Štítky článku: •  

Střípky (223)

♣ Zamyšlení zaregistrovaného příznivce (2) (Jan Hofírek) ♣ Ke kauze Walderode (Pavel Hasenkopf) ♣ Triko Lora (Martin Štěpaník) ♣ Demoška na Letné (Trikolóra) ♣ Pumpař Babiš (Kapitalistická vysílačka) ♣

Zamyšlení zaregistrovaného příznivce (2)

aneb žen, jako je Ivana Kerlesová, je u nás hodně — jen je umět najít a dát jim šanci…

S okamžikem vzniku Trikolóry se v mainstreamových médiích začala řešit otázka, zda hnutí „získá na svou stranu“ dostatečný počet „osobností“, které mu „dají tvář“ a budou schopny „oslovit voliče“. Oněmi tzv. osobnostmi jsou podle všeho míněni lidé, pro něž bych spíše zvolil označení „známé firmy“ — zkrátka všelijací političtí šíbři, co v minulosti většinou vystřídali několik stran a získali dojem, že díky svým „zkušenostem“ mají nyní automaticky zajištěno teplé místečko v Trikolóře, jíž tu více, tu méně okatě nabízejí své „služby“.

Chtěl bych před těmito „starými strukturami“ varovat, protože kdykoli nějaká strana s nimi začala koketovat a nabízet jim funkce, neskončilo to pro ni dobře. „Slušňák“ Herman nenávratně poškodil KDU-ČSL, „mladé naděje“ Poche, Dolínek a Hamáček zničili ČSSD, Pospíšil úspěšně vede TOP 09 do nevolitelnosti, kam Gazdík STAN už přivedl. Pokud Trikolóra od podobných existencí přijme danajské dary jejich „odbornosti“, „nepostradatelnosti“ a „mediální vyprofilovanosti“, není složité si představit, jak dopadne…

Přitom skutečných osobností je dost, jen je nutné je aktivně vyhledávat. Hodně lidí je dnes politikou znechuceno proto, že nemají možnost se jí prakticky účastnit, a to ani v případě, že jsou v nějaké straně — pražské sekretariáty považují členskou základnu za pouhou stafáž svých zákulisních hrátek a nikoho mezi sebe nepustí. Jestliže Trikolóra vzbuzuje tolik nadějí, pak důvodem je právě to, že ji lidé vnímají jako cosi zdravě „netradičního“, co vzniká takříkajíc na zelené louce a především „odspodu“.

Jistě — stanovy, programové priority, ideové ukotvení a podobné záležitosti jsou důležité, tím zásadním je ale „kvalita“ lidí, kteří to všechno budou uvádět v život. Kéž Trikolóra nevezme zavděk opotřebovanými „osobnostmi“, ale vychová si své vlastní!

Píše pan Jan Hofírek na blogspot.com


Ke kauze Walderode

1) Walderode jako Němec ex lege přišel o čs. občanství (§ 1 odst. 1 úst. dekretu prezidenta republiky č. 33/1945 Sb.) — to se přihodilo všem Němcům a Maďarům.

2) 16. 12. 1947 mu bylo čs. občanství vráceno! — to se zdaleka všem nepřihodilo. To znamená, že se mu podařilo prokázat, ve smyslu § 2 odst. 1 uvedeného dekretu, že „zůstal věren Československé republice, nikdy se neprovinil proti národům českému a slovenskému a buď se činně zúčastnil boje za její osvobození, nebo trpěl pod nacistickým nebo fašistickým terorem“.

Do toho přišel únor 1948 a Walderodova emigrace, tudíž již nestihl požádat — pravděpodobně cestou obnovy vyvlastňovacího řízení — o vrácení mezitím vyvlastněného majetku.

Takže se zase uklidníme, rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové není popřením Benešových dekretů, ale naopak jejich potvrzením.

A pokud se někde stala chyba, tak v roce 1947, nikoli nyní. De iure je zachovalý Čechoslovák, dnes už mrtvý zachovalý Čechoslovák, a nikdo už nezjistí, zda si čs. občanství zachoval korektně či někoho podplatil. A platí presumpce neviny — presumpce viny platila jen jednorázově v roce 1945 a nějakým způsobem důkazní břemeno, že se nijak neprovinil, tehdy unesl.


edit: Btw, všimněte si té slučovací spojky za slovem „slovenskému“:

„§ 2 (1) Osobám, spadajícím pod ustanovení § 1, které prokáží, že zůstaly věrny Československé republice, nikdy se neprovinily proti národům českému a slovenskému A buď se činně zúčastnily boje za její osvobození, nebo trpěly pod nacistickým nebo fašistickým terorem, zachovává se československé státní občanství.“

Pavel Hasenkopf ∙ FCB


Triko Lora

Z reakcí na Klause ml. a na Trikoloru začíná být evidentní, že Prchal byl velmi úspěšný a narval do lidí, že i) demonstrace jsou nefér, nedemokratické, ii) Babiše je dovoleno porazit jen volbami, iii) kdo není proti demonstracím je pro sluníčkáře, iv) kdo není pro Zemana, je pro sluníčkáře, atd.

