Štítky článku: •  

K čemu je dobrý stát?

Možná je lepší položit jinou otázku. Jaké činnosti musí provádět libovolná skupina lidí, aby její členové dokázali nenásilně koexistovat? Ať jsem se zabýval jakoukoliv dobou, nebo místem, vždycky jsem nacházel jen tři činnosti, které muselo takové společenství provádět.

Stát je zcela běžně používaný termín, ale jeho přesné vymezení není zcela snadné. Dosud nepřekonanou definici státu podal německý sociolog Max Weber, podle kterého stát je organizovanou sociální skupinou, která disponuje tzv. monopolem na legitimní násilí a to vykonává nad určitým územím.

novak-808b-n.jpg (32,936 kiB)
Kresba: Václav Novák
  1. Lidé vždy museli mít nějaký mechanismus, způsob, zdroj, kterým určovali všeobecně platná pravidla soužití. Je vcelku jedno, jestli to byl prastarý posvátný text, příkaz největšího hromotluka v tlupě, nebo výsledek hlasování gentlemanů v budově při Temži. Některé mechanismy se osvědčily více, některé méně a úplně stejně to je i s pravidly. Vždy však platilo, že ve Společenství může existovat pouze jedna autorita určující pravidla. Má to svou logiku. Pokud by existovaly takové autority dvě, hrozilo by, že k jedné věci vydají dvě různá pravidla a dojde k rozporu. Teoreticky je možná existence několika autorit určujících pravidla pro různé oblasti života. Příkladem by mohl být souběh světského a církevního práva. Život je však pestrý a jednotlivé jeho části se překrývají. Tak i koexistence světského a církevního práva nakonec vedla k množství sporů. Na potvrzení této skutečnosti si stačí vyhledat heslo „investitura“.
  2.  Ať byla pravidla stanovená jakákoliv, vždy docházelo ke sporům. Pokud má lidská společnost existovat, musí mít nějaký způsob nenásilného řešení sporů. Arbitr sporů navíc musí být známý dříve, než ke sporu dojde. Je totiž dost dobře možné, že sporné strany se nedokážou dohodnout ani na jménu arbitra. Plus může docházet k situacím, kdy jedna strana vidí spor a druhá jej ignoruje. Například si někdo postaví dům na vašem pozemku a dále vás ignoruje. To znamená, že musí existovat subjekt, vůči kterému se lze dovolávat při porušení pravidel. Instituce, která řeší spory a stížnosti na porušení pravidel se obvykle nazývá soud. Existence soudů se v různé podobě vyskytuje po celou známou historii lidstva.
  3. Pravidla i rozhodnutí ve sporech jsou fajn až do chvíle, kdy někdo řekne: „Kašlu vám na to, udělám, co chci já.“ Tehdy vstupuje do života násilí. Rád se podívám na příběh o tom, jak se farmáři spojili a vyhnali zlého Billa i s jeho bandou, realita je ale někde jinde. Žádní farmáři nedokáží porazit skupinu lidí, která je dostatečně početná, vyzbrojená a vycvičená. Zkuste si představit, jak organizujete sousedy, aby odolali stovce pěšáků, deseti tankům a dvěma bitevním letadlům. K tomu abyste takovou moc překonali, musíte zorganizovat armádu.

Začal jsem požadavkem na nenásilnou koexistenci a skončil jsem budováním armády. Je to logické, protože násilí lze zabránit pouze násilím, nebo jeho hrozbou. V tom je skryta i odpověď z názvu tohoto článku. Stát je dobrý na to, aby zabránil násilnému jednání. K tomu musí určovat obecně platná pravidla, řešit spory a vynucovat dodržování pravidel.

Pokud by stát, jako nejsilnější subjekt na daném území zůstal pouze u toho, že slouží k zabránění násilí, bylo by to slušné uspořádání. Otázka zní jak zabránit tomu aby někdo, kdo je nejsilnější, nezačal svou moc používat i na jiné cíle.

Zdá se, že zabránit zneužívání moci je nemožné. Tedy zatím se to nikde nikomu na dost dlouhou dobu nepodařilo. A tak jsou lidské dějiny dějinami získávání, využívání, zneužívání, degenerace a zániku moci.

Autorem článku je pan Ján Tokár

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 272 × | Prestiž Q1: 5,52

+2 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top