Štítky článku: •  

Klamání, podvody a lži médií o nevinnosti imigrace

Téma uprchlíků a návazné, bruselským byrokratickým aparátem „vypočtené“ a Evropskou komisí doporučené kvóty přerozdělování uprchlíků nehýbou jen českou společností. Na Slovensku je toto téma zcela stejně žhavé. Pokud by text nebyl přeložen ze slovenštiny, a byla zaměněna některá vlastní jména, klidně mohl být napsán o Česku.

Otevřený dopis veřejnosti

Vážené paní intelektuálky, pánové intelektuálové,
máte vy, ve své blazeované a nonšalantní nadřazenosti nad námi, ubohou a nevzdělanou, primitivními a sobeckými choutkami zmítanou masou, pojem o čem se tu bavíme, o jaká čísla na Slovensku při imigraci jde?

Evidentně ne. Lidově se tomu říká podvod. Těch 360 azylantů, tak hlasitě prezentovaných, nejsou ty kvóty. Je to jen část z 20 tisíc azylantů, kteří čekají v táborech už dnes.

Skutečné kvóty jsou v procentuálním vyjádření 1,78 % procenta všech azylantů, kteří se třeba jen náhodou otřou o hranice Unie. Podívejte se, jak se šplhají na ploty ve španělské enklávě Ceuta — to jsou podle Bruselu příští slovenští spoluobčané.

enklava.jpg (33,894 kiB)
Španělsko, Ceuta

A na Slovensku jejich vůbec nebude jen 360, ale počítejte se sumou 14–15 tisíc. Ročně. A s potenciálem růstu.

Ptáte se, odkud mám takové nesmyslné číslo? To pochází z odhadu celkového počtu žadatelů o azyl v Evropské Unii v tomto roce. Některé zdroje říkají, že je třeba vycházet z počtu žadatelů o azyl v roce 2014, kterých bylo 650 tisíc, alarmisté tvrdí, že letos můžeme očekávat zhruba milion lidí. Zůstanu při zemi a budu mluvit o cca 800 tisících. Jednoduchá matematika říká, že 1,78 % procenta je: 800 000 : 100 × 1,78 = 14 240 žadatelů o azyl, kteří na Slovensko podle tohoto kritéria připadnou.

Jde o psychologickou manipulaci. Kdyby vláda a média otevřeně řekly, že každý rok se sem nahrne jedno okresní město lidí, z nichž značná část nechce nic jiného, jen se přisát na západní sociální systém, kdyby se zveřejnily statistiky zločinnosti a růstu znásilnění z regionů Evropy, kde se „již pomáhá“, lidé by ihned vyšli do ulic.

Jenže číslo 360 vypadá, že do každého okresu na Slovensku pošlou jen pár jednotlivců a to přece není nic strašného. Tak snad ty kvóty můžeme klidně schválit…

Důsledky

Trvám na poctivé argumentaci a domyšlení důsledků. A stačí si projít západní centra, abychom viděli, že situace se zhoršuje. Ne kvůli tomu, že se neumíme podělit o azylanty, ale kvůli tomu, že jsme se vzdali racionálního myšlení ve prospěch sociálně-inženýrských teorií.

Zkusme si představit, že jsou pravidla uplatněna a začal proces posílání azylantů podle přiděleného procenta, na Slovensko 1,78 %. Opět to chce trochu přemýšlet.

Stát to pohodlně zařídí tak, že bude vytvářet detenční tábory v blízkosti aglomerací — jednak aby bylo pohodlné zásobování, výuka a jednak kvůli hledání bydlení, nebo pracovních míst, které bude takovým rozmístěním jednodušší. Aby se umožnily požadavky umístění tak (na slovenské poměry) obrovského počtu lidí, potřebujeme nové ubytovací prostory a hlavně pracovní místa.

Budeme podporovat například rozmach malého a středního podnikání, resp. příchod investorů v okolí těchto táborů? Nemyslím, to by znamenalo námahu pro státní úředníky a v takovou obětavost já nedoufám. Spíše si myslím, že po absolvování základního kurzu budou tito lidé prostě vykopnuti, s tím, že se mají o sebe starat sami.

