Štítky článku: •  

Fašismus je reálný a živý

Fašismus jako pojem by měl být skutečně oživen, ale ne jako nadávka, ale jen jako reálné vysvětlení této ideologie. Hlavně proto, že tato idea je reálná, má dlouhou historii a dotýká se politické agendy stále více i v dnešním světě.

Bohužel, jakmile se nějaké slovo stane dostatečně nepopulárním, změní se na obyčejnou nadávku. Tím začne ztrácet podstatu svého významu.

Stejné je to např. i s pojmem „rasista“, nebo „xenofob“. Dnes se tento pojem používá pouze jako nadávka. Velmi rychle se zapomnělo na to, že rasismus je ideologie, soubor myšlenek, které obsahují konkrétní tvrzení o lidech, sociálním uspořádání, politickém systému, a o tom jak by mělo být vše řízeno směrem ke konkrétním sociálním cílům. Rasismus jako ideologie hrál gigantickou roli ve vývoji světových dějin. Vedl k státem řízeným programům eugeniky, sterilizace, vylučujícím zákonům, válkám a pokusům o vyhlazení rasy.

Fašismus je příkladem téhož. Kdy naposledy jste slyšeli tento pojem také v nějaké jiné souvislosti, než jen na obecně negativní označení nějaké osoby? Fašismus ztratil svůj původní význam, což je hluboce zarmucující. Tento pojem byl veřejností přetvořen na obyčejnou nadávku a jeho původní definice se z povědomí lidí vytratila.

Kromě toho, že selháváme při seriózní identifikaci fašismu jako ideologie, ztrácíme navíc i schopnost identifikovat ho, když se před námi objeví. Bylo by mnohem přínosnější, pokud bychom mohli o fašismu (nebo o rasismu) diskutovat zcela bez emocí, jako o seriózním souboru myšlenek. Jen tehdy bychom jasně viděli to skutečné zlo, které představuje, jakož i pokračující nebezpečí které představuje pro lidskou svobodu.

Neznám lepší zdroj pro pochopení jeho původu, dopadů a významu, než knihu „As we go Marching“ z roku 1944 od Johna T. Flynna. Flynn v knize nabízí důkladný popis historie zrodu této myšlenky v Itálii, a pokouší se zmapovat jeho hlavní rysy.

Popisuje „špatnou formu“ fašismu tak jak se objevila v Německu. Zahrnuje i jeho realizaci ve Španělsku, Řecku, Portugalsku, Rumunsku, Polsku, Slovensku, Turecku a Latinské Americe.

Pak popisuje „dobrou formu“ fašismu, která inspirovala The New Deal — a kvůli tomu, že věc pojmenoval správnými slovy, je jeho kniha dodnes širokou veřejností ignorována. Jeho analýzy jsou velmi detailní a jeho dokumentace paralel mezi fašismem v Evropě a fašismem v Americe je ohromující.

Tento pojem nepoužíváme na popis událostí, které se v těch letech odehrály v USA jen proto, že si rádi gratulujeme k tomu, jak se nám podařilo vyčistit Evropu od fašismu v druhé světové válce. Ale skutečně se to podařilo? Lídři těchto systémů jsou už dávno mrtví, ale myšlenky, které je vynesly a udržely u moci, jsou stále živé jako nikdy předtím.

Fašismus je specifická politická a ekonomická ideologie, která se zrodila kolem roku 1920 v Itálii, a to současně ze socialistického étosu, jakož i odpovědí na něj. Ze socialistické ideje se zrodil z toho důvodu, že opovrhoval tržními silami a „laissez faire“ jako společenského modelu. Zároveň vyzdvihoval stát jako jediného kompetentního manažera společnosti.

Odmítal mnohé myšlenky prosazované marxisty-leninisty a politicky vzrostl na jejich opozici. Navíc je to specifická nelevicová politická teorie se svou vlastní kulturní, náboženskou a ekonomickou ideou. I proto je nesprávné označovat fašismus jako pravicový nebo levicový. Je to obojí a zároveň ani jedno. [Ovšem Ludwig von Mises jej z hlediska ekonomicko-společenského řadí důsledně k levicovému konceptu.]

Na rozdíl od plnohodnotného socialismu, fašismus nepočítá se zrušením komerčních institucí, rodiny, náboženských center nebo lidových tradic. Chce je kontrolovat tím, že se zahrabe do organické hmoty společenského pořádku, bude je slavit, vyzvedávat, centralizovat, kartelizovat, politizovat, a používat na glorifikace centrální postavy otce společnosti, která pracuje na jednom společném cíli: vybudování vznešené národní identity.

Toto je důvod, proč má fašismus — na rozdíl od socialismu — takový ohlas u střední buržoazní třídy a dokonce i u korporátní třídy, a proč je tolerován náboženskou obcí a odbory. Na rozdíl od socialismu ponechává vše, co si lidé tak váží a zároveň slibuje vylepšení ekonomického, společenského a kulturního života prostřednictvím sjednocení všech činností pod státní kontrolu.

Pokud jde o politický vliv ve dvacátém století, tak byste asi tvrdili, že byl mnohem vlivnější než socialismus, přinejmenším pokud jde o Evropu, Latinskou Ameriku a Spojené státy. Socialismus navzdory všem těm červeným návnadám a diskusím pro a proti nepředstavoval až takovou autentickou hrozbu. Na druhé straně fašismus tu hrozbu absolutně představoval.