Je velmi smutné, že s konzervativci dokáže takhle mávat jeden blb.

Naprosto základní v politice, že „účel světí prostředky“ a „nepřítel mého nepřítele, je můj přítel“ jakoby pro konzervativce byla španělská vesnice. Konzervativci to mají černobíle, buď jste de facto s Babišem a Zemanem nebo jste pro sluníčkáře. Nedokáží pochopit, že pro konzervativce jsou nepřátelé jak Zeman s Babišem, tak sluníčkáři.

A že někdy je výhodné být s Babišem a Zemanem a někdy je výhodné být se sluníčkáři, vždy aby se dosáhlo pro konzervativce výhodného výsledku.

Edit: „Na rozdíl od některých mých libertariánských kolegů, kteří jsou… jak to jen říct… znevýhodněni v oblasti strategického myšlení, jsem ochotný ke spolupráci i s poněkud pochybnými skupinami. Kupříkladu řekněme, že ČR vede pod patronátem Strany liberální demokracie válku někde na Blízkém východě. Přijdou volby a SLD třeba zůstane i nejsilnější stranou, nicméně do parlamentu se dostane i Libertariánská strana a Komunistická strana. Tyto dvě mají spolu pramálo společného, snad jen kromě jednoho bodu — obě chtějí ukončit probíhající válku, i když každá s jiným odůvodněním. Každá strana sama o sobě nemá šanci toto prosadit, ale společně mohou přehlasovat proválečnou část vládnoucí partaje. Jako předseda Libertariánské strany bych byl ochoten spolupracovat s Komunisty v tomto jednom bodě. I když bych si asi musel později vydezinfikovat ruce. Ať si tupí komanči jásají, jak to tomu „kapitalistickému státu“ natřeli!“

Martin Štěpaník · FCB


Demoška na Letné

Občané České republiky mají plné právo veřejně protestovat proti vládě, se kterou nejsou spokojeni. Ostatně za posledních 30 let se lidé na náměstích a v ulicích odmítavě vyjadřovali k mnoha vládám a konkrétním premiérům a ministrům.

Nespokojenosti lidí konkrétně s vládou Andreje Babiše hnutí Trikolóra plně rozumí a poslanci Václav Klaus ml. a Zuzana Majerová Zahradníková vládu také z mnoha důvodů nepodporují.

To, že za demonstracemi stojí uskupení a jedinci, se kterými se hnutí Trikolóra po ideové stránce neshodne téměř na ničem, je věc druhá. Stejně tak je nám vzdálená představa, že by snad bylo možné srovnávat demonstrace na Letné z listopadu 1989 s tou dnešní.

Listopad 1989 a vůbec celá tehdejší doba je neopakovatelná a nesrovnatelná s červnem 2019. A to zcela zásadním způsobem: Dnes žijeme v demokracii a máme možnost zúčastnit se svobodných voleb.

Soustředíme se tedy především na budování stranické struktury, abychom byli připraveni postavit se vládním i opozičním stranám při nejbližším volebním klání.

To vše i díky neutuchající podpoře našich příznivců.

Děkujeme vám všem!

Ať už dnes budete přímo na Letné, nebo se budete ve svém volném čase věnovat rodině, přátelům, koníčkům atd.

Trikolóra · FCB


Pumpař Babiš

„Člověk má z toho pocit, že čím víc peněz pumpujeme, tím víc jsou lidé nespokojeni. Je to zvláštní situace…“

ceskenoviny.cz/…/babis-cim-vic-penez-davame-tim-jsou-lide-nespokojenejsi/

Na to Ludwig von Mises:

„Vláda předstírá, že je obdařena mystickou mocí rozdávat z bezedného koše hojnosti… Pravda je, že vláda nemůže dát nikomu nic, co by někomu jinému nevzala. Žádná subvence není nikdy placena vládou z jejích vlastních prostředků. Stát poskytuje subvence vždy na úkor daňových poplatníků. Inflace a zadlužování — dnes upřednostňované metody státní štědrosti — na množství použitelných zdrojů nepřidají. Některé lidi obohacují, ale jen v míře, v níž jiné ochuzují…

Podrobné zkoumání takové politiky z hlediska ekonomické teorie musí nutně prokázat její bezvýslednost. Z tohoto důvodu je ekonomie byrokraty tabuizována…“

Ludwig von Mises: Byrokracie (1944)

Kapitalistická vysílačka · FCB

Pozn. red.: Jestli ono to nebude tím, že Babiš hlavně pumpuje peníze z cizích kapes do Agrofertu, že…

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 191 × | Prestiž Q1: 9,15

+15 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top