Štítky článku: •  

Tímhle si EU zadělává na svůj konec

TÝDEN V MÉDIÍCH Útoky na přirozené podstaty a základy společnosti a životy národů i států si Evropská unie za pomoci svých pohůnků zadělává na svůj vlastní konec. Podle Petra Žantovského i lidé, kteří by dříve na pochybách, začnou mít oprávněný pocit, že nás EU zbavuje suverenity způsobem, který je zcela nemravný a nepřijatelný.

Předsudečná nenávist – pendrek proti komukoliv nepohodlnému

Předsudečné nenávisti a zbraním patří úvod pravidelného přehledu mediálních zajímavostí. „Hodně se teď diskutuje o zákonu upravujícím domobrany a jiné paramilitární organizace. Začal bych částí, která se týká předsudečné nenávisti, což je pojem, který se poprvé vyskytl ve zprávě Ministerstva vnitra o projevech extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky za rok 2018. V předchozích zprávách tohoto druhu se psalo jen o projevech extremismu. Nevím, kdo předsudečnou nenávist vymyslel, nebo jestli je převzata z Evropské unie, ale je to docela gumový pendrek na bití každého s odlišným názorem nebo postojem. Je to tak dokonale vágní, že za předsudečnou nenávist lze označit téměř každý veřejný projev. I teď by někdo mohl říct, že vyjadřuji předsudečnou nenávist vůči vládě, která tento pojem zavedla. Jen proto, že mám na něco jiný názor než vláda, tak to může být hodnoceno jako projev mé předsudečné nenávisti,“ uvádí Petr Žantovský.

Podíval se na soupis forem, jak se má předsudečná nenávist projevovat. „Nejvíc mě zaujaly formulace ‚šíří strach ve společnosti‘, ‚štěpí společnost, vyvolávají v ní antagonismy‘, ‚při komunikaci s veřejností používá dezinformace a konspirační teorie‘, ‚stávají se nástrojem vlivového působení zemí a skupin, která nerespektují principy pluralitní demokracie‘. To směřuje k onomu známému třídnímu boji, vyhledávání vnitřního nepřítele a obviňování ho ze spolupráce s nepřítelem vnějším, který je u nás definován tak, že tím nepřítelem je Rusko. A definice nepřítele podmiňuje všechny naše tzv. liberálně demokratické veřejné projevy. Když vezmu bod o šíření strachu ve společnosti, tak mám dnes a denně dojem z českých médií, že šíří strach ve společnosti. Z Ruska, z Číny, z nějakých totalitních tendencí, z nějakého Kotleby, z nějaké domobrany, nebo z někoho, kdo není v oblibě nebo je na psaném či nepsaném seznamu nežádoucích osob a institucí,“ vypočítává mediální analytik.

Pražská kavárna se typicky vyznačuje předsudečnou nenávistí

To, že jsme médii neustále krmeni tím, že nás obklopují tihle nepřátelé, považuje za šíření strachu ve společnosti. „Naprosto jednoznačně. Nebo termíny ‚štěpí společnost a vyvolávají v ní antagonismy‘. Stačí si otevřít jakýkoli den jakýkoli článek na Forum24, na Hlídacím psu nebo podobných webech a vidíme, kdo štěpí společnost, kdo vyvolává antagonismy, kdo ukazuje prstem na ty údajné nepřátele liberální demokracie, kdo dehonestuje osoby počínaje hlavou státu přes premiéra až po jednotlivé občany a neustále je označuje za nepřátele. Právě tato aktivita štěpí společnost a vyvolává v ní antagonismy.

Mohl bych pokračovat i u dalších bodů a zjišťuji, že ty názorové nebo vlivové skupiny, o kterých mluvíme jako o pražské kavárně, jsou přesně ty, co projevují tyto typy předsudečné nenávisti. Je mi líto, ale pan Minář nerespektuje principy pluralitní demokracie nejen tím, že veřejně pálí Ústavu, ale i tím, že popírá výsledky voleb i respekt k všeobecným demokratickým volbám,“ míní Petr Žantovský.

