Štítky článku: •  

Předsudečná nenávist!

Už skoro dva měsíce prožíváme intenzivní vládní a ústavní krizi. Jen kvůli tomu, že mstivý a superješitný stařec, který je bohužel prezidentem téhle země vykonal svoji osobní pomstu na někom, kdo se mu postavil a chce se s ním soudit a naopak s konečnou platností zúčtoval s politickou stranou, s kterou se kdysi rozešel ve zlém.

Rozpolcený národ zase akceptoval tuhle jeho hru, příkop mezi rozdělenou společností se opět výrazně prohloubil další eskalací vzájemné nenávisti mezi odpůrci a příznivci zlovolného a svévolného starce. Aniž by si kdokoli všiml, co koncem dubna prošlo vládou a co má dopadnout na občany této země jako drtivé kladivo nikoli na čarodějnice, nýbrž na elementární svobodu každého občana — právo svobodné myšlení a vyjadřování svého názoru!

Ujišťuji vás, že nejde o žádnou poplašnou zprávu: Ani v nejmenším! Na ty si ani Kosa jako celek, ani já osobně naprosto nepotrpíme. Nýbrž o opravdové nebezpečí pro další udržení elementární demokracie v České republice.

Co mne ovšem zaráží ještě více, je absolutní mlčení, kterým je celá věc zahalena. Nebudu tvrdit, že snad utajena. Nicméně publicita kolem ní je nulová. Takže ani jedinec, zajímající se o politiku tak intenzivně jako já o ní neměl ani tušení. A kdybych nebyl na téma upozorněn nickem JK (velmi děkuji!), netušil bych, že cosi jménem PŘEDSUDEČNÁ NENÁVIST vůbec existuje, ba co více — že nejde o nějaké teoretické úvahy zfetovaného šílence, nýbrž o zcela vážně pojednávaný a připravovaný dokument vlády České republiky, zpracovávaný špičkami tuzemské justice a moci výkonné!

Že jste pojem PŘEDSUDEČNÁ NENÁVIST dosud nezaregistrovali, nic neznamená. Dobře se jej naučte! Budeme s ním, nejspíš zakrátko, mít všichni mnoho co do činění.

Oč běží?

Koncem dubna projednávala vláda Zprávu o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018, o čemž vyšla velmi skromná informace ve sdělovadlech a na stránkách ministerstva vnitra o ní najdeme jen drobnou noticku, s kterou si nejspíš nikdo lámat hlavu nebude.

Vláda schválila dokumenty k extremismu a předsudečné nenávisti

Dne 29. dubna 2019 schválila vláda Zprávu o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2018, Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti extremismu v roce 2018 a Koncepci boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2019.

Ve zprávě naleznete informace k subjektům šířícím nenávist a nesnášenlivost, včetně pravicových a levicových extremistů, domobraneckých skupin a mediálních projektů, které využívají dezinformace a konspirační teorie. V dokumentu jsou zahrnuty i informace k nábožensky motivovanému extremismu. K dispozici jsou i statistické údaje k trestné činnosti a k počtům akcí extremistických subjektů.

Jediný trošku rozruch vznikl v souvislosti s tím, že mezi extremistické subjekty byl zařazen Okamurův politický byznys-projekt SPD. Proti čemuž se politický podnikatel Tomio ostře ohradil.

Sebekriticky doznávám, že ani já nepocítil sebemenší touhu se touhle věcí nějak blíže zabývat. Už vůbec mne nenapadlo snad otevřít přílohy to nenápadné vládní prohlášení doprovázející…

Nebyl jsem sám. Neudělal to v podstatě nikdo. Protože zde máme lapálii se Staňkem, a kdyby nebyla ta, tak rádi smlsneme jiné podobné šidítko mocných. Rádi a ochotně. Proč bychom se měli věnovat skutečně důležitým věcem?!

Co pojem PŘEDSUDEČNÁ NENÁVIST doopravdy koštuje, ukázal až specializovaný článek na vysoce odborném serveru Česká justice s názvem z 15. 5. 2019

Vláda zavedla pojem předsudečná nenávist, nesprávným chováním se jí může dopustit každý

z kterého si dovolím převzít ty nejdůležitější pasáže, protože nemá smysl, abych je nějak osobitě přepisoval.

