Štítky článku: •  

Složme se přes crowdfunding

Podle řady ekonomů existují statky, které nelze zajistit jinak než státním donucením, ani financovat jinak než zdaněním. Ale koncept crowdfundingu ukazuje nápaditě nové způsoby, jak by to mohlo fungovat i bez všudypřítomné a všemocné vlády.

chovanculiak.jpg (16,137 kiB)
Róbert Chovanculiak

Ekonomové se shodnou na tom, že tržní mechanismus umožňuje v zásadě efektivní využívání vzácných zdrojů. Jak se říká, „neviditelná ruka“ trhu vede jednotlivce sledující svůj vlastní zájem pomocí cenových mechanismů ke zvyšování blahobytu celé společnosti. Existují však zvláštní případy, kdy se většina ekonomů rovněž shodne na tom, že trh selhává. Mezi tyto případy patří i tzv. veřejné statky.

Už Socha svobody

Od územního plánování přes policii, soudy, majáky, chodníky, až po pouliční osvětlení, silnice, kanalizaci či vzdělávání… Ekonomové definují veřejné statky jako statky, z jejichž spotřeby neplatiče nelze vyloučit. Je to buď technicky neproveditelné, nebo příliš nákladné. Klasický argument pokračuje poukazem na motivace, kterým čelí potenciální spotřebitelé — totiž, že by se stali černými pasažéry, kteří vzácný statek využívají a přitom za něj neplatí. To samozřejmě představuje pro podnikatele problém. Ti nejsou ochotni poskytovat službu, na níž nemohou vydělat. Na konci dne tak máme veřejný statek, jehož užitky sice převyšují náklady na jeho realizaci, ale pokud budou spotřebitelé i podnikatelé sledovat svůj vlastní zájem, nebude tento statek poskytnut. Trh „selhal“ a na řadu přichází „viditelná ruka“ státu s její legální možností aplikovat donucení…

Tento myšlenkový konstrukt a závěry z něj plynoucí však byly v realitě už mnohokrát vyvráceny. Lidé, kteří v minulosti čelili problému veřejných statků, při náznaku překážek nikdy nelomili rukama a nezačali blouznit o fiktivní společenské smlouvě. Místo toho přišli s množstvím kreativních institucionálních a podnikatelských řešení. Dnes tak můžete najít odborné články o tom, jak si lidé dobrovolně zajistili snad každý učebnicový příklad veřejného statku — včetně přímořských majáků, škol či pouličního osvětlení.

Podobný příklad trochu sofistikovanějšího řešení problému veřejných statků představuje dnes crowdfunding. O co přesně jde? Crowdfunding je specifická praktika financování různých projektů davem, tedy pomocí relativně velkého množství malých příspěvků. Dnes se tak děje zpravidla prostřednictvím internetu na web stránkách crowdfundingových platforem. Donedávna se drtivá většina kampaní zaměřovala na poskytování soukromých statků nebo na investice do nových start-upů, hledajících kapitál. V posledních letech se však začaly objevovat i specializované platformy s cílem financovat poskytování veřejných statků. A ukázaly se jako relativně úspěšné — umožnily dobrovolné zajištění prakticky všech příkladů veřejných statků z učebnic ekonomie.

Jakýmsi prvním příkladem (ještě offline) crowdfundingu byla instalace Sochy svobody v USA. Francouzi ji na konci 19. století poslali Američanům, ale bez podstavce, který si museli Američané zafinancovat sami. Problémem bylo, že náklady ve výši 100 tisíc dolarů odmítl poskytnout guvernér New Yorku, Grover Cleveland (příští prezident USA), a stejně i federální vláda. Nakonec potřebnou částku pomohl posbírat vydavatel Joseph Pulitzer, který prostřednictvím svých novin The World uspořádal veřejnou sbírku. Zapojilo se do ní přes 120 tisíc lidí a s průměrným příspěvkem menším než jeden dolar posbírali během pěti měsíců 102 tisíc dolarů (v dnešních cenách přes 6 milionů amerických dolarů).