Také jemu se výsledek voleb často nelíbil a mnohdy nemá koho volit a volí nejmenší zlo. „To je riziko demokracie. Nicméně v žádném případě nepopírám principy pluralitní demokracie, které stojí na všeobecných, rovných a demokratických volbách. Kdo chodí pálit Ústavu na Hradčanské náměstí a říká, že ten či onen by měl vypadnout ze svých funkcí a místo nich by tam měli nakráčet jiní, kteří se voleb buď neúčastnili, nebo v nich prohráli, ten nerespektuje princip pluralitní demokracie. Tvrdím, že tito lidé jsou typickými představiteli projevů předsudečné nenávisti. To je důležité vědět. Velmi často říkám, že Forum24 je typický konspirační a dezinformační web, protože velké procento tvrzení a vět, které se na něm vyskytují, jsou prokazatelné nepravdy, konstrukce, konspirační teorie o tom, že někdo s někým dává dohromady nějaké nepřátelské aktivity. To je pro mě typický příklad předsudečné nenávisti a rozdělování společnosti,“ zdůrazňuje mediální odborník.

Je zvrácené, pokud se zakazuje hájit vlast i vlastenectví

Ke stejnému tématu, o němž se teď mluví, patří i otázka zbraní a také existence paramilitárních skupin. „Ten Hamáčkův zákon, respektive vládní zákon, je samozřejmě velmi šibalsky a obezličkovaně formulován. Nevyskytuje se v něm třeba slovo domobrana, to je pravda. Nicméně když si přečteme rozmanité formulace, ať už od politiků, kteří tohle prosazují, nebo když si dáme nějaké takové zadání do vyhledávače, najede nám téměř ve všech mainstreamových médiích s pomlčkou uprostřed zemská domobrana, národní domobrana nebo jak se všechny ty organizace jmenují, rovná se extremistická organizace, která tady hájí zájmy nepřátelského Ruska a podobně. Jde zase o velkou nálepku, která se hodí na to, abychom pokud možno vymístili z veřejného prostoru lidi, kteří si myslí něco jiného, než se má,“ říká Petr Žantovský.

Bere vyloženě jako legrační, že tohle musí říkat on coby držitel modré knížky, který byl vždy velkým odpůrcem vojenské služby. „Opravdu jsem vysloveným pacifistou a mám odpor ke zbraním i k násilí a ke všem těmto věcem. Ale jestliže jsou zde lidé, kteří mají v sobě jakési nutkání připravit se na to, že bude potřeba bránit vlast proti nějakému ohrožení, tak to akceptuji a určitě bych jim to nezakazoval.

Koneckonců, když si vzpomeneme na obě prezidentem Benešem vyhlášené všeobecné mobilizace v roce 1938, tak účast byla nadšená a aktivní. Ti lidé věděli, že jdou do velkého nebezpečí, ale projevovali obrovské vlastenectví a touhu vlast hájit. Dnes už se skoro nesmí říkat, že se má hájit vlast. Je zakázáno slovo vlastenectví. To je něco, co je absolutně zvrácené a nesmyslné,“ zlobí se mediální analytik.

Někteří politici ve vztahu k EU potvrzují rčení „poturčenec horší Turka“

Problém vidí v tom, že jsou všechny ty útoky na přirozené podstaty a základy společnosti a životy národů i států takhle neustále fedrovány. „A to ať už ze strany Evropské unie, nebo jejích pohůnků a poslušných pejsků v naší vládě, kteří odezírají z úst představitelů evropských institucí a hned to aktivně zapisují do zákonů a realizují ono známé rčení ‚poturčenec horší Turka‘. Tak kdyby toho nebylo, té brutální, nenávistné rétoriky proti vlastenectví, proti pojmu národ, tak by přece nebyla zdaleka tak silná reakce z druhé strany. I v tom platí zákon akce a reakce. Myslím si, že si Evropská unie tímhle vším zadělává na svůj vlastní konec, protože i lidé, kteří by dříve třeba byli na pochybách, tak začnou mít oprávněný pocit, že Evropská unie nás zbavuje suverenity způsobem, který je naprosto nemravný a nepřijatelný,“ domnívá se Petr Žantovský.

