Štítky článku: •  

Nová odrůda totality — humanitární fašismus

V polovině století budou víc jak třetinu lidí na Zemi tvořit muslimové. Zásluhu na tom přičtěme Koránu, který zakazuje potraty, ženám jakýkoli způsob antikoncepce a mužům plýtvání semenem. Totéž přikazuje Bible. Zatímco muslimové poslouchají Alláha, pro většinu křesťanů je ekonomický imperativ silnější nežli hlas Boží. Mladí manželé ve všech vyspělých zemích by o tom mohli přednášet na univerzitě.

Až do roku 2010 bylo nejrozšířenějším náboženstvím křesťanství, k němuž se hlásilo 31 procent z celkového počtu 6,9 miliard lidí na světě, zjišťuje americké statistické středisko Pew Center Research. Islám byl na druhém místě s 23 procenty vyznavačů. V příštích desetiletích se jejich počet víc jak zdvojnásobí a v roce 2060 jich bude poprvé v historii víc nežli křesťanů. Zástupy muslimů vzrostou o 73 procent, zatímco houfy ostatních obyvatel planety pouze o 35 procent.

A to vše hlavně proto, že klín muslimských žen je úrodnější než všech jiných bez ohledu na náboženství nebo rasu. A možná také proto, že mnoho věrozvěstů Alláhových dělá svým ovečkám stejnou nalejvárnu jako wahhábijský imám v Ženevě, který jim hlásal, že svým semenem dobudou svět. Vždy ostražití Švýcaři mu pak umožnili návrat do Saúdské Arábie.

Tak či onak, z demografického hlediska lze 21. století nazvat stoletím muslimek.

Tři scénáře

Jakým způsobem ovlivní tento vývoj Evropu, která se stala zaslíbeným kontinentem muslimských přistěhovalců? O tom rozhodne imigrační politika Bruselu a národní postoj k přistěhovalcům. Obojí bude určovat, jak bude vypadat společenský, sociální a politický vývoj v Evropě. Jsou možné tři scénáře, prohlašují prognostici Pew Research Center.

První předpokládá, že Evropané jako jeden muž prohlásí, že bárka je plná, a Brusel zavře ekonomickým migrantům hranice. Počet muslimů se do roku 2050 zvýší jen nepatrně ze 4,9 procent na 7,4 procent. Nejvíce jich bude ve Francii kolem 11 procent, v České republice 0,2 procent. Zmiňuji se o prvním scénáři pro úplnost a také proto, že snít je lidské, jak řekl klasik.

Podle druhého EU nechá hraniční škvírky pro běžnou migraci, to znamená pro pracovní síly, které potřebuje, a pro rodinné příslušníky naturalizovaných cizinců. Všechny západoevropské státy zaznamenají značný přírůstek muslimů. Největší bude ve Švédsku, což nepřekvapuje vzhledem k jeho dlouhodobě neudržitelné imigrační vstřícnosti. Počet muslimů od nás na západ dosáhne v průměru víc jak 11 procent obyvatel, u nás 1,1 procenta.

Třetí scénář je status quo, k žádnému omezení imigrace nedojde, hranice zůstanou průlinčité a pašeráci lidí včetně neziskovek budou mít žně. Počet muslimského obyvatelstva v Evropě se během příštích třiceti let zvýší ve Švédsku na 30 procent, v Německu na 20 procent, v Rakousku na 19 procent, v Belgii a Francii na 18 procent a v Anglii a Norsku na 17 procent. U nás na 2 procenta, v Polsku pouze 0,2 procenta.

Tyto předpovědi berou v úvahu národní postoje k imigraci. Ale nepočítají se zrychlením přídavného turbomotoru, který OSN cudně nazývá pakt o řízené světové migraci, protože v době, kdy vznikaly, turbo bylo ještě ve vývoji. Naštěstí naše vláda pakt nepodepsala. Leč Brusel ten andělský plán na přesídlení africké a asijské bídy do Evropy přijal za vlastní a bude nám ho servírovat po částech s různými omáčkami při každé vhodné příležitosti.

Práh tolerance

Obecně lze říci, že přítomnost nesourodé skupiny v národním organismu nad deset procent je hranice sociální a kulturní únosnosti. Při dvaceti procentech země překročí práh společenské snášenlivosti, za nímž ji číhají etnické, náboženské a rasové střety. Skluz z jedné etapy do druhé je pozvolný se stupňujícím dopadem na domorodé obyvatele. Až do dvou procent jsou muslimští přistěhovalci vnímáni především jako mírumilovná menšina, která nepředstavuje žádnou hrozbu ostatním občanům. Při pěti procentech nabírají aktivisty z řad okrajových sociálních skupin, ve vězeních a z pouličních gangů, aby prosadili svůj způsob života. Začínají výtržnosti, které vedou k násilí a prvním nepokojům.

Kvalitativní zlom v občanském soužití přichází při překročení deseti procent nesourodých cizinců z celkového počtu obyvatel, což se považuje za práh tolerance. Vytvářejí se takzvané no-go zóny, kde je uplatňováno muslimské právo a kam se policie neodváží vstoupit, jako třeba ve Francii, Anglii, Belgii a Německu.

Od patnácti procent výše se ulice stávají válečným polem, hoří automobily a tvoří se milice džihádu, jako je tomu dnes ve Švédsku. Ve Stockholmu se během muslimských demonstrací střílelo, v třetím největším městě Malmö vládnou muslimské gangy, na dalších místech došlo k teroristickým akcím, které jsou předzvěstí občanské války.

Humanitární fašismus

Vládnoucí elita se snaží skrýt pravý stav věcí a omezuje svobodu tisku a projevu, politicky správné myšlení pořádá hony na čarodějnice, policie potlačuje projevy nespokojenosti původních obyvatel, soudní metr pro přistěhovalce je delší nežli pro domorodce. Sečteno a podtrženo, ve jménu lidské solidarity, lásky a bratrství se rodí nová odrůda totality — humanitární fašismus.

Začíná všude tam, kde člověk nemůže říct nic záporného o nezvaných hostech, byť jen že muslim falešně zpívá, protože by mohl být ocejchován, když ne trestně stíhán, jako xenofob a rasista. Významnou roli v této společenské proměně hrají někteří domorodí obyvatelé motivovaní ušlechtilými, leč neuskutečnitelnými ideály a zneužití silami zla. Ale to je jiný dlouhý a složitý příběh.

Když počet nesourodých a těžko přizpůsobivých přistěhovalců v západoevropských zemích dosáhne 25 procent, skluz do područí se stane. Vidím budoucnost západní Evropy, podobá se skutečnosti, ale na steroidech.

Píše pan Jan Vítek na voxpopuliblog.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 197 × | Prestiž Q1: 8,14

+12 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top