Štítky článku: •  

V oblasti digitální konkurenceschopnosti Slovensko zaostává

Podle nejnovějšího vydání Světové ročenky digitální konkurenceschopnosti IMD je Slovensko 47. digitálně konkurenceschopnou ekonomikou z 63 hodnocených zemí.

Renomovaný švýcarský Institut pro rozvoj managementu (Institute for Management Development, www.imd.ch) ve spolupráci se Slovenskou Nadací F. A. Hayeka Bratislava (www.hayek.sk) a 56 dalšími organizacemi z celého světa, zveřejnil Světovou ročenku digitální konkurenceschopnosti ekonomik v roce 2019 (World Digital Competitiveness Ranking).

V rámci tohoto indexu porovnává digitální konkurenceschopnost 63 zemí světa, včetně Slovenské republiky. Index vyjadřuje připravenost podnikatelského prostředí na rozvoj digitální ekonomiky, přičemž za kvalitní prostředí se považuje takové, které nejvíce napomáhá podnikům rozvíjet své digitální kapacity.

Při hodnocení ekonomiky WDCR zkoumá tři faktory:

  • Znalosti — schopnost porozumět a naučit se nové technologie
  • Technologie — kompetence rozvíjet nové digitální inovace
  • Budoucí připravenost — připravenost na další vývoj

Důvodem k vytvoření tohoto žebříčku srovnávajícího kapacitu a připravenost zemí adoptovat a naplno využít potenciál digitálních technologií je míra rozvoje těchto technologií, které se stávají klíčovou hnací silou ekonomické transformace a zvyšování efektivity podnikatelského sektoru, veřejné správy, jakož i celé společnosti. V dnešní době technologie přímo ovlivňují jak výkonná je ekonomika a její podnikatelské prostředí a jak jsou připraveny čelit výzvám budoucnosti a konkurence ze třetích zemí. Řada světových ekonomik a jejich vlády už naplno investují do digitální ekonomiky s cílem zvýšit produktivitu, přidanou hodnotu výroby a celkovou prosperitu země.

První příčku v roce 2019 znovu obsadily Spojené státy. Druhou příčku obhájil Singapur a Švédsko setrvalo jako loni na třetím místě. Do první desítky se dostalo ještě Dánsko, Švýcarsko, Nizozemsko, Finsko, Hongkong, Norsko a na desátém místě Jižní Korea.

Pět nejúspěšnějších zemí má společné charakteristiky v podobě zaměření se na tvorbu a transfer poznatků a vědomostí, ale každá z nich přistupuje k digitální konkurenceschopnosti jiným způsobem. Spojené státy a Švédsko se řídí vyváženým přístupem mezi vytvářením znalostí, vytvořením příznivého prostředí pro rozvoj technologií a připraveností na adopci inovací ve svém hospodářství. Singapur, Dánsko a Švýcarsko upřednostňují jeden nebo dva faktory.

V první desítce zůstalo více zemí z minulého roku. Nizozemsko (zhoršení o 2 místa), Dánsko (zhoršení o 2 místa), Švédsko (bez změny), Spojené arabské emiráty (zlepšení o 2 místa). Mezi prvních deset míst se po roce opět dostalo Irsko (zlepšení o 5 míst) a polepšil si i Katar (zlepšení o 4 místa). Naopak z první desítky vypadlo Norsko (zhoršení o 3 místa) a Kanada (zhoršení o 3 místa).

Několik asijských ekonomik významně rostlo v žebříčku oproti roku 2018. Hongkong a Jižní Korea se umístily v první desítce, díky zlepšení o 3 resp. 4 místa, zatímco Taiwan a Čína se posunuly na 13. a 22. místo. Všechny tyto země zaznamenaly výrazný pokrok v technologické infrastruktuře a flexibilitě svých podniků. Níže v žebříčku, Indie a Indonésie poskočily čtyři a šest pozic, podpořené pozitivními výsledky v oblasti talentu, odborné přípravy a vzdělávání, jakož i zlepšením technologické infrastruktury.

Na Středním východě zůstaly Spojené arabské emiráty a Izrael klíčovými regionálními digitálními uzly, ale v roce 2018 zaznamenaly protichůdné trendy. Spojené arabské emiráty se díky zlepšení dostupnosti kapitálu a podpůrné regulaci technologického rozvoje vyšplhaly v žebříčku o pět míst. Izrael klesl o čtyři pozice v důsledku poklesu obchodní flexibility a zhoršení ukazatelů elektronické veřejné správy.

V Latinské Americe byly Mexiko a Kolumbie v tomto roce jedinými zeměmi, které se v rámci žebříčku zlepšily. Nedostatek zdrojů na podporu talentu a technologického rozvoje brání většině zemí v regionu zlepšit procesy získávání poznatků a získat co nejvíce z rozvoje digitální transformace.

Slovenská republika se letos umístila na 47. místě z 63 hodnocených zemí. V meziročním srovnání se postavení Slovenska zlepšilo o 3 místa.

V porovnání s nejbližšími sousedy je Slovensko v kvalitě digitálního podnikatelského prostředí za Českou republikou (37.), která letos ztratila titul nejúspěšnější země regionu V4 a pohoršila si o čtyři příčky. Prvenství v regionu převzalo Polsko, které je na 33. příčce, přičemž se meziročně zlepšilo o 3 místa. Slovensko se letos umístilo i za Maďarskem až o 4 místa, přičemž Maďarsko je na 43. příčce, protože se zlepšilo o 3 místa. Z hlediska tří komponent se Slovensku dařilo nejvíce v oblasti technologie (44. místo), následovala oblast připravenosti na budoucnost (47. místo) a nejhůře dopadlo v oblasti znalostí (48. místo).

Rozdíl v konkurenční síle postkomunistických a „západních“ zemí je stejně evidentní na příkladu Rakouska, které, ačkoli leží těsně u Slovenska, je 20. ekonomikou podle žebříčku WCDR (loni bylo na 15. místě). Z postkomunistických zemí zaznamenaly nejhorší umístění Ukrajina (pokles na 60. místo z 58. místa), Chorvatsko (51. místo, pokles ze 44. místa) a Slovensko (47. místo). Rumunsko a Bulharsko se umístily těsně před námi na 46. a 45. místě. Poslední tři místa zaznamenali Peru (61. místo, meziroční zhoršení o jedno místo), Mongolsko (62. místo, zhoršení o jedno místo) a Venezuela (63. místo, beze změny).

Letos byly do výpočtu WDCR zavedeny dvě nové proměnné týkající se robotiky: „průmyslový robot“ na měření celkového počtu robotů v provozu a „roboti ve vzdělávání a výzkumu a vývoji“ na celém světě. Údaje poskytuje Mezinárodní federace robotiky.

Světové konkurenční centrum IMD (WCC) je výzkumné centrum v IMD ve Švýcarsku s 30letými odbornými znalostmi v oblasti konkurenceschopnosti zemí.

Bratislava / Lausanne, 25. září 2019

Uvádí slovenský server Hayek.sk

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 198 × | Prestiž Q1: 4,20

+2 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top