Štítky článku: •  

Skleníkový efekt aneb Patálie s klimatem

Potřebujeme autoritativní vládní formu, abychom prosadili konsensus o skelníkovém efektu. (David Stearman & Joseph Wayne Smith, Austrálie)

Ejhle! Už je kočka z pytle venku. Demokracie sem, demokracie tam, hloupý lid pořád nechce rozumět, jaké nebezpečenství mu hrozí z toho skleníkového efektu, tak to musí jít na komando. Jsem docela zvědav, kolika ještě takových konsensů se dožijeme, neboť sporných témat je mnoho a trpělivost dobrovolných zachránců světa s nechápavým občanstvem omezená. Ale to by se všechno ještě nějak sneslo, kdyby dobrovolní zachráncové hráli ten svůj klimatický mariáš alespoň poctivě. Kdyby ve snaze dojít k předem stanovenému výsledku nevyzdvihovali jednu stránku problému hlasy velikými, druhou skromňoučce opomíjejíce. Pokusím se následujícími řádky s plným vědomím své omylnosti najít v tom rozporu nějaký pořádek.

Máme my lidé Západu jen omezenou možnost zasahovat do klimatických změn, skleníkový efekt v to počítaje. S autoritativní vládou nebo bez ní, nezměníme, co se peče na jih od evropských břehů, lavinovitý růst tamního obyvatelstva především. Když se populace některých tzv. rozvojových zemí — sám ďábel má vědět, v čem spočívá ta rozvojovost — zdvojnásobuje každých třicet let a obzvláštní borci to stihnou i za dvacet, nelze se diviti, že stejným tempem se násobí potřeba orné půdy. Jelikož ji nelze získat jinak než kácením lesů, ubývá této krajinné komponenty, až — nestane-li se zázrak — nezbude žádná. Už před čtvrt stoletím jsem měl v Indii příležitost pozorovat rychlé scvrkávání kdysi rozlehlé džungle do nevelkých plošek chráněných reservací, a proměnu vší ostatní plochy v suchou, trnitou polostep. Situace v ostatních zemích ohleduplně zvaných rozvojovými není příliš jiná; čím to?

Musíme vzít na vědomí — nebo nemusíme, ale realita nás k tomu přivede sama —, že národy tohoto světa se dělí krom jiného na menšinu dělající si starosti o budoucnost vlastní i svého potomstva, a většinu nedělající si starosti vůbec o nic. To se týká též klimatických změn, předmětu tolika vzrušených, neřku-li hysterických debat.

Můžeme k ukonejšení provinilého svědomí omezit jízdy autem a létání letadly na minimum nebo se bez nich obejít úplně, můžeme dobrovolně omezit konsumaci masa a mléka (jelikož kravám vychází zpod ocasu metan, plyn produkující dvacateronásobek skleníkového efektu než CO2, co je kolem něj tolik nářků), zbytek lidstva nás v tom nenapodobí, spíš mu budeme za blázny.

Co by se s tím dalo počít… snad jen nechat kajícnického sypání popele za všechny hříchy světa na svou západní hlavu, byť to leckomu dělalo tak velice dobře, a porozhlédnout se po světě, kde se nachází epicentrum klimatické bezohlednosti. V tom nám může být nápomocna informace, již jsem dnes už před sedmnácti lety našel v Lidovkách:

Klimatické změny má na svědomí 26 milionů km² rozlehlá a 3 km silná vrstva toxických látek nad jižní Asií. Pohyblivá polévka sazí, kyselin a popele pochází ze spalování přírodních materiálů, dřeva a hnoje, kterými topí miliony domácností… velký podíl mají lesní požáry.…

Lze míti za to, že dnešní stav nebude lepší, spíš se toxická vrstva ještě o nějaký milionek km² roztáhla a o nějaký kilometřík zesílila, v přímé souvislosti s kvapným růstem počtů obyvatelstva v tzv. třetím (kde je ten druhý, medle) světě. Mnoho se proti tomu asi podniknout nedá, protože přímého dohledu na země vyznačující se lavinovitým množením se Západ vzdal a poukazy na pravděpodobné následky si tamní hodnostáři nechávají nepovšimnutě plynout kolem uší.

Nicméně, určitý prostředek nátlaku by Západu možná ještě zbýval: vázat rozvojovou pomoc na utlumení množivosti. Tři dětičky v rodině stačí, milí Afričané; trváte-li na desítihlavých dětských hejnech, nepočítejte s naší pomocí. Byli bychom sami proti sobě; už tak máme dost svízelí s hromadnou migrací z končin, jejichž úživnost pokulhává za rozplozovací zdatností, a nestojíme o to, aby jich ještě přibylo.

Hannover, 18. září 2019

Píše pan Luděk Frýbort na NP

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 264 × | Prestiž Q1: 8,09

+11 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top