Štítky článku: •  

Teror stavebního zákona a peklo stavebního řízení

Světová banka nás prostřednictvím DOING Business zařadila na 157. místo na světě v rychlosti vyřízení stavebního povolení.

Po mnoha letech novel, vylepšování legislativy, jakoby zvýšeného zájmu všech politických stran a opravdové bídy občanů se pohybujeme na chvostu světového startovního pole, přičemž nutno říci, že za námi se těsnící Bosna a Hercegovina a Kosovo jsou na tom s kratší dobou pro vyřízení povolení ve skutečnosti lépe a naše bojovná snaha předehnat Kamerun nebo Burundi naráží na urputnou neochotu zákonodárců.

Každou novelu stavebního zákona a každé jeho legislativní vylepšení provází pokles ve srovnávacím světovém žebříčku a pokračující trauma občanů s vyřízením z prstu si vycucaných papírů jen stále nabírá na obrátkách. Halasné bušení se v hruď, které vždy politici v rámci oslavných tanečků předvádějí, nás jenom vystaví dalšímu a ještě zvýšenému teroru stále většího počtu úředníků.

Na co jsou ministerstva, Sněmovna, Senát, všechny možné i nemožné úřady, které pořád bobtnají a obrňují se proti občanům novými triky, když nedokážou splnit jednu z největších tužeb člověka – pořídit si důstojně vlastní obydlí.

Není žádná omluva pro politiky, kteří něco takového dopustili, kteří nás postavili do řady s Kamerunem. Nezaslouží si nic z prebend, které pobírají, když nás ve jménu velkých developerů vystavili absurdním, zvyšujícím se a často nepřekonatelným překážkám. Politici v klidu a pokoji Poslanecké sněmovny a Senátu stále dokola řeší otázky, které nikoho nezajímají (jaký budou mít plat, jak se mohou dostat k moci bez voleb a jak se zviditelnit bez práce, které zákony EU bezmyšlenkovitě přijmout, kolik vlastně mají pohlaví a další a další hlouposti).

Nám nabízejí nekonečné putování za zbytečnostmi, hory zbytečných formulářů, komické souhlasy účastníků řízení, potíže s každým krokem řízení o povolení stavby či obludné množství byrokracie. A také zlovůli úředníků, kteří nad námi z neznámých příčit získali moc feudálů.

Nevěříte? No zkuste tedy stavět. Chcete si postavit dům? Klidně se může stát, že váš druhdy stavební pozemek byl územním plánem změněn na veřejnou zeleň. Cena pozemku pak klesla prakticky na nulu a změnit to zpět je pro buldočí povahy záležitost několika let. Se slabými se nepočítá. Nebo vám úřad naplánuje cestu uprostřed vašeho pozemku? Úřad vám to udělá bez mrknutí oka s odůvodněním, že máte povinnost sledovat vývěsku a podávat námitky. Ale sledujete vývěsku každý měsíc? Nebo chcete svůj pozemek rozdělit? Pak asi nevíte, že úřad s tím musí souhlasit, vy musíte dokladovat proč, a i když vše doložíte, zdaleka si nemůžete být jisti výsledkem. Nebo máte chuť chovat králíky? Tak tedy pozor. Jakmile je váš dům územním plánem vedený jako městský, tak chováte králíky v rozporu s územním plánem. Absurdit najdete nepočítaně, ale selský rozum nikde. Stavebníci se navzájem častují neuvěřitelnými historkami a my jsme si zvykli na věci, na které si zvyknout nelze. Nemluvě o tom, že vše je napsáno stylem, ke kterému potřebujete překladatele do češtiny.

Jednotlivé části zákona mají nějaké nadpisy, ale ve skutečnosti se mají jmenovat jinak. Třeba Peklo územního řízení, Zapomeňte na souhlas s územním plánem, Nekonečné tahanice o územní souhlas, Sen o stavebním povolení a celý zákon se klidně může jmenovat Zase jsme si s vámi vytřeli řiť.