I vojsko Ukrajiny

Dnešní on-line crowdfunding nabízí sice méně honosné, ale o to praktičtější, a proto i zajímavější příklady. Po tom, co město Highland Park v USA odstranilo dvě třetiny pouličních lamp pro problémy s dluhy, jeho obyvatelé se rozhodli vybudovat si osvětlení sami. Ještě v roce 2012 uspěli s crowdfundingovou kampaní na platformě Indiegogo a podařilo se jim postavit první solární lampu v jejich městě. A snaha místních pokračovala i v roce 2014 již na specializované platformě pro veřejné statky Ioby.org založili stejně úspěšnou kampaň na vybudování dvaceti lamp.

Z trochu jiného soudku je crowdfundingová sbírka z Detroitu, kde fanoušci Robocopa zafinancovali vytvoření téměř tunové kovové sochy tohoto akčního hrdiny. Podařilo se jim posbírat 67 tisíc dolarů. Úředníci přesto její osazení v poslední chvíli stopli a socha stále čeká na své místo.

Crowdfunding pomáhá i při vybudování velkého bazénu v New Yorku na řece East River. Tato řeka je dlouhodobě znečištěná a nepřinášela obyvatelům žádné benefity. Proto se parta designérů rozhodla postavit speciální bazén, který by sám plaval v této řece a zároveň z ní využíval filtrovanou vodu. První kampaň zaměřená na vývoj a testování měla stanovenou hranici na 25 tisíc dolarů, přičemž za šest dní se jí podařilo nasbírat dolarů 41 tisíc. Druhá kampaň, jejímž cílem bylo vytvoření funkčního prototypu, vyžadovala 250 tisíc dolarů a také v tomto případě se podařilo v poměrně krátkém čase nasbírat celou částku. Finální třetí část kampaně se plánuje na rok 2016.

Crowdfunding se však využívá i na vážnější účely. Jedna oblast v Oaklandu čelila zvýšené kriminalitě a město s tím nedokázalo nic udělat. Obyvatelé se proto rozhodli dále nečekat na „viditelnou ruku“ a založili vlastní kampaň na platformě CrowdTilt. Cílem kampaně bylo nasbírat 20 tisíc dolarů na zakoupení služeb soukromé policie, která by v oblasti hlídkovala. Průměrný příspěvek domácnosti byl 80 dolarů a obyvatelé si sami zajistili hlídkování policie 5 dní v týdnu, 12 hodin denně po dobu 4 měsíců. Později je v tomto městě následovaly i další čtvrti.

Důkazy o tom, že crowdfunding není jen doménou bohatého západního světa, a že navíc dokáže zajistit i takový čistě veřejný statek, jakým je národní obrana, přicházejí z Ukrajiny. Když tam v druhé polovině roku 2014 rozpoutali proruští separatisté boje, nacházela se oficiální armáda Ukrajiny ve velmi špatné stavu. Byla podfinancována a s nedostatečnou výzbrojí. V této době vznikla na Ukrajině nová crowdfundingová platforma Narodniy.org.ua. Jejím hlavním cílem je umožnit ukrajinským občanům pomoci zlepšit vybavení a výzbroj své armády. Úspěšné kampaně již pomohly zakoupit uniformy, neprůstřelné vesty, speciální brýle, stravu, vybavení pro ostřelovače i speciální komando, obrněný transportér, polní nemocnici, první ukrajinský dron a podobně. Nejčastěji se příspěvky pohybují v rozmezí jednoho až dvou tisíců dolarů a od spuštění kampaní se podařilo posbírat již 11,7 milionu amerických dolarů.

