Štítky článku: •  

Nový zákon 2.0

Po celosvětovém úspěchu nové bondovky, ve které si neodolatelného svůdce žen a britského agenta zahrála žena černé pleti, bylo rozhodnuto v České televizi, že za peníze koncesionářů vytvoří film, který by representoval moderní pojetí a progresivní trendy v umění.

Producenti z ČT si byli dobře vědomi častých výtek moderní umělecké kritiky z vyspělé ciziny na adresu české tvorby, že ve filmech z husitského období nebojují za pravdu žádní černoši, že Karel IV. je příliš heterosexuální a Jan Hus nemá za kamaráda žádnou transku. Proto jako režiséra pro film na motivy Nového zákona angažovali osvědčeného progresivního tvůrce a průkopníka divadelního porna Olivera Frljiče z Chorvatska, který měl za sebou úspěšné účinkování v Brně. Na jeho hru stáli frontu všichni liberální politikové z celé ČR a taky slušní lidi z Brna.

Režisér Frljič měl jasnou představu jak o filmu samotném, tak o představitelích jednotlivých rolí. Zásadně odmítal obsazovat profesionální herce. Postavy měly ztvárnit známé osobnosti veřejného života, nikoli však herci. Bohužel ze strany zamýšlených představitelů, jen málokterý projevil s angažmá souhlas. Režisér Frljič proto přistoupil ke komiksovému ztvárnění a la Alois Nebel. Komiksoví herci neremcali, a navíc hráli zadarmo. Hlavní roli mesiáše ztvárnila básnířka Marie Feryna.

Stručný obsah filmu je následující.

Na počátku letopočtu se rodiči 1 Josefu Hamásovi a rodiči 2 Jakubu Hizbaláhovi narodil Ježíšek. Tedy ne přímo jim, porod vykonala profesionální plodonosička panna Marie (Greta Thunberg). Ježíškovi rodiče pracovali v nevládní organizaci Římské hodnoty a měli na starost přidělování dotací na výrobu dřevěných křížů, po kterých tenkrát byla v Římské říši a Izraeli zvlášť, značná poptávka. Oba rodiče byli zastánci alternativních porodů, a proto musela Marie porodit ve chlévě v Betlémě. Tam Ježíšek jen o vlásek unikl smrti, když se útěkem spasil před řáděním krvežíznivého Heroda (Tomio Okamura), který zrovna v Betlémě zakládal Barnevernet.

Když bylo Ježíškovi 12 let, tak si jako každé jiné dítě zvolil pohlaví. Ježíšek si zvolil pohlaví 38, jehož definice je poněkud složitější, ale v zásadě se jedná o škaredou babu s funkčním penisem. Od té doby si říkal (To) Ježíško Nazaretské. Když bylo Ježíško 30 let stáro, přišlo k řece Jordán a nechalo se pokřtít od Jana Křtitele (Tomáš Halík). Po křtu se Ježíško vypravilo do pouště. Zde se mu zjevil satan (Václav Klaus st.), aby se pokoušel svést Ježíško od jeho poslání. Nejenže mu nabízel pochybné privatizační projekty, ale ještě se posmíval globálnímu oteplování. Ježíško mu 40 dnů odolávalo, a tak vzteklý satan s prskáním zmizel. Po návratu z pouště přijalo Ježíško do učení 12 apoštolů, aby šířilo slovo boží po Izraeli. Z 12 apoštolů bylo 11 ženských, jediným mužem byl Jidáš (Václav Klaus ml.).

V následujících letech Ježíško nejen šířilo slovo boží, ale i páchalo zázraky. Některé z nich mu v konečném důsledku zlomily vaz. Když například proměnilo vodu ve víno, dopustilo se krácení spotřební daně. Velmi úspěšné bylo v oboru zdravotnických zázraků. Vyléčilo chromého slepce z rakoviny plic (Jaroslav Kubera), vyhnalo démony z posedlé ženy do stáda prasat (Nora Fridrichová, kompars z osazenstva Kliniky) a uzdravilo již prakticky mrtvého Lazara (Miloš Zeman). V oblasti práva již nebylo tak úspěšné. Když se v šenku s velmi liknavou obsluhou pokoušelo zastat lehké ženy, která zde nabízela své služby, zvoláním „Kdo z vás je bez vína první hoď kamenem!“, způsobilo svým přeřeknutím nebožačce krutou smrt.

