Štítky článku: •  

Třicet let na straně svobodného podnikání

Obecně zažitou představou je, že podnikání umožnil až 17. listopad 1989. A že první podnikatelé byli z řad takzvaných veksláků, kteří za socialismu měnili koruny za bony před Tuzexem, komunistickým obchodem se západním spotřebním zbožím. Ani jedna z těchto představ není pravdivá.

Zrod první organizace pro podnikatele

Podnikat umožnil již předchozí režim, když v jeho poslední fázi přicházelo k postupnému uvolňování ekonomiky do té doby sešněrované centrálním plánováním. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 2 z roku 1988 umožnilo poskytování služeb občany v provozovnách, které jim přenechaly k dočasnému užívání socialistické organizace. Tuto možnost využilo poměrně hodně lidí. Ti rychle pochopili, že v nových podmínkách se neobejdou bez organizace, která by obhajovala jejich zájmy. Necelý měsíc po listopadu — 16. prosince 1989 — si první podnikatelé takovou organizaci založili.

Vzniklo Sdružení podnikatelů Slovenska s cílem bojovat proti všem tržním omezením, podporovat příznivé podnikatelské prostředí bez privilegií a výjimek, které narušují hospodářskou soutěž, a chránit práva a svobody podnikatelů. Okamžitě se stalo rozhodujícím reprezentantem soukromo-podnikatelského stavu. Jeho představitelé pomohli vypracovat první zákony vytvářející podmínky pro podnikání po listopadu 1989, zejména legendární zákon č. 105, zákon o soukromém podnikání a zákon o dani z příjmů.

Od socialismu ke kapitalismu a zpět

Jak tedy vypadá bilance toho, kam jsme se po třiceti letech dopracovali? Hlavní pozitiva jsou spojena se soukromým sektorem. Struktura ekonomiky se zásadně změnila. V roce 1989 téměř neexistující soukromý sektor dnes dominuje ve výrobě a distribuci většiny zboží a služeb. Počet podnikatelských subjektů narůstá, soukromý sektor je největší zaměstnavatel, jím generované zdroje financují veřejný sektor. Zde však pozitiva končí a začínají negativa související s veřejným sektorem. Ten hospodaří nezodpovědně a počet zaměstnanců v něm je příliš vysoký. Nejhůře dnes fungují sektory, kde dominuje stát: spravedlnost, školství, zdravotnictví.

Celá společnost je nesmírně přebyrokratizovaná a přeregulovaná. V 90. letech stát vlastnicky odešel z větší části ekonomiky, ale toto „oslabení“ svého vlivu si více než vykompenzoval obrovským nárůstem regulace v následujících dvou dekádách. Pokud vezmeme do rukou kterýkoliv zákon, oproti roku 1989 nebo 1993 došlo k dramatickému nárůstu počtu stran. Více stran více paragrafů, více povinností, často nesmyslných. Proto je náš pohled na období 1989 až 2019 kritický. Prošli jsme od socialismu ke kapitalismu a zpět.

Diskutujme a podnikajme

Ke katastrofální neefektivnosti veřejného sektoru přidejme zhoršující se poměr produktivního a neproduktivního obyvatelstva, nefunkčnost důchodového systému či dramatický pokles kvality vzdělávání — a máme tu existenciální výzvy, před nimiž Slovensko dnes stojí. Proto jako podnikatelé budeme i nadále podněcovat diskusi o problémech, jejichž neřešení nás doběhne v budoucnosti.

Tři desetiletí existence Sdružení podnikatelů se časově shodují se třemi nejzajímavějšími desetiletími v moderní historii Slovenska. Sdružení přežilo všechny vzestupy a pády transformace a dnes je stabilní a konsolidovanou organizací. Připravenou stát dalších třicet let na straně svobodného podnikání.

Píše pan Ján Oravec na slovenském Hayek.sk

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 152 × | Prestiž Q1: 5,56

+6 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top