Štítky článku: •  

Střípky (250)

⚜ Když je čas vánoční (Hana Lipovská) ⚜⚜ Největší reforma (Martin Vlachynský) ⚜⚜ Seznam estébáků kolem premiéra Babiše (Karel Steigerwald) ⚜

Když je čas vánoční

Kupovala jsem dnes, v čase předadventním, pár knížek v jednom malém brněnském knihkupectví, které ještě nestačilo spadnout do žádné z knižních sítí. Už jsem skoro platila, když se tam začal z ulice dobývat malý klučík. Jeho táta suše konstatoval: „Tam nelez, tam nic nemaj´, tam jsou jenom knížky.“

Vůbec, letos mají všude „jenom knížek“ docela dost, v posledních dvou měsících vyšly čtyři nové knihy pěti českých ekonomů.

Spojuje je, že se mnohem více než HDP, inflace, platební bilance a nezaměstnanosti týkají české a evropské společnosti v časech liberální demokracie.

Všichni autoři patří mezi ekonomy, kterých si tak či onak vážím, takže v předvečer první neděle adventní „zapaluji“ pro inspiraci první knižní svíčku.

Kniha „S androidkou v posteli“ je sedmé společné dílo Vladimír Pikora a Marketa Sichtarova. Zabíhá od kritiky médií, přes úvahy o liberální demokracii a otázku robotizace až po „globální technokratickou krizi“, což jej jejich terminologický novotvar popisující ekonomickou situaci, ve které žijeme.

Pro ty, kdo od ekonomů chtějí toliko křivky, grafy, čísla a analýzy mají jednoduchou odpověď: „ekonomie je mezioborová disciplína; stojí na pomezí práva, matematiky, toho, čemu se ve dvacátých letech minulého století ještě ve školách oficiálně říkalo „kupecké počty“, účetnictví, filozofie… a právě také politologie… … Pointa je v tom, že když nepochopíme velmocenské pohnutky jednotlivých hráčů, těžko můžeme pochopit jejich ekonomické jednání.“

Jedním z kořenů problémů dnešní doby je podle „Androidky“ socialistická mentalita, tedy mentalita člověka, který „nezná nepohodlí, narodil se v blahobytu a nikdy se o sebe nemusel starat, protože veškerou péči mu zajišťoval stát se svým sociálním systémem“.

A právě lidé s takovou socialistickou mentalitou „přestávají být schopni rozlišovat podstatné od nepodstatného, věří, že rovnost je víc než rozdílnost. Že kolektiv je víc než individualita.“

Své krédo pak autoři vtěsnávají do jednoduchého patera:

 1. Jsme pro svobodu slova.
 2. Jsme pro důsledná vymáhání vlastnických práv.
 3. Jsme pro uznání několika málo nepřekročitelných, takzvaných přirozených práv: život, integrita těla, nedotknutelnost majetku z nich se dá logickou dedukci odvodit komplexní právní systém.
 4. Jsme pro uznání faktu, že lidé nejsou stejní.
 5. Jsme pro to, že blaho budoucí generace je důležitější než blaho současné.“

Androidka je založena na faktech, o kterých jsme během posledních dvou let všichni četli a diskutovali, ale díky ekonomickému řemeslu je skládá do mozaiky daleko přehlednější, logičtější a hlavně čtivé. Po Lumpech a beráncích je podle mě nejlepší dosavadní knihou VP+MŠ.
Ale to říkám takřka každý rok.

https://www.kosmas.cz/knihy/261301/s-androidkou-v-posteli/

Hana Lipovská · FCB


Největší reforma

V roce 2016 bylo Slovensko v hodnocení konkurenceschopnosti Doing Business na 29. příčce. V té době se ještě v Národním programu reforem uváděl cíl dostat se do první 15 do roku 2020. Po opuštění 40 tento cíl ministerstvo raději zrušilo. Koncem tohoto října bylo zveřejněno nejnovější hodnocení. Výsledek pro Slovensko? Pokles čtvrtý rok po sobě, tentokrát na 45. pozici.

Ano, žebříčky konkurenceschopnosti nejsou písmo svaté. Většina z nás by asi nadále raději podnikala na Slovensku než v Kazachstánu, či Ázerbájdžánu, kteří nás předběhli. Ale není radno brát takový systematický pokles na lehkou váhu. Ani jeden z hodnocených ukazatelů Doing Business není pro podnikatele irelevantní.

Na tomto prostoru nemá smysl procházet jednotlivé ukazatele a lamentovat nad nimi. Zastavím se jen na dvou momentech. Prvním je kategorie „získání stavebního povolení“, kde se Slovensko vytrvale umisťuje hluboko pod průměrem a v aktuálním ročníku je na 146. místě na světě. Problém stavebních řízení je mnohovrstevný — vyvěrá ze špatně rozdělených (zafinancovaných) kompetencí mezi státem a samosprávou, z rozdrobeného vlastnictví půdy, zoufalé nevymahatelnosti práva, prastarého stavebního zákona (má 43 let!) a velmi špatné součinnosti jednotlivých složek veřejné správy. Do koktejlu je třeba přidat i nevydařenou elektronizaci. Stavební řízení jsou vlastně taková křižovatka, kde se setkává všechno to, co je ve veřejné správě nefunkční.