Stačí si přečíst mainstreamová periodika ze začátku třicátých let dvacátého století. Volný trh byl obecně považován za selhávající, staromódní a absurdní. Socialismus byl v amerických novinách považován za ohrožení všeho, co nám je vzácné.

Na druhé straně fašismus si získal poměrně velký respekt a široké uznání. The New York Times vyprofiloval Benita Mussoliniho jako génia centrálního plánování. Churchill ho označil za „muže hodiny“. Fašističtí teoretici psali pro americké knihy a žurnalisté z největších médií s nimi chtěli udělat rozhovory. V roce 1941 Harper Magazine vyzdvihoval „německou finanční revoluci“ a zázraky fašistického systému.

Tato idea byla ve vzduchu z toho důvodu, že byla vnímána jako alternativa „selhávajícího“ systému volného trhu a odrazující a děsivé myšlenky socialismu.

O čem byla tato idea? Můžeme to jednoduše shrnout do pěkné fráze „plánovaná společnost“. Je založena na vůdčím principu a přesvědčení, že pokud má průmysl vůbec fungovat, musí být řízen shora největšími experty s důrazem na maximální efektivitu a společenské/politické priority.

Tato idea neplánovala znárodnit průmysl, ani rozvrátit rodinný život či zrušit náboženství, tak jak si to představovali šílení socialisté. Zachovávala to, co bylo politicky ceněné ve společnosti a navíc se nedistancovala ani od tradic. Usilovala jen o revoluci v nové formě nebo více vědecké cestě řízení společenského života.

Rooseveltův hlavní ekonomický poradce Rex Tugwell shrnul celou filozofii, čímž mluvil za celou generaci ekonomů, plánovačů, politických učenců a společenských vědců:

Z toho co vím o lidské povaze, se domnívám, že svět čeká velký výron energie, jakmile odstraníme mrtvou ruku konkurenčního prostředí, která dusí impulsy ve veřejnosti a nachází využití jen v méně efektivním a méně příznivém vlivu lidského konání. Jakmile se průmysl stane vládou a vláda průmyslem, duální konflikt v našich moderních institucích opadne.

Flynn vysvětluje, že fašismus ve své agendě nikde není ve veřejnosti tak jasně identifikovatelný jako socialismus. Účel samotný je považován za princip — stát dělá to co má bez ohledu na okolnosti. Po přezkoumání historických událostí a momentů, za kterých vznikal, zároveň s vyjádřenými principy každého fašistického teoretika a praktika, přišel s osmi body, které považuje za jádro fašistické ideologie.

Podle Flynna, fašistický systém je takový:

  1. Ve kterém si vláda uzurpuje neomezené pravomoci — totalitarismus.
  2. Ve kterém je tato neomezená vláda řízena diktátorem — vůdcovský princip.
  3. Ve kterém je stát organizován k řízení kapitalistického systému a umožňuje jeho fungování pouze pod obrovskou byrokracií.
  4. Ve kterém je ekonomika organizována syndikalistickým modelem, kde produkuje skupiny formováné do cechů a profesních kategorií pod dohledem státu.
  5. Ve kterém stát a jím vytvořené organizace ovládají kapitalistickou společnost na základě plánovaného, ​​autarchického principu.
  6. Ve kterém se stát považuje za odpovědného za udržení koupěschopnosti obyvatelstva, což řeší veřejnými výdaji a půjčkami.
  7. Ve kterém je militarismus používán jako vědomá metoda státních výdajů, a
  8. Ve kterém je imperialismus používán jako nevyhnutelná politika vyplývající z militarismu jakož i jiných částí fašismu.

Flynn dodává: „Všude, kde najdete národ, který se řídí těmito body, budete vědět, že je to fašistický národ. Tam, kde se řídí větší částí z těchto bodů, se dá předpokládat, že se tam rychle ubírají směrem k fašismu.“

Flynn napsal knihu v roce 1944 a její název má dvojí význam. Pochodovali jsme, abychom bojovali proti fašismu v zahraničí. V téže době ekonomika Spojených států padla pod úplnou státní kontrolu: cenová a mzdová kontrola, branná povinnost, licencování, korporativismus, soustavné utrácení a zadlužování, plus militarizace a válka. Byla v tom velká ironie a Flynn ji pojmenoval. Je až zázrak, že jeho kniha během války vůbec prošla přes cenzory.

Zaslouží si pozornost čtenářů i dnes, zejména když se podíváme kolem sebe na všechny státní politiky. Každé odvětví průmyslu je regulováno. Každá profese je kategorizována a organizována. Veškeré zboží a služby jsou zdaněny. Předpokládá se nekonečná kumulace dluhů. Nesmírná, dokonce nepopsatelná byrokracie. Vojenské vyzbrojování, které se nikdy nezastaví, a vojenské akce proti nějakým cizím nepřátelům zůstávají na denním programu.

Všechny orgány státní správy vznikly z jedné společné ideje. Ta idea má své jméno. Není to socialismus. Není to volný trh. Je to ta třetí ideologie, které se v třicátých letech dostávalo tolik uznání.

Jen pár lidí si dovolí používat tento pojem správně, což ale nic nemění na realitě.

Zdroj: Liberty.me, překlad Redakce

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 269 × | Prestiž Q1: 7,18

+6 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top