Podle ministerstva vnitra projevy předsudečné nenávisti označují jednání, které je motivováno nesnášenlivostí a společenskými předsudky vůči určité skupině obyvatel. Zpravidla se jedná o skupiny definované rasou, národností, etnicitou, náboženstvím, sexuální orientací, politickým nebo jiným smýšlením, sociálním původem apod. „Nemusí se jednat o skutečnou příslušnost k určité skupině, ale i o příslušnost domnělou (např. je-li osoba mylně považována pro tmavší pleť za Roma, ale ve skutečnosti není Rom). Takové projevy nemusí nutně naplňovat skutkovou podstatu některého z trestných činů. Může se jednat o fyzické násilí, slovní útoky, či využívání urážlivé symboliky,“ uvádí Zpráva.

„Projevy předsudečné nenávisti se liší od extremistických zejména tím, že nemusí být spojeny s některou z totalitních ideologií. Osoby, které se jich dopouštějí, nemusejí být nutně členové či příznivci extremistických hnutí. Rovněž u nich absentuje jasné volání po svržení systému pluralitní demokracie a jeho nahrazení systémem totalitním,“ vysvětluje vnitro ve Zprávě o extremismu a předsudečné nenávisti za rok 2018.

Oslabují systém a štěpí společnost

Poté ministerstvo vnitra sumarizuje rizika, která takoví lidé znamenají pro český stát: Rizika projevů předsudečné nenávisti jsou v řadě oblastí podobná s riziky, která představují extremisté. Níže jsou tato rizika popsána. Subjekty, které se jich dopouštějí:

 • Neusilují o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabují.
 • Nerespektují koncept základních lidských práv.
 • Podněcují k nenávistným aktivitám další osoby.
 • Šíří strach ve společnosti.
 • Štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy.
 • Zlehčují osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti.
 • Při komunikaci s veřejností využívají dezinformace a konspirační teorie.
 • Stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.

…Dalšími subjekty jsou ty, které nastolovaly témata jako uprchlická krize, exekuce nebo rovnou šířily konspirační teorie. „Do tohoto spektra lze zařadit např. skupiny Čest, svoboda a respekt, Hej, občané ad.,“ uvádí vnitro, které dodává, že některé skupiny zasáhl panslavismus, slovanská vzájemnost s dominancí Ruské federace…

…Současně se schválením výroční zprávy odsouhlasila vláda rovněž koncepci boje proti těmto jevům pro rok 2019. Z textu koncepce ovšem vyplývá, že pro boj s těmi, kteří oslabují režim a rozvrací systém, chybí odborníci i peníze…

Z posledního převzatého odstavce by se mohlo zdát, že jde o vládní agendu, kterou netřeba brát, z hlediska občana, příliš vážně. Že to všechno je ve stylu — sešli se, pokecali si, provedli zápis, pár úředníků se tím bude dál nějak živit a zase o nich rok nebude slyšet.

Omyl je pravdou! Česká justice se k předsudečné nenávisti vrátila dalším článkem 2. 6. 2019

Státní zastupitelství půjde po předsudečné nenávisti, žádá možnost nasadit odposlechy bez soudu

kde se dozvídáme, že o žádné byrokratické cvičení nejde, protože například…

Po lidech šířících na internetu předsudečnou nenávist půjdou spolu s policisty intenzivně státní zástupci. Čistý extremismus sice klesá, ale nahrazují ho urážky a nenávist na internetu. Nejčastějšími trestnými činy jsou hajlování, prezentace závadového tetování nebo právě výroky na internetu. Terorismus v ČR mírně roste a státní zastupitelství naléhavě potřebuje změnit zákon tak, aby v případě hrozby teroristickým útokem nebo během něho mohlo nasadit domovní prohlídky a odposlechy ihned se souhlasem státního zástupce bez soudu…

…Zpracovatelé Výroční zprávy pak lidem vzkazují, že se velmi mýlí, když si myslí, že za výroky na internetu nemohou být trestně stíháni se všemi důsledky: „Je nutno změnit laickou představu, že výroky uveřejněné na internetu nemohou být trestněprávně postižitelné. Již nyní lze přitom zaznamenat nárůst počtu stíhaných resp. odsouzených osob za nenávistné trestné činy. V tomto směru je rovněž důležitá spolupráce s představiteli Ministerstva vnitra, Policie ČR a neziskovým sektorem, která již byla navázána,“…

Státní zástupci se budou muset školit v předsudečné nenávisti

Že vedení státního zastupitelství bere šíření předsudečné nenávisti i mírný nárůst teroristických činů v ČR vážně, lze vyvodit i z přílohy — Zprávy o činnosti národního korespondenta pro boj proti terorismu a trestným činům spáchaným z nenávisti za rok 2018. Zprávu předkládá státní zástupce odboru trestního řízení Nejvyššího státního zastupitelství a současný prezident Unie státních zástupců Jan Lata.

