Štítky článku: •  

Musíme být poslušní

Při všech těch rošádách na ministerstvu školství, těch prázdných řečech o jeho „kvalitě“ a „zkvalitňování“ a všelijakých jiných „moudrostech“ jsem si jaksi nevšiml, že by na přetřes přišla úroveň školství jako takového.

statni-skolstvi.jpg (34,594 kiB)
Státní školství

Tedy ne ve smyslu toho, jak dopadly děti v nějakém hloupém testu, který o jejich schopnosti prosadit se v reálném životě nic neřekne, ale o skutečné úrovni jejich schopností. O úrovni schopností žáků prosadit se v životě nic neřekne lépe, než existence minimální mzdy. Systém školství připraví po 12 letech intenzivní výuky člověka neschopného vytvořit pro společnost (sebe) vyšší hodnotu, než je úroveň mi­ni­mál­ní mzdy.

Po 12 letech intenzivního tréninku v čemkoli jiném přináší úplně jiné výsledky, po 12 letech hry na klavír je z mladíka doslova klavírní virtuos, po 12 letech hraní hokeje, je na draftu NHL a po 12 letech baletního tréninku může být z dívčiny primabalerína. A to si musíme uvědomit, že tyto aktivity nejsou primárními aktivitami dítěte, tou je sezení v třídě státní školy minimálně šest hodin denně. A vý­sle­dek státní školy? Armáda nezaměstnaných.

Co je tedy účelem školství, pokud to tedy není vzdělání a příprava dětí na budoucí povolání? Musí tam být jiný účel, jinak by byl takový extrémně neefektivní systém už dávno zrušen.

Účelem školství je vyformovat slepě poslouchající bezduché stvoření, které se nemá na nic ptát, ale jen slepě přijímat rozkazy. Tak je koncipován i způsob vzdělávání. Dítě je odměňováno za poslušnost, ne za schopnosti. Dítě dostane pochvalu a odměnu, pokud je tam, kde mu řeknete, že má být (již v samotné škole) a je potrestáno, pokud je někde jinde.

Je odměněno, pokud mluví jen tehdy, když mu to učitel dovolí a potrestáno, pokud to udělá v jiném čase. Je odměněno, pokud udělá přesně to, co mu přikážou a potrestáno, pokud to přesně neudělá. Je odměněno, pokud zopakuje přesně to, co mu učitel říká, že je pravda, bez ohledu na to, jestli to pravda je a potrestáno, pokud se odváží ptát a zpochybní podsouvány tvrzení.

Jsou odměňovány za žalování a trestané za řešení vzniklých kontroverzí vlastními silami. Všechny tyto impulsy podsouvají dítěti dojem, že samo nemůže dělat v životě nic, vždy se musí řídit příkazy autority a nikdy o nich nemá pochybovat. Cílem je vychovat poslušné vojáky, sedláky a úředníky.

Školní systém je odvozen od pruského vzdělávání, kde jeho samotný architekt Johann Fichte prohlásil, že cílem této metody je dosáhnout, aby student „nemohl chtít něco jiného“, než mu přikazuje jeho autorita. Dovolil bych si pomoci citátem Isaaca Morehouse: „Vzdělávací systém odměňuje poslušnost, odměňuje souhlas, odměňuje dodržování pravidel bez ohledu na to, jaké svévolné a bezcenné jsou. NIKDO ale nezměnil svět podrobením se.“

Už slyším ty hlasy: Kritizovat je snadné, co navrhuješ?

Jako první navrhuji říct si pravdu. Pravdu vyslovenou slovy v pravém významu bez přikrášlení a eufemismů. Systém školství financovaný z daní, který je povinný pro každé dítě, je nezpochybnitelným znakem despotické diktatury a totalitního státu.

Jako druhé navrhuji, že celý systém školství musí být na bázi dobrovolnosti a rodiče budou nést odpovědnost za vzdělávání svého dítěte v plném rozsahu. Znamená to zrušení všeho, co stát přikazuje učit (včetně vzývání modelu — ústava nazpaměť, vlajky a znaky), k tomu musí přibýt zrušení povinných osnov, ty si budou tvořit školy samotné a rodiče se rozhodnou svěřit své děti do péče té škole, která bude mít nejlepší studijní program, který jejich děti nejlépe připraví pro život (bez minimální mzdy). To platí pro základní i střední školství.

palka-ve-skole.jpg (86,211 kiB)
Kresba: Dušan Pálka

Jako třetí navrhuji bez náhrady zrušit financování vysokého školství ze státních peněz. Z univerzit se musí stát normální podnikatelské subjekty, které budou nuceny nabízet maximální kvalitu za minimální cenu (tak jako všechny subjekty tržní ekonomiky). A studenti budou bazírovat na kvalitě za peníze, které platí. A že na to nebudou mít? Jsem si stoprocentně jist, že trh okamžitě vygeneruje vhodné a levné studentské půjčky, které budou podstatně levnější, než financování prostřednictvím státního dluhu.

Jako čtvrté, a rozhodně ne poslední, navrhuji zrušit všechny státní organizace, které likvidují vzdělávací systém, tedy Ministerstvo školství, Státní pedagogický ústav, všechny úřady, které se montují do školství, s myriádami zbytečných úředníků.

Že na to lidé nebudou mít peníze? Taky aby je měli, když jim jich stát tolik ukradne! Je neuvěřitelné, že lidé jsou přesvědčeni, že nejsou schopni zaplatit z vlastních peněz učitele a školy, a přitom věří v to, že jsou z vlastních peněz schopni platit ty učitele, školy, plus hordy zbytečných úředníků a gangy loupežných politiků.

Řekněme, že dočasně, než to lidem dojde, by bylo možné zřídit voucherový systém vzdělávání, tedy, že by rodiče dostali poukázku (vlastní peníze odcizené politiky) a tou by zaplatili za školu. Škola by zajišťovala jako podnikatelský subjekt vše potřebné pro vzdělávací proces, tedy budovu, učitele, učebnice, učební pomůcky, vytvářela by učební osnovy, zajišťovala obědy a podobně, přičemž by měla podstatně více peněz k dispozici, než má dnes po ohlodání rozpočtu politiky a úředníky. Ještě by zůstalo i na zisk. A samozřejmě by rodiče mohli poukázky použít na alternativní formy vzdělávání jako homeschooling, waldorfská škola, nebo komunitní vzdělávání.

A žáci by měli lepší školy, schopné je připravit pro život, kde by se cenily jejich schopnosti a kreativita a nikoli poslušnost. Rodiče by měli levnější školy a děti, které se do školy těší. A učitelé by měli prostředí, kde je možné si vydělat na život a kde o nich rozhoduje jejich kvalita a ne intriky a politické konexe.

Asi jsem píchl do vosího hnízda, ale jsem připraven reagovat na bombardování otázkami a výhradami.

Autorem stati je pan Pavol Angyal, překlad redakce

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 495 × | Prestiž Q1: 6,00

+3 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top