Avšak kde budou bydlet a co budou dělat je druhá věc. Skupina lidí stejné kultury, náboženství a barvy pleti se dá přirozeně dohromady, a protože nevěřím, že si jednoduše najdou práci, budou se živit vším možným — i krádežemi a prodejem drog. Za vzniku No Go Zones a ghett. Zkušenosti ze západních zemí říkají, že bezpečnost se po příchodu imigrantů nezvýšila.

Co to udělá s politickou scénou, je velmi jednoduché předpokládat — stačí se podívat kolem nás, kde sílí extremistické strany. Kotleba bude v parlamentu a každým rokem bude silnější.

Zkušenosti západních zemí říkají, že imigranti z rozvojových zemí Afriky a Asie mají na sociální systém záporný vliv. Tzn., odčerpají více, než do něj vloží.

Argumenty typu, že vymíráme a potřebujeme „čerstvou krev“ jsou falešné a egoistické. Náš sociální systém potřebuje a je nastaven na populační přetlak. Tj. potřebujeme, aby na stále větší množství důchodců a sociálně odkázaných lidí dělalo dostatečné množství daní odvádějících pracujících.

Čili problémem není demografie, ale zdroje sociálního systému. Jak jsme ukázali, žadatelé o azyl dnes ani v budoucnu do sociálního systému příliš nepřispějí, jejich ekonomický efekt v celém stroji sociálních i materiálních vztahů je záporný.

Takže je falešné, pokud někdo obhajuje přistěhovalectví za účelem tvrzení: „přece se někdo o nás musí postarat.“ Za prvé je to odporné a egoistické — starat se nemá stát, ale v první řadě starat se máme sami o sebe, za druhé — je třeba změnit sociální systém, za třetí — diskutovat o změnách v populační politice atd. Mohl bych to psát donekonečna. Faktem je, že neselektivní imigrace při současném nastaveném sociálním systému je sebevraždou této civilizace, vedoucí k nepokojům a zákonité fašizaci a totalizaci Evropy. Asi to někomu vyhovuje. Mně ne.

Namísto miliard na beztak neefektivní integraci imigrantů — co tak podpořit školství, bydlení, daňové výhody rodinám s dětmi a tím podpořit růst populace? Namísto toho abychom podporovali sociální dopad azylového procesu na celkové zhoršení současné špatné situace, bychom se měli v první řadě starat o lepší nastavení sociálního systému směrem k menší roli státu a vyšší odpovědnosti rodin.

Málo dětí se nerodí proto, že jsou lidé líní souložit, ale proto, že jsou až příliš vázaní na benefity od státu a daňová, resp. přerozdělovací politika vysává individuální zdroje, které při zakládání rodin chybí. Pokud by pracující rodiče např. se třemi dětmi byli zatíženi jen minimem daní, pak by se rodilo daleko více dětí.

Pro podobné lidi, bezhlavě a bez diskuse prosazující sociální koncepty (odtržené od reality a zakonzervované jen v materiálních základech) mám skutečně jen výraz „pachatelé dobra“ — které se nakonec ukáže jako čirá katastrofa. [My jim zde česky říkáme „dobroserové“, pozn. red.]

Co nás to bude stát

Odmysleme si nasazení různých nevládních neziskovek, autory různých genderových, rasových, etnických studií, kteří se po nocích probírají uprostřed mokrých snů při pomyšlení na ty záplavy imigrantů, které je budou živit — tím myslím samotné neziskovky, ne společnost jako takovou.

Dostali jsme 15 tisíc azylantů a stát se o ně musí postarat, a proto bude potřebovat peníze na:

  • výuku jazyka
  • reedukaci
  • nalezení pracovních míst (upozorňuji na nezaměstnanost na Slovensku kolem 20 %)
  • sociální benefity atd.

Dále upozorňuji, že těch 15 tisíc lidí není jednorázová položka, ale že každý rok přijde dalších 15 tisíc lidí, pak dalších 15 tisíc, pak dalších 15 tisíc, a s každým člověkem, který nebude vyřešen a nezařadí se do pracovního procesu, resp. se neintegruje, se zvětší balvan problémů.

Počítejte se mnou. Pokud máme náklady na jednoho člověka na výchovu a zapojení do pracovního procesu během prvního roku 1000 eur měsíčně, potřebujeme 180 milionů eur [cca 5 mld Kč — pro představu] nad rámec našeho současného rozpočtu.