Podle zprávy Jana Laty je radikalizaci, šíření předsudečné nenávisti na internetu i terorismu v ČR věnována maximální pozornost: Projektů s těmito tématy se loni účastnili mimo jiné i komisařka Věra Jourová, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a jeho náměstci Igor Stříž a Pavel Pukavec. Společných porad se státními zástupci se pravidelně účastní zástupci NCOZ i BIS. Letos se podle zprávy uskuteční série školení státních zástupců k předsudečné nenávisti ve spolupráci s nadnárodní organizací Office for Democratic Institutions and Human Rights.

Tohle už není ouřadování pro ouřadování nějaké šedé byrokratické myši někde v suterénu nějakého ministerstva! Tady je to, na rozdíl od spousty akutních problémů naživo!

Ten nadpis toho prvního článku o předsudečné nenávisti z České justice je dokonale vševystihující –

Nesprávným chováním se jí může dopustit každý!!!

Vy, já prostě kdokoliv.

Tehdy, když kdosi s příslušným mocenským puvoirem usoudí že:

 • sice neusilujete o okamžité zničení demokratického systému, ale postupně ho oslabujete.
 • nerespektujete koncept základních lidských práv.
 • podněcují k nenávistným aktivitám další osoby.
 • šíříte strach ve společnosti.
 • štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy.
 • zlehčujete osudy obětí totalitních režimů a obětí nenávistně motivované trestné činnosti.
 • při komunikaci s veřejností využíváte dezinformace a konspirační teorie.
 • ptáváte se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.

Zkrátka člověk si má dávat pozor na hubu více než kdykoli dříve a snad už vůbec nesedat ke klávesnici!

Ne nehodlám zlehčovat množství patologické nenávisti, stupidní hlouposti, brutálního primitivismu, které na internetu lze nalézt. Sám s ním mám určité zkušenosti, když si dovolím ve SVÝCH článcích na SVÉM blogu myslet SVOJÍ hlavou a není to v souladu s tím, co si myslí někdo, kdo nejspíše omylem zabloudil na Kosu. Ale umím se s tím vnitřně vypořádat.

Když to zvládnu já, proč by to neměl zvládnout kdokoliv jiný, včetně státu?

Pro mne je daleko větším nebezpečím ohrožením podstaty demokracie u nás například ono neuvěřitelně gumové

 • sice neusilování o okamžité zničení demokratického systému, ale postupné jeho oslabování…

Co si pod tím mám představit jiného než gumový paragraf, který půjde kdykoli vytáhnout na každého, kdo nebude vyznávat jedinou PRÁVĚ platnou doktrinu???!!! Neměl to náhodou stejně středověk a inkvizice? Nebylo tohle na úsvitu všech sociálních hnutí? Nepostupovaly podle stejného módu totalitní režimy 20. století? Nepatří do stejného ranku takhle náhodou neustálé podkopávání postavení tradiční rodiny nebo všelijaké pozitivní diskriminace, respektive upozaďování většiny na úkor různých menšin? Nebude se za tuhle prima formulku schovávat neochota držitelů moci nyní i kdykoliv v budoucnosti vidět skutečné a reálné problémy a neschopnost je řešit?

Mohl bych takhle jít bod po bodu oněch definovaných markantů popisujících z pohledu vlády PŘEDSUDEČNOU NENÁVIST, ale proč natahovat tenhle článek. Takže už si vyberu jen dva:

 • Při komunikaci s veřejností jsou využívány dezinformace a konspirační teorie.
 • Stáváte se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie.