Po třech letech hlásání slova božího po Izraeli nastal čas, aby Ježíško navštívilo Jeruzalém. Mělo se tak stát při příležitosti svátku Pesach. Do města vjelo Ježíško na zapůjčeném oslu (Jan Cemper) nadšeně vítáno obyvatelstvem. Rozruch ve městě vzbudilo okamžitě, když rozbilo krámy místních obchodníků, protože mu nevydali slosovatelnou účtenku. To popudilo šéfa místní církve Kaifáše (Dominik Duka), kterému obchodníci odevzdávali desátky z tržeb. Sepsal seznam Ježíškových prohřešků a chystal se jej zatknout. Za tím účelem se mu podařilo přemluvit Jidáše za příslib dotace na plynový kotel, aby mu prozradil, kde je Ježíško ubytované. Chtivý Jidáš mu dal potřebné informace, a tak bylo Ježíško po vydatné večeři zatčeno.

Následujícího rána bylo Ježíško předvedeno před Heroda Antipu (Andrej Babiš). Antipa neměl moc chuti se jeho případem zabývat. Věděl, že ať rozhodne jakkoliv, může narazit u Římské komise a nerad by si to s ní rozházel, kvůli dotacím, které pobíral. Již teď měl problémy kvůli Janu Křtiteli, kterému nechal useknout hlavu, aby mu zatančila svůdná Salome (Marie Benešová). Porušil tím prý směrnici římské komise o jatečním provozu. Radostně, proto zajásal, když v seznamu prohřešků nalezl i porušování zájmů Římské unie. To znamenalo, že Ježíško nespadá do jeho jurisdikce a poslal jej k římskému prokurátorovi Pilátovi (Tomáš Zdechovský).

Pilát hned rozpoznal, že Ježíško je nevinné.

„Neshledávám na tomto pohlaví 38 žádný zločin“, pravil shromážděnému davu čumilů. Tím však dav popudil, Kaifáš mu dokonce hrozil soudem. Pilát si o římském soudnictví zřejmě myslel svoje. Ještě chvilku kličkoval, nabídl udělení milosti pro vyvoleného odsouzence, dav si však vyvolil hrdlořeza Barabáše (Jiří Kájínek). Chtě nechtě, nakonec podlehl a Ježíško nechal ukřižovat.

„Mám sice smysl pro spravedlnost“, pravil, když si umýval ruce, „ale vocaď pocaď. Nehodlám skončit jako vozataj Sagan.“

Ježíško vyfasovalo kříž z bytelného trámoví, pořízený z dotačního programu Judea severozápad a osobně jej dovleklo na Golgotu. Tam bylo přibito římskými pochopy a v pozdních odpoledních hodinách skonalo. Ještě, než zesnulo, přislíbilo lotru po levici (Ivan Bartoš) a lotru po pravici (Miroslav Kalousek), že přijdou do nebe.

Apoštolky a přátelé Ježíška propadli depresi. Apoštolka Petra, ještě než kohout zakokrhal, třikrát zapřela svou sexuální orientaci. Byla totiž na chlapy. Jidáš si hodil mašli, když si uvědomil, že ve své chatrči nemá plynovou přípojku. Ostatní apoštolky byly celou sobotu zalezlé v úkrytech. Jako bomba proto zapůsobila v neděli ráno zpráva, že Ježíško není ve své hrobce. Hrobníci tvrdli, že tentokrát to nebyli šakali, ale že na místě byl spatřen anděl. Když Ježíško zavítalo mezi apoštolky zavládla všeobecná radost, kterou nezkalila ani apoštolka Tomáška, jež trvala na tom, že si rabiho musí ošahat. Film končí působivou scénou nanebevstoupení Ježíška, skrze kruh z 12 na nebi zářících hvězd.

Česká televize přihlásila film do oscarového klání, bohužel zprávy ze zámoří říkají, že moc šancí nemá. Progresivní americká kritika filmu vytýká, že se v něm nevyskytuje žádná postava kladného muslimského hrdiny.

Píše pan Miloš Zbránek na D-FENS

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 172 × | Prestiž Q1: 6,50

+8 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top