Štítky článku: •  

Diskriminace jak kdy, jak koho

Vzato do důsledků — ten nález Ústavního soudu o tom, že se podnikatel může tázat na politické názory svých zákazníků pod sankcí neposkytnutí služby, se mi líbí moc.

Chci být tím kavárníkem, co na rohu Ústavní soudu provozuje stánek s kafem. „Ano, jedno presíčko, ctihodnosti… — a než se to natočí, měl bych pro Vás maličké čestné prohlášeníčko — číst to ani nemusíte, kafe přece chcete! Takže podpis sem, sem a sem…“.

Úplně to vidím — „Čestně prohlašuji že…“ a každý si doplňte z politické sféry, cokoliv chcete/nechcete slyšet od soudce. „Čestně prohlašuji, že neuznávám rozdělení Československa“, „Čestně prohlašuji, že souhlasím s trestem smrti“, „Čestně prohlašuji, že souhlasím se zavedením džamahírije“, „Čestně prohlašuji, že souhlasím se zrušením senátu“, „Čestně prohlašuji, že nepovažuji XY za demokratickou stranu“, „Čestně prohlašuji, že nesouhlasím se zdaněním církevních náhrad“, „Čestně prohlašuji, že…“ — krásně se nám to provzdušní!

Zrovna včera mi soud řekl, že život je dynamický a kypí, proto zjištění, že kus nemovitosti, která tam stojí přes 100 let, nám nepatří, nemá být žádným překvapením, ale je to jen kypěním života. Takže máme nakypět 100 tisíc, abychom to kypění zastavili. Škoda, že protistrana nekypěla před 20 lety, když jsme tu nemovitost nevlastnili.

Na tom nálezu ÚS se mi líbí ta košatost. Užití Cimrmana i Dr. Galéna z Čapkovy Bílé nemoci. Je to zvláštní, já jsem vždy okřiknut, když chci třeba do repliky protistraně citovat z beletrie. A to mívám tak krásný nápady! Nejen Ústavním soudem aprobovaného Cimrmana, ale hlavně Švejka.

Myslím, že ten by měl být zakotven v Ústavě, jelikož třeba na toto rozhodnutí senátu ÚS by krásně padl citát: „Máš rád Turky?“ obrátil se Švejk na hostinského Palivce, „máš rád ty pohanský psy? Viď že nemáš.“ „Host jako host,“ řekl Palivec, „třebas Turek. Pro nás živnostníky neplatí žádná politika. Zaplať si pivo a seď v hospodě a žvaň si, co chceš. To je moje zásada. Jestli to tomu našemu Ferdinandovi udělal Srb nebo Turek, katolík nebo mohamedán, anarchista nebo mladočech, mně je to všechno jedno.“

No vidíte, tohle se vědělo už před 100 lety. A je škoda, že to někdo Ústavnímu soudu neodcitoval, protože ona je svoboda krásná věc. Ale právo má být kotva, kotva kam až ten náš vratký ponton svobody může plout, aniž by se potopil — má ukotvit základy společnosti, kde nemá být nikomu nadržováno ani nikomu upíráno. Protože svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.

Se tomu říká „Zlaté pravidlo“ („Nedělej druhým, co nechceš, aby dělali tobě.“ — Konfucius, Analekta 15,23 — 5.–6. století před Kristem až po „Co nechceš, aby ti jiní činili, nikomu nečiň. To je celá Tóra, všechno ostatní je jen komentář.“ — Talmud, Šabbat 31a)… A když ho nebudeme respektovat a podmiňovat to či ono tím, že ten druhý musí souhlasit s mým názorem — tak se za chvíli budeme mydlit kvůli názoru na červenou řepu.

A pak se Vám stane to, co mně včera — že ani zápis do katastru není žádnou garancí. Jistota a svoboda totiž jde ruku v ruce. A tady zmizela jistota, stejně jako jistota, že nemůžete odepřít někomu službu, když má jiný politický názor. A tím nám eroduje právní řád — si koupíte barák a soused Vám za čtyři pět let řekne: „Milej zlatej, 80 cm tvé ložnice je mých, koukej mi to doplatit!“. No a my koukáme… A kypíme. A čekáme. Protože ono to jednou překypí a pak zas přijde na řadu Švejk. „Ale von to císař pán takhle nenechá, to ho málo znáte. Vojna s Turkem musí bejt! Zabili ste mě strejčka, tak tady máte přes držku!“.

A já se s Vámi loučím též Švejkovými slovy: „Tak mi dej ještě jednu slivovici, a já už budu muset jít, poněvadž jsem zatčenej.“.

P.S.: Je tomu několik let, co se mne kadeřnice — totiž „holička“ (hele, to zní blbě a připomíná to Kendyho vtip — „Co dělají holiči, když nemají nic na práci? Jsou na holičkách“.) ptala, zda může odmítnout obsloužit zanedbaného páchnoucího feťáka, který má boláky… Jsem jí (po řádné úvaze a přemítání o oprávněnosti neposkytnout službu ve světle zákazu diskriminace a dále podle Listiny základních práv a svobod čili „…všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“) říkal, že může, ale musí to odůvodnit zdravotními hledisky — protože není její povinností, aby sama sebe vystavovala nepřiměřenému riziku nákazy, je-li dotyčný zralý spíše na odvšivení než na trendy frizúru. A vida — ono stačilo dát podepsat vhodné čestné prohlášení! Vědět to tenkrát… já bloud!

Nález ÚS zde prosím

Tomáš Tyl · FCB


Pozn. red.: Krásně vidíme, jak Ústavní soud má dvojí metr a soudí politicky. Protože šlo o nějaké fujky, fujky, Rusy, diskriminace je možná, majitel si rozhoduje. Ale když by měl rozhodovat, zda si otevřít kuřáckou hospodu jen pro kuřáky, nebo nepronajmout byt Cikánům, to prrr… To, holenku, je dyškriminácije a utrum!

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 236 × | Prestiž Q1: 3,96

+10 plus Známkuj článek minus –9

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top