Štítky článku: •  

Rizika nanočástic

Ing. Jan Topinka DSc., vedoucí Laboratoře genetické toxikologie ČSAV, před krátkou dobou publikoval stejně nazvaný vědecký článek v časopisu Vesmír. S uvedenými vědeckými thesemi se samozřejmě souhlasit může i nemusí, podle vzdělanosti, obzoru a dalších dispozic čtenáře.

Avšak za pozornost stojí několik konstatování z tohoto článku:

Nanočástice nejsou vymyšleností nových technologií, ale jsou odvěkou součástí našich životů, ať jako produkty vulkanické činnosti, užívání ohně, či soudobých „technologických“ a „vědeckých“ vymožeností.

Nanočástice prostě vznikají a ovlivňují naše životy i zdraví, ať už jsou vzniklé „programově“ v laboratořích, nebo vznikají „nechtěně“ a nekontrolovaně naším způsobem života. Na tyto nanočástice se však velmi ochotně váží jiné látky, kupříkladu karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky.

Samozřejmě se nám zdá úžasné, že nějaký „nanorobot“ nám v budoucnu může projet krevním řečištěm a opravit všechny aterosklerotické vady našich cév, nebo jiné tělesné vady.

Meritem tohoto článku je to, že než se v laboratořích podaří vyvinout uměle nějakého užitečného nanorobota, naše těla jsou a budou ustavičně infiltrována jinými nanočásticemi, o nichž a jejich důsledcích dosud nevíme zhola nic.

Jedním z mamutích generátorů nanočástic jsou dnes nejrůznější spalovací procesy, ať ze spaloven nejrůznějších odpadů, ale i ze spalování fosilních energetických látek, uhlí, zemního plynu, ropy i jejích frakcí, jejichž dopady nejsou v tomto ohledu vůbec nijak zdokumentovány.

Mám mj. pocit, že nesmyslně zbujelý a samoúčelný automobilismus je příčinou většiny „civilizačních“ chorob současné populace a je příčinou většiny alergií našich dětí i metlou, která nás v důsledku jednou zabije.

Je populistické a laciné bojovat proti kuřáctví. Nikdo z kuřáků se neodváží tvrdit, že kouřit je zdravé. Ale otravují svou toxikománií především sebe. (Pokud nejsou bezuzdně sobečtí).

Ale kdo z automobilistů bude schopen uznat, že otravuje svět úplně každému (a bez rozdílů) úplně stejně, nebo ještě hůře?

Jestliže jsem se před nějakými lety někam nastěhoval a zabydlel se tam, přistoupil jsem na tuto smlouvu s vědomím, že denně mi pod okny projede 15 zajímavých technických strojů.

Dnes, se stejnou smlouvou, mi pod okny zbytečně projíždí 1 500 rozličných strojů za hodinu. Cítím se tedy ukrácen na svých právech. Já je tady nechci, nechci dýchat jejich výfuky, ať jsou jakkoliv katalyzované.

Zpět k mikročásticím: a ví vůbec někdo, o kolik mi jeden každý z těch řidičů zkrátil život?

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 542 × | Prestiž Q1: 12,00

+19 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top