Štítky článku: •  

Jak jsem natáčela „vizitku“ v českém rozhlasu

Tak jsem včera natáčela „vizitku“ v Českém rozhlasu, bohužel pouze mimo mikrofon jsem paní redaktorce řekla, co si o jejich zacházení myslím.

Opět mi tvrdila, že bez poznámek a „z hlavy“ mají kandidáti odpovídat proto, aby se jako vědělo, jestli vůbec jsou schopni říci souvislou větu. I zeptala jsem se jí (záludně), jestli od toho, zda někdo má/nemá rétorické schopnosti, odvozuje (a zda to odvozuje Český rozhlas, kterému je do toho úplně prd, protože to není paňučitelka, která by zkoušela) intelekt odpovídajícího. V podstatě mi dala za pravdu, že ano. Takže: milá paní redaktorko a všichni ostatní, kteří tento pošahaný názor sdílíte:

Od roku 1990 do roku 1992 jsem trpěla coby poslankyně Federálního shromáždění v Ústavně-právním výboru. To utrpení bylo zmírněno tím, že tam se mnou seděly roztodivné postavy, kterým se dnes již říká „historické“, řada moudrých mužů, se kterými jsem buď nesouhlasila (například František Šamalík), nebo jsem z nich byla vytočená, anžto byli nesmírně chytří a vzdělaní, leč tím to končilo (např. Zdeněk Masopust a jeho nesmrtelná hláška, že pro jeho voliče bylo jeho členství v StB a KGB ovšem doporučením), anebo také lidi, v jejichž přítomnosti jsem seděla jako myška a poslouchala jsem, co z nich nakonec vypadne — protože vždy vypadlo moudro, které stálo za to.

Takovým člověkem byl Václav Benda st. Vzdělaný, chytrý, inteligentní, laskavý a morálně naprosto kompaktní člověk. Měl ale jednu „drobnou“ vadu. Fakt nebyl rétor. Jeho názory a právní vývody byly absolutně brilantní, ale museli jste si na ně počkat. My mladší, abychom si trochu ukrátili dlouhou chvíli, než se doslova a dopísmene vymáčkne, jsme provozovali ošklivou věc, totiž jeho pověstné „eeeeeeee“ jsme stopovali. Nejdelší bylo na 28 vteřin. Bez nádechu. Jak to dokázal, by mne opravdu zajímalo, já už bych se dusila na podlaze. On ne. Poté, co 28vteřinové „eeeee“ dokončil, vypadl z něj brilantní filosoficko-právní rozbor, který debatu obvykle ukončil, neb již nebylo o čem.

Připomínám, že na odpověď v Českém rozhlase by Václavu Bendovi (budiž mu země lehká a vzpomeňme jej zvláště dnes, na Velký pátek) s ohledem na to, že na odpovědi bylo standardních 30 vteřin, zbyly přesně dvě sekundy. Podle Českého rozhlasu by Václav Benda byl pasovaný blb. Že tomu je opačně, je nabíledni. Samozřejmě, že mladá paní redaktorka neměla na to co říci. Raději mne ani nedoprovodila na vrátnici (jak je, tuším její povinností), posadila mne do výtahu a s výkřikem „nashledanou, mám práci“ (což pro nás, co se vrtáme v nose a nemáme do čeho rejpnout, je překvapivé konstatování) utekla…

Nicméně: protože v některých případech jsem ani já nedořekla, co jsem doříci chtěla, zde jsou všechny moje odpovědi, které jsem si pro Český rozhlas připravila. Myslím, že mne musíte ocenit, že při své lehce škodolibé povaze jsem se přece jen snažila a nežádala jsem po Českém rozhlasu, aby na počest Václava Bendy odvysílal moje eeeee na 28 vteřin (ovšem minimálně s dvěma nádechy).


1) Představení volebního programu — 1 minuta:

Alternativa pro Českou republiku je politické hnutí, ve kterém se spojila ke spolupráci do voleb do Evropského parlamentu řada místních politických uskupení i aktivních jedinců.

Nevymezujeme se pravo-levě, protože to podle nás v dnešní době je až druhotné. Doba, kdy existovala dvě dobrá řešení, totiž levicové a pravicové, je dávno pryč.

Alternativa pro Českou republiku je protieurounijní, protiislámská, protimigrantská, protidotační. Je za svobodu osobní, svobodu slova v každodenním životě i na sociálních sítích a internetu obecně. Jsme za svobodu držet zbraně. Chceme zpět vrátit kompetence národním státům.

Úplnou prioritou je zabránit jakýmkoliv kvótám směřujícím k legalizaci ilegální migrace a obrana hranic Evropské unie.

2) Jak si představujete své osobní zapojení do práce Evropského parlamentu? Čemu se osobně chcete Vy věnovat (30 sec.)

Pro mne jako právníka zní otázka spíše opačně — jak se nenechat do všeho vtáhnout. Legislativní proces bude mým údělem. Budu se snažit zabránit přijímání dalších omezujících směrnic, směřujících proti zájmům České republiky.

3) Měla by se Evropská unie nějak změnit? V čem? (30 sec.)

Evropská unie je jedna obrovská promarněná šance ke skutečnému spolužití evropských národů. Změnila se v byrokratický moloch a její přínos je minimálně diskutabilní. Evropská unie se klidně může tou byrokracií sama do sebe zhroutit. Pokud by měla přežít, pak se musí vrátit alespoň před Lisabonskou smlouvu, která drasticky omezila suverenitu národních států. Musí se vrátit i před Maastrichtskou smlouvu. V zásadě zachovat volný pohyb osob a zboží. Nic víc!

4) Ve které frakci budete v případě zvolení pracovat (30 sec)

Domnívám se, že frakce nezůstanou tak, jak jsou. Kdyby zůstaly frakce jak jsou dnes, přidala bych se do frakce „Evropa svobody a přímé demokracie“, v jejímž čele stojí Nigel Farrage. Pokud dojde k přeskupení politických frakcí, přidám se, pochopitelně, k evropské vlastenecké frakci, kterou v současné době zakládá Matteo Salvini.

5) Na co by měla EU vydávat největší část svého rozpočtu? Ve kterých oblastech by měla výdaje posílit a omezit. (30 sec.)

Celý rozpočet Evropské unie mi přijde naprosto schizofrenní, především výdaje na obludnou byrokracii. Představte si, že v Bruselu je dobře 4000 euroúředníků, kteří mají vyšší plat než Merkelová. Přitom všichni úředníci mají naprosto minimální daně — vlastně si udělali takový bruselo-komunismus. Takže drastické ořezání výdajů na úřednický aparát, ukončení dotačních programů a naprosto zásadní posílení výdajů na obranu vnějších hranic zemí Evropské unie. Z přímé podpory pak jsem pro podporu rozvoje infrastruktury, zejména dálnic, železnic, vodovodní a kanalizačních přípojek a vodních čističek.

6) Je podle vás důležité, jestli poslanci Evropského parlamentu umí cizí jazyky? Které jazyky osobně ovládáte vy? (30 sec.)

Ano, podle mého názoru je výborná znalost angličtiny naprostá nutnost. Protože pokud chcete něco domluvit, dosáhnete toho neformálními rozhovory, nikoliv za přítomnosti tlumočníka. Umím anglicky opravdu velmi dobře a jsem zvyklá běžně mluvit. Domluvím se taky německy. Jako svůj velký handicap vnímám, že neumím francouzsky. Umím taky slušně rusky, ale to pravděpodobně tak velké využití v Evropském parlamentu nenajde.

Klára Samková

Převzato z její facebook stránky

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 208 × | Prestiž Q1: 8,90

+14 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top