Štítky článku: •  

Rovné podmínky pro podnikání

Na Česko se vysypaly elektrické koloběžky. Prý to odlehčí městské dopravě, té hromadné, koloběžkáři normálně nejezdí autem…

Po mladé je to skvělý dopravní prostředek, prý může jet až 40 km za hodinu. Potkáte je všude, rozevláté vlasy (helmu totiž běžkaři nepoužívají), řítí se po chodnících, na přechodech a místy i tak, jak mají, totiž na silnici. Koloběžka s elektrickým pohonem je účastníkem silničního provozu stejně jako autobus, kamion nebo auto. Kdyby se na vás na chodníku nebo na přechodu vyřítilo auto stejnou rychlostí, možná byste na něj volali strážníky.

kolobezky-300x234.jpg
Opuštěná věc

V žádném případě, chraň bůh, bych nechtěl bojovat proti podnikavosti soukromých firem. Z koloběžek se mnozí radují.

Jenom mne překvapuje, když je takovou vládní módou bojovat za rovné podmínky v podnikání, že to vláda neuplatňuje rovně pro všechny druhy podnikání, že nezastavila všechny dotace, které vytvářejí extrémně nerovné podmínky pro podnikání. A do stejné kategorie patří i poskytování koloběžek k osobní přepravě.

Jak je to tedy s koloběžkami roztroušenými po všech koutech? Koloběžky zabírají nezanedbatelnou část veřejného prostoru, občas docela překážejí. Zatímco musí zaplatit každý, kdo chce zabrat chodník, byť jen na den, třeba pro nějakou stavbu, natožpak pro předzahrádku u hospody, za koloběžky po ulicích, což je zařízení k poskytování služeb, radnice poplatky z nějakého rozmaru nepožadují. Koloběžka volně se povalující na veřejném, nijak neoznačeném prostranství je po právní stránce opuštěná věc.

Občanský zákoník (89/2012 Sb., § 1051–1062) stanoví, jak s nalezenou opuštěnou věcí nakládat. Nálezce je povinen věc zajistit proti krádeži a zničení a vrátit ji vlastníkovi nebo, a to je možná výhodnější, dopravit ji na radnici, v jejímž obvodu věc nalezl. Za to má právní nárok požadovat po vlastníkovi deset procent z ceny nalezené věci, a to i tehdy, pokud na ní je nějaké označení, z něhož se dá majitel snadno určit. Elektroběžky stojí přibližně deset tisíc korun. Otevírá se tím obrovský prostor pro přivýdělek — pro mládež i bezdomovce: za každou nalezenou koloběžku dostanou tisíc korun. Pokud by k přepravě byla nutná například veřejná doprava, má navíc nálezce nárok i na úhradu přepravného.

Obec s nálezcem sepíše protokol a vyzve vlastníka, aby si koloběžku vyzvednul. S kopií protokolu již může nálezce požadovat po vlastníkovi příslušné nálezné. Kdyby snad nechtěl nálezné vyplatit (čemuž nevěřím), dá se nálezné vymáhat i soudně.

V rámci rovných podmínek pro podnikání by si možná poskytovatelé koloběžkových služeb měli vyjednat s radnicemi zábor veřejných prostranství na místech, kde to nebude na obtíž. Tam to nebude nalezená věc.

Naše zákony nejsou dokonalé, ale chceme-li mít lepšího premiéra, musíme se všichni zasadit o jejich dodržování (to byla mimochodem hlavní myšlenka Charty 77) a musíme bez výjimky dbát o to, aby podmínky byly opravdu rovné. I pro miliardáře.

Bude to první krok směrem ke spravedlnosti, k rovným podmínkám v podnikání, k tomu, aby nemohl jeden hoteliér nemravně čerpat padesátimilionovou dotaci, čímž hrubě poškodil všechny slušné hotely v republice.

Z podstaty pojmu rovnost totiž vyplývá, že pravidla musí platit opravdu pro všechny.

Píše pan Jiří Payne na blog.idnes.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 243 × | Prestiž Q1: 9,41

+18 plus Známkuj článek minus –3

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 3 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.
Marcusant

Obávám se, že situace je zcela obdobná s tím, kdy opřete kolo o zábradlí a zámek protáhnete rámem a zadním kolem, aniž byste ho přichytili i k zábradlí. Nic výjimečného v mnoha městech se sjízdnějším terénem, než je Praha. Koloběžky jsou elektronicky zamknuté a jejich majitel neustále přesně ví, kde jsou. Právní názor autora je dle mého vadný.

Alex

A co třeba vozidla různých distributorů? Že by jejich parkující majitelé platili za zábor veřejného prostranství, obdobně jako tomu je u hospodských zahrádek? Nebo že by byla houfně vrácena magistrátu za nálezné, pokud by je jejich uživatel zapomněl uzamknout? A že neumíme stále vyjasnit pravidla pro provoz a nakládání s koloběžkami není chybou provozovatelů, ale spíše zákonodárců, kteří nedokáží flexibilně reagovat na změny a vytvořit pro ně příslušné zákonné normy. Takže podle Zákona o provozu na pozemních komunikacích je uživatel koloběžky "chodec" a tudíž může používat pro jízdu chodník a přechod pro chodce. V Rakousku již to vyřešili zákonem, který postavil koloběžku na úroveň jízdního kola. Z dřívějšího pohledu byla totiž koloběžka v kategorii "hračka"

Quido Wertz

Přesně tak, sice by bylo možné koloběžku považovat za nález, ale pak platí, že nálezce je povinnen odevzdat vlastníkovi. Teprve nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou (musela by se na stejném místě válet nejméně tři roky), oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena.
V obou případech má nálezce právo na vyplacení nálezného ve výši desetiny hodnoty (ne pořizovací ceny!!!) nalezené věci.
Dohromady je to asi tak, že transport koloběžky k vlastníkovi by se asi nedal zcela jasně považovat hned za krádež, ale nápad, že odnést ten krám na úřad znamená automaticky 1000 Kč nálezného, je taky zcestný.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top