Štítky článku: •  

Vánoční zamyšlení nad češstvím

Kdo jsou to Češi, jaká je naše identita, to jsou otázky, které si v budoucích letech budeme klást stále častěji. Již dnes jsme konfrontováni různými definicemi češství a tím, kdo je prý také Čech. Středoevropan proto přináší svůj vánoční pohled na tuto otázku.

Aniž bych chtěl kohokoliv jmenovat, v poslední době, s tím, jak v naší zemi žije stále víc a víc cizinců, existují tendence ze strany médií a nejen jich tyto lidi označovat za Čechy. A velice často za „větší Čechy, než jsme my všichni“. Takže kdo je tedy Čech a kdo ne?

Češi byli kdysi jedním ze západoslovanských kmenů, které obývaly tuto krajinu označovanou podle jejích dávnějších keltských obyvatel Bohemia. Tito Češi získali později dominanci nad ostatními kmeny a rody Bohemie, a silou či smírem je integrovali mezi sebe. Nejvyšším rodem mezi původními Čechy a později i sjednocenými Čechy byli Přemyslovci. Z nedávných výsledků testů DNA provedených na ostatcích Přemyslovců na Pražském Hradě se lze úspěšně domnívat, že nejen Přemyslovci, ale i původní Čechové, a dost dobře i jiné západoslovanské kmeny v Bohemii žijící, byli etnickým mixem původních Keltů i po nich zde žijících Germánů.

Pokud nejste s výsledky DNA testů seznámeni, ty odhalily, že geny Přemyslovců mají více podobného s lidmi západní Evropy, než se Slovany. To může být dílem franských a dalších germánských manželek některých Přemyslovců, ale i možným keltsko-germánským původem bájného Kroka. Lze soudit, že zbytky Keltů i Germánu žijících zde před Slovany, se zde nacházely i v době jejich příchodu, a slovanské obyvatelstvo se s nimi míchalo. Výsledný český národ obývající české knížectví od 9. století pak můžeme nazývat za lid vzniklý spojením keltské, germánské a slovanské populace.

Tyto tři evropské skupiny (Keltové, Germáni a Slované) se pak na našem území dále promíchávaly s minimálním vlivem jiných skupin. Naše území a lidé zde žijící nebyli nikdy vystaveni vlivu míšení s Afričany, Asiaty nebo obyvateli Středního východu. Český národ tedy od svého počátku a po celou dobu své existence byl ryze evropským národem. Národem bílé rasy.

Národnost versus občanství

Často zaměňujeme národnost a občanství. Zatímco občanství lze dnes získat za splnění určitých podmínek, národnost je něco, co je dáno, jak název napovídá – rodem. Držitel občanství ČR tedy není Čech, nýbrž má jen české občanství. K tomu být Čechem nestačí razítko, ale musíte být Čech i rodem. Z historické tradice formování českého národa lze přijmout, že Čechem se může stát dítě vzniklé spojením jednoho českého rodiče a rodiče člověka jiného evropského původu – Rusa, Němce, Angličana, Francouze nebo Nora. Nazývat Čechem dítě vzniklé z jiných spojení je zcela v rozporu s historickou tradicí českého národa.

Pokud patříte k lidem, kteří odmítají lidskou rozmanitost, kteří přivítají, až v každé zemi světa bude jednou žít zcela totožná etnicky promíchaná populace, a obyvatelé jednotlivých zemí od sebe budou k nerozeznání, jste ochotni za Čecha přijmout kohokoliv. Pokud je pro vás přirozené vidět při návštěvě Číny Číňany, Ugandy černochy, Peru Indiány, Skotska Skoty, a Čech Čechy, musíte respektovat přirozenou charakteristiku národů.

Pro zachování českého národa v jeho původní podobě, a zabránění vytvoření jeho karikatury, tak bude naše země potřebovat zákon, který jasně definuje národnost a národnostní příslušnost. Bez toho nebudeme kým jsme a za pár století se můžeme dočkat osudu starých Egypťanů, kteří jsou dnes zcela jinými lidmi, než v době své dávné existence byli.

Píše pan Filip Vávra na Středoevropan.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 206 × | Prestiž Q1: 7,46

+11 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 4 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Napsat nový komentář
Vojtěch Běhunčík

"Držitel občanství ČR tedy není Čech, nýbrž má jen české občanství. K tomu být Čechem nestačí razítko, ale musíte být Čech i rodem."
Velmi správně. Jsem rodem Moravan. Češi rádi zapomínají, že na území dnešní ČR byla prvním státním útvarem Velká Morava - která skutečně existovala, na rozdíl od mýtického praotce Čecha. K těm výročím: stojí za to si připomenout, že Dne 21. prosince 1948 se komunistický režim dopustil velkého zločinu, když pod vedením tehdejšího prezidenta Klementa Gottwalda, generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského a dalších přijal zákon o krajském zřízení. Tento bolševicko – centralistický akt znamenal zrušení země České i Moravskoslezské - což sametoví revolucionáři dodnes nenapravili a tento zločin nesou na svých bedrech do dalšího roku. Morava je jejich zásluhou národ bez státu (stateless nation) - viz odkaz zde: https://cs.qwe.wiki/wiki/Stateless_nation
Mapa zde:
https://web.archive.org/web/20060621055007/http://www.eurominority.org/version/maps/map-native-people-europe.asp
Na území Moravy rovněž probíhal průzkum DNA, který potvrdil částečnou odlišnost genů Moravanů a Čechů.

PeTaX

S jiným státoprávním uspořádáním bych neměl problém. Třeba spolková republika, nebo konfederace. Hlavně provázená významnou decentralizací.

Vojtěch Běhunčík

Decentralizace už by možná byla na jiný, samostatný článek. V každém případě půjde o složitý problém (strach z dualismu, závist). Bohužel Praha si až příliš zvykla rozhodovat o všech věcech sama. A moc je návyková.

PeTaX

Ač původem pražan, zcela souhlasím. A nic na tom nezmění ani umístění nějakého soudu do jiného města. To není decentralizace, jen zmírnění pragocentrismu. Moc je třeba rozdrobit a vrátit ji blíž k lidem. Nechápu např., proč máme 30 let po opuštění centrálně řízené ekonomiky nadále 18 ministerstev.
Naopak, umím si představit centrální vládu tak o 4 osobách (a třeba s rotující fci presidenta) s aparátem tak 100 úředníků dohromady.

Napsat nový komentář

Zbývá 2048 znaků.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top