Zároveň je to problém, ve kterém mají občané, podnikatelé a investoři jen malou naději na zlepšení v budoucnosti. Nový stavební zákon vícekrát ztroskotal, o kompetencích a financování samospráv se prakticky nediskutuje, pozemkové úpravy se rozbíhají velmi pomalu. Na zlepšení situace by bylo třeba celovládní úsilí, jasná vize a motivovaný vlastník této vize z řad úřadujících politiků. Nikdo na takové místo neaspiruje. A tak nám zůstává jen čekat měsíce či roky na stavební povolení.

Druhým momentem k zastavení není problém, ale pochvala. Slovensko se zlepšilo v kategorii Zahájení podnikání, díky největšímu reformnímu kroku od roku 2016 — zrušení Potvrzení o daňových nedoplatcích. Ano, čtete správně — největší reformou v této oblasti posledních let bylo to, že se stát přestal ptát podnikatele, kolik peněz mu dluží.

Tak vypadaly poslední roky v zlepšování podnikatelského prostředí. V několika balíčcích propodnikatelských opatření se podařilo odstranit několik do očí bijících nesmyslů. Ale to jsou jen opatření, ne reformy. Na ty si nadále budeme muset počkat. Doufejme, že přijdou dříve, než Slovensko opustí první 50 zemí s nejlepším podnikatelským prostředím.

Píše 28. 11. 2019 pan Martin Vlachynský na slovenském Iness.sk


Seznam estébáků kolem premiéra Babiše

Následující seznam dnešních spolupracovníků premiéra Babiše, údajně bývalých estébáků, koluje po internetu. Po internetu koluje kdeco. Pravda i lež. Babiš by měl seznam odmítnout jako spiknutí, aby to nevypadalo, že je obklopen smečkou agentů StB. Měl by vysvětlit, že byli evidováni neoprávněně estébáckou zvůlí jako on a shlukli se kolem něho jen podle pravidla, že vrána k vráně sedá.

 • ALEXANDER BABIŠ — spolupracovník StB, krycí jméno Miki, bratr Andreje Babiše;
 • LIBOR ŠIROKÝ — příslušník StB, hodnost kapitán, č. 217340, dozorčí rada Agrofertu, nějaký čas předseda;
 • ALEXEJ BÍLEK — vysoká škola ÚV KSČ, vazby na StB, člen představenstva Agrofertu a v dalších statutárních orgánech firem Andreje Babiše;
 • VILIBALD BÍLEK — registrován StB, číslo svazku 5687 a 31876, krycí jméno Richter a Villi, otec Alexeje Bílka;
 • HERMÍNA BÍLKOVÁ — krycí jméno Mona, č. svazku 688318, matka Alexeje Bílka;
 • FRANTIŠEK JANŮ — krycí jméno Fišer, č. svazku 35389, představenstvo Agrofertu, zakládající člen;
 • ROMAN KARLUBÍK — krycí jméno Janovic, č. svazku 38838, člen představenstva Agrofertu a v dalších Babišových firmách;
 • JAN KADANÍK, otec Jiří Kadaník — spolupracovník StB, krycí jména Emil, Jirka a Zástupce, Jan členem představenstva Agrofertu;
 • JOSEF KUBŮ — krycí jméno Luňáček, pracovník I. správy SNB, agent StB ve Vídni, zakládající člen Agrofertu.

A jedeme dál...

 • RADMILA KLESLOVÁ — příslušník StB, služební číslo 2400361, členka ANO, pracuje pro firmy Babiše;
 • FRANTIŠEK TELIČKA — spolupracovník StB, krycí jméno Terno, č. svazku 19733 a 125106, otec europoslance Teličky za ANO;
 • DRAGUTIN PELIKÁN — agent StB, krycí jméno Drastík, číslo svazku 13228, otec ministra Roberta Pelikána, člena ANO;
 • RICHARD BRABEC — agent StB, krycí jméno Soukup, č. svazku 651836, otec ministra Richarda Brabce, člena ANO;
 • ADRIANA KRNÁČOVÁ — členka ANO — matka Marie spolupracovník StB, otec Jan Gutleber — agent StB, svazek T1577;
 • IVAN SOUČEK — člen ANO, dosazen Babišem do firem MERO a ČEPRO, krycí jméno Suk, č. Svazku 45086;
 • VLADIMÍR ZOUL — člen ANO, Babišem dosazen do státní tiskárny cenin, v záznamech VKR veden pod číslem 147110;
 • NADĚŽDA KROPÁČKOVÁ — Kratochvílová — Petrová, osobní asistentka předsedy vlády Mariana Čalfy, dosazena do funkce — šéfredaktorka iDnes, dcera Josefa Kropáčka — krycí jméno Křižík — zvláštní záloha náčelníka Hlavní správy rozvědky — 1. správa StB č. svazku 164466.

Ach, tolik estébáků, kteří jsou bez vědomí obětí estébácké zvůle!

Vrací do oběhu Karel Steigerwald


Pozn. red.:  Vypadá to tak, že v každém kraji a městě je vytvořena struktura ANO 2011 tvořená z bývalých příslušníků a spolupracovníků StB a jejich rodinných příslušníků. Je jedno, jestli byl Babiš estébák, ale daleko důležitější je vysvětlit, proč se estébáky obklopuje… Jakou roli režiséra hraje Slovák Marián ČALFA? Řídí Babiše a Zemana? Trezory jsou plné a on o nich ví…

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 175 × | Prestiž Q1: 6,13

+7 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top