Štítky článku: •  

Vánoční zamyšlení nad češstvím

Kdo jsou to Češi, jaká je naše identita, to jsou otázky, které si v budoucích letech budeme klást stále častěji. Již dnes jsme konfrontováni různými definicemi češství a tím, kdo je prý také Čech. Středoevropan proto přináší svůj vánoční pohled na tuto otázku.

Aniž bych chtěl kohokoliv jmenovat, v poslední době, s tím, jak v naší zemi žije stále víc a víc cizinců, existují tendence ze strany médií a nejen jich tyto lidi označovat za Čechy. A velice často za „větší Čechy, než jsme my všichni“. Takže kdo je tedy Čech a kdo ne?

Češi byli kdysi jedním ze západoslovanských kmenů, které obývaly tuto krajinu označovanou podle jejích dávnějších keltských obyvatel Bohemia. Tito Češi získali později dominanci nad ostatními kmeny a rody Bohemie, a silou či smírem je integrovali mezi sebe. Nejvyšším rodem mezi původními Čechy a později i sjednocenými Čechy byli Přemyslovci. Z nedávných výsledků testů DNA provedených na ostatcích Přemyslovců na Pražském Hradě se lze úspěšně domnívat, že nejen Přemyslovci, ale i původní Čechové, a dost dobře i jiné západoslovanské kmeny v Bohemii žijící, byli etnickým mixem původních Keltů i po nich zde žijících Germánů.

Pokud nejste s výsledky DNA testů seznámeni, ty odhalily, že geny Přemyslovců mají více podobného s lidmi západní Evropy, než se Slovany. To může být dílem franských a dalších germánských manželek některých Přemyslovců, ale i možným keltsko-germánským původem bájného Kroka. Lze soudit, že zbytky Keltů i Germánu žijících zde před Slovany, se zde nacházely i v době jejich příchodu, a slovanské obyvatelstvo se s nimi míchalo. Výsledný český národ obývající české knížectví od 9. století pak můžeme nazývat za lid vzniklý spojením keltské, germánské a slovanské populace.

Tyto tři evropské skupiny (Keltové, Germáni a Slované) se pak na našem území dále promíchávaly s minimálním vlivem jiných skupin. Naše území a lidé zde žijící nebyli nikdy vystaveni vlivu míšení s Afričany, Asiaty nebo obyvateli Středního východu. Český národ tedy od svého počátku a po celou dobu své existence byl ryze evropským národem. Národem bílé rasy.

Národnost versus občanství

Často zaměňujeme národnost a občanství. Zatímco občanství lze dnes získat za splnění určitých podmínek, národnost je něco, co je dáno, jak název napovídá – rodem. Držitel občanství ČR tedy není Čech, nýbrž má jen české občanství. K tomu být Čechem nestačí razítko, ale musíte být Čech i rodem. Z historické tradice formování českého národa lze přijmout, že Čechem se může stát dítě vzniklé spojením jednoho českého rodiče a rodiče člověka jiného evropského původu – Rusa, Němce, Angličana, Francouze nebo Nora. Nazývat Čechem dítě vzniklé z jiných spojení je zcela v rozporu s historickou tradicí českého národa.

Pokud patříte k lidem, kteří odmítají lidskou rozmanitost, kteří přivítají, až v každé zemi světa bude jednou žít zcela totožná etnicky promíchaná populace, a obyvatelé jednotlivých zemí od sebe budou k nerozeznání, jste ochotni za Čecha přijmout kohokoliv. Pokud je pro vás přirozené vidět při návštěvě Číny Číňany, Ugandy černochy, Peru Indiány, Skotska Skoty, a Čech Čechy, musíte respektovat přirozenou charakteristiku národů.

Pro zachování českého národa v jeho původní podobě, a zabránění vytvoření jeho karikatury, tak bude naše země potřebovat zákon, který jasně definuje národnost a národnostní příslušnost. Bez toho nebudeme kým jsme a za pár století se můžeme dočkat osudu starých Egypťanů, kteří jsou dnes zcela jinými lidmi, než v době své dávné existence byli.

Píše pan Filip Vávra na Středoevropan.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 233 × | Prestiž Q1: 7,59

+11 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 4 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.
Vojtěch Běhunčík

"Držitel občanství ČR tedy není Čech, nýbrž má jen české občanství. K tomu být Čechem nestačí razítko, ale musíte být Čech i rodem."
Velmi správně. Jsem rodem Moravan. Češi rádi zapomínají, že na území dnešní ČR byla prvním státním útvarem Velká Morava - která skutečně existovala, na rozdíl od mýtického praotce Čecha. K těm výročím: stojí za to si připomenout, že Dne 21. prosince 1948 se komunistický režim dopustil velkého zločinu, když pod vedením tehdejšího prezidenta Klementa Gottwalda, generálního tajemníka ÚV KSČ Rudolfa Slánského a dalších přijal zákon o krajském zřízení. Tento bolševicko – centralistický akt znamenal zrušení země České i Moravskoslezské - což sametoví revolucionáři dodnes nenapravili a tento zločin nesou na svých bedrech do dalšího roku. Morava je jejich zásluhou národ bez státu (stateless nation) - viz odkaz zde: https://cs.qwe.wiki/wiki/Stateless_nation
Mapa zde:
https://web.archive.org/web/20060621055007/http://www.eurominority.org/version/maps/map-native-people-europe.asp
Na území Moravy rovněž probíhal průzkum DNA, který potvrdil částečnou odlišnost genů Moravanů a Čechů.

PeTaX

S jiným státoprávním uspořádáním bych neměl problém. Třeba spolková republika, nebo konfederace. Hlavně provázená významnou decentralizací.

Vojtěch Běhunčík

Decentralizace už by možná byla na jiný, samostatný článek. V každém případě půjde o složitý problém (strach z dualismu, závist). Bohužel Praha si až příliš zvykla rozhodovat o všech věcech sama. A moc je návyková.

PeTaX

Ač původem pražan, zcela souhlasím. A nic na tom nezmění ani umístění nějakého soudu do jiného města. To není decentralizace, jen zmírnění pragocentrismu. Moc je třeba rozdrobit a vrátit ji blíž k lidem. Nechápu např., proč máme 30 let po opuštění centrálně řízené ekonomiky nadále 18 ministerstev.
Naopak, umím si představit centrální vládu tak o 4 osobách (a třeba s rotující fci presidenta) s aparátem tak 100 úředníků dohromady.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top