Štítky článku: •  

Proč je komunismus zlo?

Jediné, co nám komunismus předvedl, byly miliony mrtvých, zničená ekonomika i životní prostředí, státní lež a diktatura, nesmyslný teror. Hitler se od Stalina učil stavět koncentráky a velmi jej obdivoval. Navíc komunismus přivodil zbrojení a eskalaci světového napětí. Výsledkem nebyla spravedlivá společnost, ale miliony mrtvých a devastace morálních hodnot, která se nedá po éře komunismu ani vyčíslit ani odhadnout.

antonio-rosmini-serbati.jpeg (18,653 kiB)
Antonio Rosmini Serbati
24. 3. 1797, Rovereto – 1. 7. 1855, Stresa

Prorocké myšlenky o komunismu

Přečtěte si prorocké myšlenky Antonia Rosmini Serbatiho o komunismu z roku 1847 (70 let před nástupem komunismu k moci), z nichž se mnohé bohužel doslova naplnily. Jeho studie do­ka­zu­je, že komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale že jsou ve své podstatě člověku nepřátelské a přinášejí zkázu.

Žádná morálka

Komunisté se neřídí žádnou morálkou, otevřeně prohlašují, že svých cílů mohou dosáhnout pouze násilným svržením všech nynějších společenských režimů.

Násilí

Násilí je hlavním prostředkem, kterým ko­mu­nis­tic­ká strana získává moc. Tento rys byl a je součástí všech forem strany, od jejich prvopočátků. Ko­mu­nis­tic­ké hnutí se rozšířilo jako smrtelná epidemie po celém světě — byly zabity desítky milionů lidí a stovkám milionů sebrán majetek a svoboda, údajně kvůli přání „vytvořit nebe na zemi“.

Zabíjení

Zabíjení je pro stranu nutné z praktických důvodů. Komunistická strana začala jako skupina vrahů a lotrů, kteří zabíjeli, aby získali moc. Jakmile byl jednou tento precedent ustanoven, nebylo pro ně návratu. Neustálý teror jim umožňuje zastrašit lidi a nutí je přijmout absolutní vládu komunistického režimu.

Zničení víry a náboženství

Proč komunisté tak krutě pronásledují svobodu víry? Svoboda víry je pro materialistický komunismus smrtelným nebezpečím. Jednou věcí je moc získat a druhou ji udržet. Náboženská víra vede věřící k pravdivosti, soucitu, dobrotě a spravedlivosti. Přijetí víry v Boha znamená přijetí skutečnosti, že v nebi přebývá ten, kdo má úplnou moc nad lidstvem. Víra ve vyšší bytost tedy přímo popírá legitimitu vlády komunismu a ti kdo věří, by nikdy neuznali absolutní komunistickou výchovu, nebo doktríny komunismu přinášející „nebe na zemi”. Proto se víra a náboženství staly jejím úhlavním nepřítelem.

Revoluce

Když je nějaký člověk oloupen o všechen majetek a dokonce zavražděn, pak toho, kdo spáchal takovýto hnusný čin, všude v normální lidské společnosti nazývají vrahem a žádným způsobem nelze tento čin omluvit. Když byl při francouzské revoluci takový čin proveden pařížskou spo­di­nou, tzv. lumpenproletariátem, dostal název revoluce.

Zabavení soukromého majetku

Základní zlo komunistické strany leží v základní doktríně komunismu, kterou je zabavení veškerého soukromého majetku, stejně jako „odstranění vykořisťující třídy”. Přitom právě soukromé vlastnictví tvoří základ všech lidských práv a často udržuje národní kulturu. Lidé okradení o soukromé vlastnictví ztrácejí rovněž svobodu mysli a ducha.

Podpora špatných lidských vlastností

Komunismus neapeluje na dobré lidské vlastnosti (třeba soucit, solidaritu, ochotu pomoci druhým apod.), už od prvopočátku vsadil na apel na tu snad nejhorší lidskou vlastnost — závist. Celý jeho pojmový a ideový aparát, ale samozřejmě pak i praktická politika, je založen na touze uškodit pracovitým, poctivým a snaživým a naopak povýšit neschopné, líné a servilní. Všechny ty masové krádeže, vraždění a likvidace celých skupin obyvatelstva, to nebyly jen excesy jednotlivých vůdců, to je prostě zabudováno v samotné podstatě systému, který vytváří lidi závislé, slabé a bezmocné, protože nenávidí nezávislé, soběstačné a schopné.

Proč je idea komunismu hloupost?

Protože se v ní nabízí dosažení vysokého cíle nízkými prostředky — jde tedy o podvod. Nabízí se získání něčeho drahého lacinou cestou. Je to asi stejné, jako by vám nějaká skupina profesorů na technice nabídla inženýrský titul za to, že odstraníte rektora. I kdybyste to udělali, a pak za to dostali diplom a právo psát si před jménem „ing.“, skutečnou vysokoškolskou kvalifikaci mít nebudete. Jen jste obešli náročné a namáhavé několikaleté studium, při němž je nutný určitý talent a velká míra sebezapření. Navíc ponesete vinu třeba zločinu nebo jeho napomáhání.


Z téhož důvodu bychom měli vnímat, že naše současné vlády jen oscilují mezi komunistickou doktrínou a doktrínou fašistickou, nápadně podobnou.

Převzato ze svetbezkomunismu.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 019 × | Prestiž Q1: 6,28

+4 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top