Štítky článku: •  

K výročí podpisu Lisabonské smlouvy

Událostí, které na dlouho dobu změní osud státu a jeho obyvatel, není zase tak mnoho.

Je pozoruhodné, že v případě našeho státu jsou obvykle spojeny s letopočtem končícím na číslo „8“.

Jednu takovou, i když končí na „9“ ale řešena byla především v roce 2008, bych rád připomenul těm, kteří na to již zapomněli nebo zapomenout chtějí.

Dne 3. 11. 2009 podepsal president České republiky Václav Klaus jako poslední v Evropě Lisabonskou smlouvu, pod tlakem politických stran a nakonec i Ústavního soudu. Je velice zajímavé si poslechnout argumenty těch, co podpis LS podporovali (S. Vondra u Ústavního soudu, M. Topolánek v Senátu), i těch co byli proti — V. Klaus u Ústavního soudu a argumenty skupiny senátorů tamtéž.

Letos tedy vlastně slavíme desáté výročí a řada našich občanů pozapomněla, o co vlastně šlo a jaké to má a ještě bude mít pro nás pro všechny důsledky.

Takže velice stručně o čem ta smlouva je. V řadě diskusí, které jejímu podpisu předcházely, definoval její „základní parametry“, Parlamentní institut takto:

„Nový systém hlasování kvalifikovanou většinou definovaný v Lisabonské smlouvě znamená oslabení vlivu České republiky v Radě, a to jak absolutně, tak i ve vztahu k velkým členským státům.“

„Výrazné omezení práva veta a rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou na větší počet oblastí. Lisabonská smlouva rozšiřuje možnosti použití tohoto způsobu rozhodování celkem o 68 oblastí, z toho u 19 oblastí se jedná o nahrazení stávajícího jednomyslného rozhodování a 49 oblastí je zcela nových. V historii Unie představuje toto rozšíření dosud největší posun. Z „citlivých“ oblastí jde například o vízovou, azylovou a přistěhovaleckou politiku, energetiku, dopravu a mnoho dalších“.

Je důležité si uvědomit, že tento posun fakticky likviduje možnost nekonat dle výsledků hlasování a tak likviduje v těchto oblastech suverenitu naší země a činí z ní závislé území pod správou vyšší moci.

A o tom, že se tak děje, není sporu — až příliš často totiž slýchám od zákonodárců „napříč politickým spektrem“ u příležitosti nějaké té implementace větu „je to pitomost, ale schválit to musíme“.

Asi exemplárním příkladem toho, jak a v jakém rozsahu se výše uvedené obavy naplnily, je migrační krize a s ní související snaha o zavedení kvót.

Jde totiž o věc kvalitativně jinou než řada předchozích „direktiv“ a „nařízení“, především z hospodářské oblasti, kde lze říci, že jde „jen“ o peníze, a řada aktérů se domnívá, že se jich to netýká. Ani to sice není pravda, protože vše nakonec zaplatí občané, ale většina z nich to ještě zcela nevnímá.

Nicméně v případě migrační krize už nejde „jen“ o peníze, ale začíná jít doslova a do písmene o „krk“.

A troufám si říci, že to tak v České republice chápe převažující většina občanů. Na rozdíl od EUro-elit se opět převažující většina občanů domnívá, že jen oni mají právo rozhodovat o tom, koho si „k sobě domů“ nastěhují.

EUro-elity se naopak z důvodů obtížně pochopitelných (to by bylo na samostatný příspěvek) rozhodly, že nám sem prostě nastěhují, koho chtějí, a již jednou „nepodařené“ kvóty jsou už zase ve hře.

Těžko si lze představit křiklavější porušení suverenity státu a práva jeho občanů o sobě rozhodovat.

Zde bych jen připomenul, že něco podobného u nás prováděli komunisté v 50. letech přes „přespočetné metry“, ale to se týkalo jen našich vlastních občanů.

EUro-elitám tento krok umožnila Lisabonská smlouva, která převedla „vízovou, azylovou a přistěhovaleckou politiku“ do oblastí, kde se rozhoduje kvalifikovanou většinou.

Naprosto se tak naplnily obavy všech, kteří před podpisem LS právě z těchto a dalších důvodů varovali, včetně mne (vanektomas.cz/…/lisabonska-smlouva-a-zastupitelska-demokracie/).

Naopak naprosto nekompetentně dnes vyznívají hlasy zastánců podpisu. Z nich asi nejsměšnější je projev Z. Roithové, kandidátky na prezidenta ČR, který lze stále najít na youtube (youtube.com). Nelitujte času a najděte si ho… tolik naivity, neprozíravosti a slepého EUronadšení se jen tak nevidí.

Zajímavý je i tento výrok „Ministr pro evropské záležitosti Füle dál odmítá argument stěžujících si senátorů, že by EU po přijetí Lisabonu rozhodovala, kolik Česko přijme uprchlíků.“


Lisabonská smlouva proti nelegální migraci - nenechte se strašit - Zuzana Roithová

Bohužel je třeba si uvědomit, že pořád jde jen o jednu z 68 oblastí, kde bylo díky LS prosazeno hlasování kvalifikovanou většinou. Opravdu si ještě dnes někdo myslí, že to bylo a je v zájmu občanů České republiky? A další nepříjemnosti nás čekají v souvislosti s „bojem proti klimatu“, energetickou politikou a snaze o zrušení individuální automobility (pomocí nesplnitelných limitů emisí). Dále bych mohl připomenout „zbraňovou směrnici“ a v současné době snahu o zákaz olova.

Myslím, že nebudu daleko od pravdy tvrzením, že Lisabonská smlouva, přesněji řečeno její aplikace, přispěla i k brexitu, protože pro řadu občanů UK už toho všeho bylo „trochu moc“.

Pokud v těchto souvislostech pohlédnu na domácí politickou scénu, musím říci, že z ní žádnou radost nemám.

Především nechápu, proč jsem dosud od žádného zákonodárce, který podpořil podpis LS (seznam mám), neslyšel veřejně pronesenou prostou a lidskou omluvu — byla to chyba (případným výjimkám se omlouvám).

Ale to je pohled do minulosti.

Dnes je naprosto jasné, že všechny (předem známé) nevýhody podpisu LS se splnily či plní… a žádné výhody z ní pro náš stát a občany neplynou.

V současné době bych očekával od politiků jasnou vizi „co s tím“. Je totiž jasné, že s 2 % hlasů bude Česká republika přehlasována kdykoliv, když si to velké státy usmyslí. Proto by bylo žádoucí navrhnout a prosadit cestu, jak toto riziko minimalizovat. A jsem zvědav, zda se najde relevantní strana, která se této výzvy chopí, a to nejenom slovy.

Píše pan RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc. na vanektomas.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 192 × | Prestiž Q1: 8,11

+12 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top