Tři důvody

Tento úspěch crowdfundingu při zabezpečování veřejných statků není žádná náhoda. Jde o podstatu jeho institucionální struktury, která mu umožňuje značné zmírnění problému černého pasažéra, popsaného výše. Děje se tak především pomocí tří mechanismů:

Za prvé, crowdfunding je veřejnou sbírkou využívající takzvaný prahový systém s možností vrácení peněz, jinak nazývaný také systém „všechno nebo nic“. To znamená, že tvůrci kampaně na platformě nejdříve stanoví práh — sumu peněz, kterou potřebují posbírat, aby dokázali poskytnout slibovaný veřejný statek. Stejně se však zaváží, že pokud tuto částku nedokážou nasbírat, tak všechny příspěvky vrátí původním přispěvatelům. Tím pádem se nemůže stát, že někdo přispěje a nedostane za to žádnou protihodnotu. Takto se veřejný statek poskytovaný na crowdfundingovom základě alespoň do určité míry přiblíží soukromému statku, kde také absentuje možnost „platby za nic“ [na rozdíl od státního financování — pozn. red.].

Druhým důležitým mechanismem, snižujícím problém černého pasažéra, je takzvaný systém odstupňovaných odměn. Crowdfundingová platforma zpravidla umožňuje tvůrcům kampaně nastavit speciální odměny pro přispěvatele a ty jsou odstupňovány podle velikosti jejich příspěvku. Tento mechanismus se v ekonomii nazývá selektivní podnět a je v ekonomické teorii již dlouho znám jako jeden z nejdůležitějších faktorů při překonávání problému veřejných statků.

Jde vlastně o svázání příspěvku na veřejný statek s odměnou ve formě soukromého statku. Nejčastěji jsou crowdfundingové odměny ve formě předmětů, které nemůže člověk získat jinak, jen přispěním na crowdfundingovou kampaň. Jsou to například památeční trička, čepice, tašky, podpisy, setkání se zakladateli a podobně. Ve výše popsaných příkladech to byl například speciální kontrakt s lokální, soukromou policií (třeba možnost jim zavolat) nebo v případě koupaliště to byly dvě kachličky s gravírovaným jménem přispěvatele, přičemž jedna skončí jako trvalá součást bazénu.

Třetím mechanismem je využívání internetu s „web 2.0“ aplikacemi, které pomohly radikálně snížit transakční náklady. Do začátku 21. století byl internet využíván především jen jako pasivní nástroj šíření informací. Šlo tedy jen o jakési elektronické noviny. To se však změnilo s příchodem „web 2.0“ aplikací. Ty umožnily jednoduchou, rychlou a nízkonákladovou interakci mezi miliony uživatelů. Uživatelé se tak stali aktivními tvůrci obsahu…

Tyto tři mechanismy společně vytvářejí jedinečný prostředek, jak zajistit veřejné statky na dobrovolné bázi. Proto se zdá, že častěji než trh, selhává představivost ekonomů. Ti, uvězněni v analytické kazajce svých modelů, si často nedokáží představit všechny podnikatelské možnosti, kterými lidé z masa a kostí překonávají problémy a selhání trhu. Využití crowdfundingu a jeho institucionální struktury při řešení problému veřejného statku je právě příkladem takové podnikatelské aktivity, která umožní realizovat jinak nerealizovatelný zisk. Crowdfunding samozřejmě neřeší problém veřejných statků dokonale. Takové řešení ani neexistuje.

Ale nabízí se otázka, zda je vhodnou alternativou k přenechání poskytování těchto statků na agentech v podobě politiků a státních úředníků s legální pravomocí používat donucování. Očekávat totiž, že tuto moc využijí jen na páchání dobra je stejné, jako očekávat, že tito agenti z nějakého důvodu začnou sami dobrovolně přispívat právě na ty veřejné statky, pro jejichž existenci jim byl přiznán monopol na donucování.

(Původně vyšlo na Týždeň.sk)

Mises.cz: 27. června 2015, Robert Chovanculiak

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 345 × | Prestiž Q1: 5,96

+3 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top