Připravuje se nový zákon, ale nic od něj nečekejte. S malou pravděpodobností předběhneme Kamerun, aby nám to on za rok oplatil. V připomínkovém řízení budou vystupovat zástupci všech možných nátlakových skupin, kteří si udělali ze stavebního řízení dobrý byznys, a ti žádnou změnu k lepšímu nedopustí. Nakonec ministerstvo dovalí svoji kuličku hovnivála do zákona, jenž bude mít jen složitější text na více stranách a který nám zaručí víc povinností a méně práv, a ten bude přijat.

Kdyby zákonodárci chtěli udělat něco opravdového, tak vezmou text zákona země, která se umístila v žebříčku na prvním místě, prostě jej přeloží do češtiny, nemudrují a zacpou si pusu. Jen tak můžeme mít zákon, který potřebujeme.

Píše M. HAKL na PravýProstor.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 236 × | Prestiž Q1: 9,72

+17 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 3 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.
Vojtěch Běhunčík

Poněkud ošizený a nekonkrétní článek.
Stavební povolení (SP) vyžaduje jak rekonstrukce rodinného domku (někdy stačí jen ohlášení), tak liniová stavba procházející stovkami soukromých pozemků. Od toho se odvíjí délka stavebního řízení. A průměr je prostě průměr - co na tom, že SP na rodinný domek vyřídíte za 2 měsíce, když SP liniové stavby trvá i tři roky.
Dalším problémem je, že lidé podceňují odbornost, nutnou pro získání SP.
Dnes si nikdo neopravuje sám automobil - jsou na to specialisté.
Stejně tak jsou odborníci pro inženýrskou činnost a projekční kanceláře, kteří znají podmínky v dané lokalitě, stavební právo a potřebné souvislosti. Stavebníkům se zdají být peníze vynaložené na odbornou firmu (která zabezpečí jak projekt, tak obstarání SP a návazné dokumentace), nepřiměřené a raději se vydají na tuto cestu sami - jednak ztrácejí svůj čas, jednak výsledek není ani rychlý, ani kvalitní.
I když získáte stavební povolení, pak tato dokumentace není postačující k provedení stavby. Stavebníci spoléhají, že zedníci a řemeslníci si už nějak poradí - což je omyl.
---odkazy---
Proč výstavba liniových staveb trvá v ČR tak dlouho?
http://zpravy.ckait.cz/vydani/2019-05/proc-vystavba-liniovych-staveb-trva-v-ceske-republice-tak-dlouho/
---
Právní úprava liniových staveb se zaměřením na jejich povolovací proces
http://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/pravni-uprava-liniovych-staveb-se-zamerenim-na-jejich-povolovaci-proces
---
Euro - téma: Liniové stavby
https://www.euro.cz/tema/liniove-stavby/
---

PeTaX

Primárně v tom článku nejde o liniové stavby, ale o naprostý relikt minulosti, kterým jsou nejen Stavební úřady, ale i územní plánování. V obou případech je brutálně pošlapáváno vlastnické právo a nakládání se soukromým majetkem. Dokonce se dá říci, že v ohledu pozemků a staveb vůbec soukromé vlastnictví neexistuje, přetrvává jen ve formální podobě, a pravdivější je tvrzení, že vše náleží státu a ten jen milostivě uděluje dočasné užívací právo.

Vojtěch Běhunčík

Indiáni mají názor, že vodu, vzduch a půdu nelze vlastnit - už ze samé podstaty těchto věcí. Viz též https://nadacepropudu.cz/
Nezabíhal bych do filosofických otázek - myslím, že (nový) občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb.) v tomto směru vychází vlastníkům vstříc.
Ke Stavebním úřadům:
Doposud vykonávají tuto funkci pověřené obce v přenesené působnosti státu.
Je to logické - nejlépe znají podmínky v dané obci.
Ministerští plánovači uvažují o možnosti, že by se zřídil nový centrální stavební úřad (určitě s ústředím v Praze).

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top