Štítky článku: •  

A lidé na ten pořádek doplatí

Tak nám tu probíhá jedna z mnoha reforem. Státní správa už nějakou dobu digitalizuje na českém území katastrální mapy, a to proto, aby se vědělo daleko přesněji, který pozemek komu patří. Pokrok se totiž nedá zastavit, a když mají dnes odborníci daleko lepší možnosti, dávající naději na daleko větší přesnost, proč toho nevyužít?

A tak se v posledních (zejména dvou) letech intenzivně digitalizují staré pozemkové mapy. Pokračuje se tak v mapování pozemků, které má v českých zemích nepřetržitou dvousetletou tradici, katastrální mapy se tím zpřesňují.

A je tu takový „menší problém“. Prý asi u deseti procent pozemků kvůli tomuto dojde ke změně velikosti parcely. Jednoduše proto, že se zkrátka dříve používaly nepřesnější způsoby vyměřování než dnes a tudíž se občas nějaká ta chybička vloudila.

Stávaly se určité nedostatky, jež se dnes mají napravit. Protože dnes už to jde, dnes už se dá vyměřovat daleko přesněji.

Zatímco ve větších městech byly vytvořeny přesnější plány v průběhu dvacátého století a moc se tam toho tudíž dnes měnit nebude, periférie na tom bude daleko hůř.

Tam zkrátka zeměměřiči vše přeměří a odhalí případné nedostatky v práci svých předchůdců. Pak to zakreslí do digitální mapy, příslušný obecní úřad to bude muset na deset dní zveřejnit spolu s novou výměrou a novými parcelními čísly a pak se pošlou vlastníkům změnou dotčených parcel doporučeným dopisem pozvánky, aby se tehdy a tehdy na svůj pozemek dostavili a zúčastnili se nového vyměření hranic. Přičemž je stát natolik „hodný“, že tam vlastníci ani nemusí přijít osobně, mohou za sebe poslat někoho jiného nebo to nechat na vyřízení v duchu „o nás bez nás“. Ale úředníky a zeměměřiče na svůj pozemek prostě vpustit musí.

Zavítá tam totiž komisař, který s vlastníky sousedících pozemků vše projde a vyznačí nové hranice, třeba sprejem na hraniční body jako je zatlučený kolík, plot nebo obrubník. A pokud se tím změní výměra pozemku, bude zkrátka dotčený majitel povinen mimo jiné zajít i na finanční úřad a zaplatit za takto změněný pozemek novou nebo odlišnou daň. Tedy bude muset podat úplné nebo dílčí daňové přiznání pro následující rok. Nechce-li pochopitelně platit pokutu.

A jak se dotyčný majitel o povinnosti změn v dani dozví? Musí zkrátka sledovat operát vyložený k veřejnému nahlédnutí. Nebo nahlédnout do katastru nemovitostí po vyhlášení platnosti. Nebo si pořídit (a zaplatit) výpis z katastru nemovitostí prostřednictvím kontaktního místa CzechPOINT nebo přímo na kterémkoliv katastrálním pracovišti.

Sousedé dotčení změnou se pak budou moci ale také odvolat. Nejdřív ke katastrálnímu úřadu, pak k zeměměřičskému inspektorátu a nakonec třeba i k soudu.

Prostě další zvůle českého státu. Jistě, přesnost musí být, ale… O jakou přesnost to asi jde, když se proti ní bude možno odvolávat hned u tří institucí? Kdyby tu přece bylo vše v naprostém pořádku, odvolání by mělo být zhola nemožné.

A proč má vlastně možná i každý desátý český majitel pozemků ztrácet čas a osobně běhat na finanční úřad a měnit si daň, pokud mu takto změnili hranice pozemku? Proč alespoň tohle za něj nevyřídí ti, kdo tím dnes po sobě opravují v minulosti nadělané chyby, za něž takový majitel vůbec nemůže?

Ale to je státu zjevně jedno. Hlavně že budou moci ouřadové vykazovat nějakou činnost.

Píše pan Viktor Pondělík na blog.hlavnespravy.sk

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 418 × | Prestiž Q1: 12,15

+22 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top