Kdo může v kterémkoli okamžiku odpovědně kvalifikovat, co je a co není dezinformace a konspirační teorie? Nebyl takhle kdysi těžkým dezinformátorem Koperník nebo Galileo nebo Jan z Husi a další podobní? A kdybychom se vrátili před druhou válku v Zálivu každý, kdo by si dovolil zpochybnit Colina Powella a jeho vystoupení v Radě bezpečnosti OSN by byl nepochybně předsudečně nenávistný a tedy sankcionovatelný? A co obavy vyjádřené ohledně dopadů takové masové migrace, jíž byla Evropa svědkem v roce 2015/16, které se také prokázaly — viz čísla spojená s nárůstem kriminality v migrantsky vstřícných zemích, které se potvrdily? Byli by za předsudečnou nenávist potrestáni ti, co ty následně potvrzené obavy komunikovali nebo ti, co je popírali a označovali ty první za dezinformátory? Budou trestáni jen běžní občané a alternativní media nebo se to bude týkat i velké mediálního světa a výkonných politiků, pokud se v čase ukáže, že jimi šířené informace se nezakládaly na pravdě?

A co evidentní a opakované podvody na voličích, zvané volební programy politických stran, které jsou zhusta zapomenuty 5 minut po uzavření volebních místností? Což nelze hodnotit jinak než podkopávání základních principů pluralitního demokratického řádu? Nebylo by třeba upravit ústavu, a pokud bude skutečně sankcionována PŘEDSUDEČNÁ NENÁVIST, zrušit například i trestní neodpovědnost prezidenta, protože je přece evidentně oslabováním demokratického systému, když někdo stojí nad zákonem, takže ho nemusí dodržovat? Čímž deklasuje samotný základ fungování státu? A jak pohlížet na prohlášení předsedy vlády nebo ministryně spravedlnosti, že si v tuzemsku lze objednat trestní stíhání kohokoliv?

Kde je hranice mezi právem svobodně myslet a svobodně se vyjadřovat, aniž by represivní orgán na vás mohl ukázat jako na nástroj vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie? Pod tuto nesmyslnou definici se schová cokoli. Kdo zaručí, že to nebude KAŽDÝ právě nepohodlný názor? Kdo bude určovat, které že to jsou země nebo skupiny zemí, co nerespektují principy pluralitní demokracie? Dovolím si předpokládat, že v této skupině bude určitě například Čína. Takže podpora čínských politických stanovisek, ať už vědomá nebo nevědomá bude sankcionována, zatímco uzavírání obchodních nebo jiných dohod s touto velmocí v jakkoli obrovském rozsahu bude v pořádku? Nebude náhodou možno vykládat jakoukoli kritiku současných zahraničněpolitických vazeb za projev nástroje vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie, když se to právě bude hodit?

Takových a podobných otázek si lze položit nikoli desítky nebo stovky. Nýbrž tisíce! Nijak nepodceňují nenávist na internetu ani šíření naprostých bludů a cílenou manipulaci přes internet! Ani trochu. Už kvůli vlastním zkušenostem, jakkoli je pokládám za bagatelní. Nicméně PŘEDSUDEČNÁ NENÁVIST?! Ta si přímo říká, aby se stala inkvizicí, Bretschneiderem, uličním výborem, domovní důvěrnicí, agentem Burešem a Karlem Čurdou dohromady! Je příliš snadno zneužitelná, než abychom si ji pustili do života!

Jenže evidentně se nás na to nikdo neptá. Máme tady hračku jménem Staněk! Z vůle narcisitního zlovolného starce! Který prý je, podle svých příznivců, zárukou všeho dobrého a ochrání je před vším zlem. Jemuž ovšem je nějaká PŘEDSUDEČNÁ NENÁVIST úplně putna. Pak zde máme premiéra, jehož voličský elektorát je z převážné části totožný s tím prezidentským. Ovšem jak vidno, premiérova vláda je ta, která PŘEDUDEČNOU NENÁVIST chce mocí mermo uvést do života! Aniž by předseda vlády, který chce chránit Česko tvrdě a nekompromisně, okem mrknul.

A co opozice? Ani ta nehnula sebeméně brvou. Ačkoli prý brání demokracii. Dokonce ani Okamura proti PŘEDSUDEČNÉ NENÁVISTI se ani trochu nevymezil. Jen proti tomu, že ve shrnující správě o extremismu byl on a jeho spolek uveden jako příklad extremismu. Komunisté jak by smet! A co hlídací psové demokracie — sdělovací prostředky? Také naprosto nic!!!

To opravdu tahle naprostá orwellovština nikomu nevadí? Nebo všichni kalkulují s tím, že to je vlastně príma věcička, která jim umožní zamést se svými oponenty? Já bych vsázel na to druhé. Tím spíše bychom se měli my obyčejní rychle probudit!

Píše vlkp na Vlkovo bloguje

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 583 × | Prestiž Q1: 9,09

+12 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top