Je oprávněný předpoklad, že se do pracovního procesu nezapojí všichni, spíše se ze zkušenosti ostatních zemí obávám vysoké nezaměstnanosti, která např. v Německu někde dosahuje až 80 %. Ale buďme velkorysí. Dejme tomu, že 50 % lidí si najde práci na plný pracovní úvazek.

Opět je ze zkušeností jiných zemí oprávněný předpoklad, že to bude málo kvalifikovaná práce za nízkou, často až minimální mzdu, takže tito lidi nebudou přispívat významně do sociálního systému. Zbytek bude muset být nadále placen ve výši poskytnutí základních životních potřeb a sociálního minima — cca 500 eur měsíčně.

Takže z první várky nám zůstala polovina nezaopatřených lidí, čili roční náklady na tyto lidi budou kolem 45 milionů eur ročně. Každý rok nám bude přibývat minimálně stejný počet lidí, čili každý rok, bude muset Slovensko platit náklady na výchovu kolem 180 milionů EUR a pokaždé zůstane značná část lidí, která zůstane odkázána na sociální systém. V průběhu pěti letech tu máme už náklad kolem 350 milionů s tendencí dalšího zhoršování.

Jelikož bude narůstat frustrace azylantů z nedostatku pracovních příležitostí, bude vznikat sociální a kriminální napětí, je oprávněný předpoklad zhoršení bezpečnostní situace s reakcí mocenských složek státu — lidově řečeno policie bude muset dostat víc. Bude docházet k útěku lidí z ohrožených oblastí, klesat hodnota jejich majetku (white flight) a začnou vznikat tisícová ghetta všude, kde se prudce zhorší bezpečnostní situace.

Razantně se zvýší preference extremistických a oproti dnešku daleko radikálnějších sdružení. Společnost se bude radikalizovat a pnutí, které vznikne, vytvoří bezpečnostní problém vyžadující další asistenci policie a zvýšení jejich práv = čili sníží se svoboda jednotlivce.

Většina imigrantů je z oblastí islámu, který není ani náhodou náboženstvím míru, takže budeme mít i začátek náboženské — řeknu rovnou — války. To způsobí další pnutí a další radikalizaci společnosti, opět se snížením svobody jednotlivce, pokud dostane policie více pravomocí.

Argumenty typu — však to zaplatí Unie, jsou úsměvné. Možná to bude zpočátku, ale kdo se bude o ty imigranty starat později? Kromě toho, ty peníze z Bruselu rostou na stromě? Jsou to přece odvody jednotlivých členských zemí!!! Takže nepřímo si je platíme i my.

Další věc — demagogové stále operují jen 20 tisíci lidí v táborech, čekajících na vyřízení azylového řízení. Ale o ty nikdy nešlo. Velké a důležité státy jako Itálie, Španělsko, Francie a Německo se chtějí v první řadě zbavit tlaku na své země a zde hovoříme o stovkách tisíc lidí ročně, kteří sem přijdou. Těch 20 tisíc je jen vábnička, obyčejná propaganda, aby se zakryl skutečný účel a stav věcí.

Nepopisuji nic neobvyklého, všechno toto se odehrává denně před našima očima na ulicích západních měst. Pokud tedy máme takový balík potenciálních problémů, měli bychom se v první řadě starat o to, aby byl tento balíček co nejmenší a pak rozebrat jednotlivé problémy s cílem jejich účinné eliminace vzhledem k možnosti tohoto státu.

Nikomu neprospěje, pokud ze Slovenska uděláme válečnou zónu. Že se tak stane při neřízeném a chaotickém procesu je více než jisté…

PS: Existuje jedna metoda, kterou aplikuje demokratická země, pojmenovaná Austrálie: … Každý, kdo přijde do Evropy ilegálně, je zločinec a jako s takovým je s ním třeba zacházet. Pokud chce někdo azyl — prosím, v domovských zemích jsou velvyslanectví a konzuláty. Toto je jediná poctivá a legální cesta.

Zdroje:


RNDr. Juraj Poláček je absolventem MFF UK obor Biofyzika a chemická fyzika. Má vlastní firmu G & G Computers, spol. s r. o., ve které se zabývá prodejem počítačů. Oblastí jeho zájmu je politika, ekonomika, filosofie. Je vášnivým čtenářem.

Autorem textu je pan Juraj Poláček, překlad ze slovenštiny: Redakce.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 510 × | Prestiž Q1: 6,00

+3 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top