Štítky článku: •  

Proč je komunismus zlo?

Jediné, co nám komunismus předvedl, byly miliony mrtvých, zničená ekonomika i životní prostředí, státní lež a diktatura, nesmyslný teror. Hitler se od Stalina učil stavět koncentráky a velmi jej obdivoval. Navíc komunismus přivodil zbrojení a eskalaci světového napětí. Výsledkem nebyla spravedlivá společnost, ale miliony mrtvých a devastace morálních hodnot, která se nedá po éře komunismu ani vyčíslit ani odhadnout.

antonio-rosmini-serbati.jpeg (18,653 kiB)
Antonio Rosmini Serbati
24. 3. 1797, Rovereto – 1. 7. 1855, Stresa

Prorocké myšlenky o komunismu

Přečtěte si prorocké myšlenky Antonia Rosmini Serbatiho o komunismu z roku 1847 (70 let před nástupem komunismu k moci), z nichž se mnohé bohužel doslova naplnily. Jeho studie do­ka­zu­je, že komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale že jsou ve své podstatě člověku nepřátelské a přinášejí zkázu.

Žádná morálka

Komunisté se neřídí žádnou morálkou, otevřeně prohlašují, že svých cílů mohou dosáhnout pouze násilným svržením všech nynějších společenských režimů.

Násilí

Násilí je hlavním prostředkem, kterým ko­mu­nis­tic­ká strana získává moc. Tento rys byl a je součástí všech forem strany, od jejich prvopočátků. Ko­mu­nis­tic­ké hnutí se rozšířilo jako smrtelná epidemie po celém světě — byly zabity desítky milionů lidí a stovkám milionů sebrán majetek a svoboda, údajně kvůli přání „vytvořit nebe na zemi“.

Zabíjení

Zabíjení je pro stranu nutné z praktických důvodů. Komunistická strana začala jako skupina vrahů a lotrů, kteří zabíjeli, aby získali moc. Jakmile byl jednou tento precedent ustanoven, nebylo pro ně návratu. Neustálý teror jim umožňuje zastrašit lidi a nutí je přijmout absolutní vládu komunistického režimu.

Zničení víry a náboženství

Proč komunisté tak krutě pronásledují svobodu víry? Svoboda víry je pro materialistický komunismus smrtelným nebezpečím. Jednou věcí je moc získat a druhou ji udržet. Náboženská víra vede věřící k pravdivosti, soucitu, dobrotě a spravedlivosti. Přijetí víry v Boha znamená přijetí skutečnosti, že v nebi přebývá ten, kdo má úplnou moc nad lidstvem. Víra ve vyšší bytost tedy přímo popírá legitimitu vlády komunismu a ti kdo věří, by nikdy neuznali absolutní komunistickou výchovu, nebo doktríny komunismu přinášející „nebe na zemi”. Proto se víra a náboženství staly jejím úhlavním nepřítelem.

Revoluce

Když je nějaký člověk oloupen o všechen majetek a dokonce zavražděn, pak toho, kdo spáchal takovýto hnusný čin, všude v normální lidské společnosti nazývají vrahem a žádným způsobem nelze tento čin omluvit. Když byl při francouzské revoluci takový čin proveden pařížskou spo­di­nou, tzv. lumpenproletariátem, dostal název revoluce.

Zabavení soukromého majetku

Základní zlo komunistické strany leží v základní doktríně komunismu, kterou je zabavení veškerého soukromého majetku, stejně jako „odstranění vykořisťující třídy”. Přitom právě soukromé vlastnictví tvoří základ všech lidských práv a často udržuje národní kulturu. Lidé okradení o soukromé vlastnictví ztrácejí rovněž svobodu mysli a ducha.

Podpora špatných lidských vlastností

Komunismus neapeluje na dobré lidské vlastnosti (třeba soucit, solidaritu, ochotu pomoci druhým apod.), už od prvopočátku vsadil na apel na tu snad nejhorší lidskou vlastnost — závist. Celý jeho pojmový a ideový aparát, ale samozřejmě pak i praktická politika, je založen na touze uškodit pracovitým, poctivým a snaživým a naopak povýšit neschopné, líné a servilní. Všechny ty masové krádeže, vraždění a likvidace celých skupin obyvatelstva, to nebyly jen excesy jednotlivých vůdců, to je prostě zabudováno v samotné podstatě systému, který vytváří lidi závislé, slabé a bezmocné, protože nenávidí nezávislé, soběstačné a schopné.

Proč je idea komunismu hloupost?

Protože se v ní nabízí dosažení vysokého cíle nízkými prostředky — jde tedy o podvod. Nabízí se získání něčeho drahého lacinou cestou. Je to asi stejné, jako by vám nějaká skupina profesorů na technice nabídla inženýrský titul za to, že odstraníte rektora. I kdybyste to udělali, a pak za to dostali diplom a právo psát si před jménem „ing.“, skutečnou vysokoškolskou kvalifikaci mít nebudete. Jen jste obešli náročné a namáhavé několikaleté studium, při němž je nutný určitý talent a velká míra sebezapření. Navíc ponesete vinu třeba zločinu nebo jeho napomáhání.


Z téhož důvodu bychom měli vnímat, že naše současné vlády jen oscilují mezi komunistickou doktrínou a doktrínou fašistickou, nápadně podobnou.

Převzato ze svetbezkomunismu.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 036 × | Prestiž Q1: 6,29

+4 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top