Štítky článku: •  

Střípky (228)

♣ Progresivismus je droga (Pavel Hasenkopf) ♣ K ústavnímu právu držet zbraň (Pavel Hasenkopf) ♣ Přirozený koloběh (Pavel Hasenkopf) ♣ Jen si zkuste podnikat, holoto!!! (Alois Sečkár) ♣

Progresivismus je droga

Kauza Tommyho Robinsona přesně ilustruje to, co říkám už 4 roky a čím vytáčím všechny strany: Problém není v Islámu. Problém není v našich zákonech. Problém je v tom, že z pohodlnosti aplikujeme naše zákony selektivně a díváme se raději jinam, kdykoli se zločinu dopustí někdo, na koho si netroufáme a pustit se do něj by znamenalo opustit komfortní zónu a možná dokonce i riskovat. Ti lidé, kteří tvrdí, že se nic neděje, jsou jakoby na nějakých utišujících drogách: k tomu, aby nezešíleli z toho, že starý svět totálně rozvrátili a jejich recepty na lepší společnost nefungují se potřebují utvrzovat v tom, že vše je skvělé … a logicky pak vnímají jako útok každé upozornění, že vše skvěle nefunguje ani omylem …

Progresivismus je droga.

Pavel Hasenkopf · FCB


K ústavnímu právu držet zbraň

Kdesi jsem zaslechl, že to tady nikdy nebylo, že nemá smysl povyšovat to na ústavněprávní úroveň, že už teď může získat zbraň každý, kdo splní podmínky.

To je pravda, ale tenhle přístup opomíjí symbolický význam ústavního zakotvení práva držet zbraň — ten vzkaz říká, že stát je tu pro svéprávné občany, aby jim pomáhal, a že stát není maminka a jeho občané malé děti, o které se stát musí starat 24/7. Je rozdíl, jestli mám právo držet zbraň, které mi stát smí v odůvodněných případech omezit, abych si neublížil, nebo jestli mi stát milostivě dovolí držet zbraň, pokud to uzná za vhodné — to je nebetyčný rozdíl.

Na druhou stranu, nelíbí se mi ani žádný z návrhů zastánců držení zbraní, které jsem zatím viděl, ne že by byly vyloženě špatné, ale je z nich viděl účelovost a nekomplexnost, působí to na mě jak záplata na silnici — jezdit se po tom dá, ale je to hnus.

Měl bych svůj vlastní návrh: Použijme prapodivný čl. 23 Listiny základních práv a svobod, který dnes působí jako pěst na oko, a dejme mu smysl. Konkrétně si to představuji takto:

Článek 23

(1) Každý má právo na sebeobranu.

(2) Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

(3) Každý má právo držet zbraně. Toto právo lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, ochranu veřejného pořádku, ochranu majetku, veřejnou bezpečnost nebo pro bezpečnost státu.

Komentář k odstavci 2: To je stávající znění čl. 23, kodifikující právo na povstání.

Komentář k odstavci 1: Právo na sebeobranu máme jako vedlejší efekt jen v trestním zákoně, přitom je to základ a přímý důsledek všech ostatních přirozených práv, zejména pak práva na život: mám-li právo na žiovot, pak logicky mám i právo dělat vše proto, abych si jej zachoval, tj. se i bránit každému, kdo by se mne snažil zabít. Logicky to patří do Listiny, a to před druhý odstavec.

Komentář ke vztahu 1 a 2 odstavce: První odstavec je základ. Druhý odstavec je speciální případ sebeobrany, konkrétně sebeobrany demokratického právního státu.

Komentář k první větě odstavce 3: Mám-li právo se bránit, potažmo bránit demokratický právní stát, musím k tomu mít prostředky.

Komentář k druhé větě odstavce 3: To je základ pro omezení práva držet zbraň podobně, jak je dnes je obsaženo v zákoně, logicky zbraně nebudeme dávat grázlům, bláznům, neurotikům a nešikům, tady by to jen dostalo ústavní základ jako nezbytnou protiváhu ústavního práva zbraň držet (obdobně, jako jsou omezení formulována i u jiných lidských práv).

Dávám k dispozici za podmínky uvedení autora.

Tomáš VaněkPetr RybákLotrando GrandoPavel Hasenkopf · FCB


Přirozený koloběh

Přijde to. Strach z jaderných zbraní pomalu vyprchává, jejich odstrašující schopnost klesá, s běžícím časem stoupá pravděpodobnost, že k moci se dostane nějaký cvok. Také platí, že jen díky jaderným zbraním už žádná pořádná válka nebyla už 74 let. Nenávist a zloba se městnají, systému chybí schopnost upouštět páru.

Pavel Hasenkopf


Jen si zkuste podnikat, holoto!!!

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 91/2016 Sb. a zákona č. 126/2016 Sb., se mění takto…

(source: http://www.epravo.cz/…/zakon-ze-dne-15-cervna-2016-kterym-s…)

Alois Sečkár · FCB

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 161 × | Prestiž Q1: 7,54

+11 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top