Štítky článku: •  

Třicet let na straně svobodného podnikání

Obecně zažitou představou je, že podnikání umožnil až 17. listopad 1989. A že první podnikatelé byli z řad takzvaných veksláků, kteří za socialismu měnili koruny za bony před Tuzexem, komunistickým obchodem se západním spotřebním zbožím. Ani jedna z těchto představ není pravdivá.

Zrod první organizace pro podnikatele

Podnikat umožnil již předchozí režim, když v jeho poslední fázi přicházelo k postupnému uvolňování ekonomiky do té doby sešněrované centrálním plánováním. Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 2 z roku 1988 umožnilo poskytování služeb občany v provozovnách, které jim přenechaly k dočasnému užívání socialistické organizace. Tuto možnost využilo poměrně hodně lidí. Ti rychle pochopili, že v nových podmínkách se neobejdou bez organizace, která by obhajovala jejich zájmy. Necelý měsíc po listopadu — 16. prosince 1989 — si první podnikatelé takovou organizaci založili.

Vzniklo Sdružení podnikatelů Slovenska s cílem bojovat proti všem tržním omezením, podporovat příznivé podnikatelské prostředí bez privilegií a výjimek, které narušují hospodářskou soutěž, a chránit práva a svobody podnikatelů. Okamžitě se stalo rozhodujícím reprezentantem soukromo-podnikatelského stavu. Jeho představitelé pomohli vypracovat první zákony vytvářející podmínky pro podnikání po listopadu 1989, zejména legendární zákon č. 105, zákon o soukromém podnikání a zákon o dani z příjmů.

Od socialismu ke kapitalismu a zpět

Jak tedy vypadá bilance toho, kam jsme se po třiceti letech dopracovali? Hlavní pozitiva jsou spojena se soukromým sektorem. Struktura ekonomiky se zásadně změnila. V roce 1989 téměř neexistující soukromý sektor dnes dominuje ve výrobě a distribuci většiny zboží a služeb. Počet podnikatelských subjektů narůstá, soukromý sektor je největší zaměstnavatel, jím generované zdroje financují veřejný sektor. Zde však pozitiva končí a začínají negativa související s veřejným sektorem. Ten hospodaří nezodpovědně a počet zaměstnanců v něm je příliš vysoký. Nejhůře dnes fungují sektory, kde dominuje stát: spravedlnost, školství, zdravotnictví.

Celá společnost je nesmírně přebyrokratizovaná a přeregulovaná. V 90. letech stát vlastnicky odešel z větší části ekonomiky, ale toto „oslabení“ svého vlivu si více než vykompenzoval obrovským nárůstem regulace v následujících dvou dekádách. Pokud vezmeme do rukou kterýkoliv zákon, oproti roku 1989 nebo 1993 došlo k dramatickému nárůstu počtu stran. Více stran více paragrafů, více povinností, často nesmyslných. Proto je náš pohled na období 1989 až 2019 kritický. Prošli jsme od socialismu ke kapitalismu a zpět.

Diskutujme a podnikajme

Ke katastrofální neefektivnosti veřejného sektoru přidejme zhoršující se poměr produktivního a neproduktivního obyvatelstva, nefunkčnost důchodového systému či dramatický pokles kvality vzdělávání — a máme tu existenciální výzvy, před nimiž Slovensko dnes stojí. Proto jako podnikatelé budeme i nadále podněcovat diskusi o problémech, jejichž neřešení nás doběhne v budoucnosti.

Tři desetiletí existence Sdružení podnikatelů se časově shodují se třemi nejzajímavějšími desetiletími v moderní historii Slovenska. Sdružení přežilo všechny vzestupy a pády transformace a dnes je stabilní a konsolidovanou organizací. Připravenou stát dalších třicet let na straně svobodného podnikání.

Píše pan Ján Oravec na slovenském Hayek.sk

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 159 × | Prestiž Q1: 5,62

+6 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top