Štítky článku: •  

Peníze a ceny jako nositelé informací

Před nedávnem jsem zahlédl na internetu diskusi o největších objevech lidské civilizace; celkem nepřekvapivě se tam bylo možné dočíst o ovládnutí ohně, vynálezu kola a podobně. O čem se však nikdo nezmínil, ačkoliv to mezi nejvýznamnější průlomy v dějinách dle mého názoru patří podobně jako kolo či oheň, byl počátek užívání některých statků coby univerzálního prostředku směny, tedy vznik peněz.

money-1.png (115,558 kiB)
Lastury

Fenomén peněz je něčím, co prostupuje celou historií lidstva a o čem již bylo napsáno i řečeno mnohé; velmi často bývají peníze zmiňovány jako cosi negativního, občas dokonce jako „kořen všeho zla“. Domnívám se, že příčina takových závěrů, i toho, proč se o penězích nikdo nezmínil ve výše uvedené diskusi, spočívá v tom, že ta nejzásadnější funkce peněz, jejich nejdůležitější význam, zůstává většině lidí skryta.

V penězích – respektive tržních cenách – vyjadřujeme vzácnost všech statků: je-li něco drahé (stojí-li to hodně peněz), znamená to vzácnost dané věci nebo velkou poptávku po ní; nízké ceny naopak signalizují hojnost daného statku či nezájem o něj. Růst ceny pak značí zvětšující se vzácnost či poptávku, pokles ceny zase opak, což je dáno tím, že je-li nějakého statku méně, než lidé poptávají, prodejci si mohou dovolit zvyšovat ceny (kupců je příliš mnoho, takže i když zvýšení cen některé odradí, stále jich zbude dostatek); naopak je-li něčeho více, než lidé žádají, prodávající jen těžko nacházejí odbyt pro své zboží, takže musejí lákat kupující snižováním cen.

money-2.png (60,158 kiB)
Elektron

Ačkoli výše uvedené principy zná – minimálně na intuitivní úrovni – snad každý školák, zdaleka ne každý si plně uvědomuje jejich důsledky. Rostoucí cena, jež svědčí o nedostatku nějaké komodity, je zároveň motivací pro podnikatele (a v tomto smyslu může být podnikatelem vlastně kdokoli), aby začali tuto komoditu produkovat a dodávat lidem, protože tak mohou zbohatnout; klesající cena – signalizující přebytky nějakého statku – naopak způsobuje, že jeho producenti a prodejci krachují (udrží se „shodou okolností“ jen ti nejschopnější, protože dokážou onen statek produkovat s nejnižšími výrobními náklady, takže i po snížení ceny stále generují zisk).

money-3.png (55,843 kiB)
Stříbrné mince

Ač se krachy firem sice mohou jevit na první pohled jako něco negativního (a pro jejich majitele a zaměstnance tomu tak i většinou je), jedná se o nezbytný proces, díky kterému se krachující podnikatelé a jejich zaměstnanci přesouvají do jiných odvětví (či efektivnějších firem), kde je jich více zapotřebí; statky, které produkovaly zkrachovalé firmy, jsou naopak postradatelné, neboť příčinou klesající ceny byl právě nezájem o ně.

money-4.png (55,382 kiB)
Zlaté Dukáty

Prostřednictvím peněz a cen jsou takto koordinovány miliardy lidí po celé Zemi: dojde-li například k nedostatku nějaké suroviny na druhé straně světa, vy nemusíte mít ani nejmenší tušení, že se tak děje, která surovina to je, čím je tento nedostatek způsoben, ani co se z ní vyrábí, přesto s ní však budete automaticky šetřit už jen sledováním vlastních výdajů (nedostatek suroviny vede ke zvýšení její ceny, které zas vede k nárůstu cen všeho, co se z ní vyrábí; a jsou-li tyto věci příliš drahé, bude pro vás pravděpodobně výhodnější jejich užívání omezit, případně je nahradit něčím jiným); dojde-li naopak k přebytku čehokoliv, klesají v daném odvětví podnikatelům zisky a jejich zaměstnancům platy, což je motivuje k tomu, aby šli dělat něco jiného a využili svůj potenciál užitečněji.

Tato – skoro až zázračná – funkce peněz představuje jeden ze základních kamenů, na kterých stojí lidská společnost; a nezasahuje-li nikdo z pozice síly do tohoto procesu, lepší způsob alokace zdrojů si lze asi jen těžko představit.

Těch, kdo zasahují, je však v dnešním světě více než dost; o tom, jak to dělají, i jaké má jejich konání důsledky, si povíme více příště.

[Původně napsáno pro časopis Beran vydávaný Stranou svobodných občanů.]

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 134 × | Prestiž Q1: 5,91

+4 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top