Tato záležitost má pochopitelně nějaký vývoj, který odstartovala směrnice Evropské unie, zakazující držení automatických a poloautomatických zbraní. „Proti této směrnici tehdy vystoupil k mému překvapení europoslanec Jiří Pospíšil a doslova řekl, že boj proti terorismu nejde vést tím, že zakážeme legálně držené zbraně. To bych od něj nečekal, ale je mi to velmi sympatické, že to zaznělo jako konzervativní prohlášení z úst konzervativního politika a postavilo se to proti takovému levicovému pojetí, které vládne v evropských institucích.

V roce 2017 tehdejší ministr vnitra Milan Chovanec také přednesl návrh na rezervisty u policie s tím, že vedle aktivních záloh u armády, tedy lidí, kteří se cvičí průběžně na využití v případě boje, máme dobrovolné hasiče, to také nejsou profesionálové, ale pomáhají ve stavech ohrožení, tak že by bylo dobré, aby také policie měla nějaké rezervisty tohoto druhu pro boj se zločinem,“ připomíná mediální odborník.

Před pár lety byli piráti pro domobranu, teď jsou jednohlasně proti

To hodnotí jako velmi sympatický návrh od tehdy předního politika ČSSD. „Ale vyvolal brutální odpor u lidí typu senátora Bublana. To byl první velký rozpor uvnitř sociální demokracie na tohle téma. Takže to má nějaký vývoj. A připomenu jednu bizarnost. Už v roce 2014 vyhlásili piráti na svých webových stránkách vnitrostranickou anketu, která zjišťovala názor členů na opětovné zavedení všeobecné branné povinnosti, tedy povinné vojny. A 63 procent účastníků té ankety vybralo z uvedených možností, že by volilo domobranu, výcvik v civilu, něco jako ve Švýcarsku. Skoro dvě třetiny pirátů si tedy ještě docela nedávno myslely, že domobrana je dobrá věc. Nyní ale piráti jednotně hlasovali pro zákon proti domobranám. Je to o tom, jak se mění postoje, jak se žongluje velmi zlehka a neodpovědně se slovy. Ten zákon je jednoznačně motivovaný politicky. Není to rozumné, pouze to hloubí propast mezi politickou reprezentací a voliči,“ tvrdí Petr Žantovský.

Kauza Jakl

Na závěr chce připomenout událost, o níž nejen média informovala hodně svérázně. „Mám na mysli napadení pana Jakla jakýmsi pánem v metru a čtyři dny nato jiným pánem ve Zlíně, což řešily dva orgány. Ve výroční zprávě Ministerstva vnitra za druhé čtvrtletí minulého roku jsem se o tom dočetl a mimo jiné mě v textu zaujala velmi pěkná formulace, že se orgány činné v trestním řízení ‚věnovaly i konfliktu mezi Ladislavem Jaklem a dalším mužem v metru‘. Za prvé je už zábavné nazvat událost, která probíhá tak, že jeden člověk mlátí druhého, konfliktem. Konflikt nastává tehdy, když se lidé dostanou do sporu a řeší to buď ústně, nebo ručně. Ale v tomto případě šlo o napadení z jedné strany. A také mi nejde do hlavy, proč se tam píše ‚s dalším mužem‘, když přece všichni, kdo chtějí, si dokážou zjistit, že ten člověk se jmenuje Daniel Rubín,“ diví se mediální odborník.

Napadený dostal také pokutu, trest pro druhého útočníka znát nesmí

Tohoto tehdy devětadvacetiletého studenta z Roztok potrestalo po nějakém čase přestupkové oddělení úřadu Městské části Praha pokutou pět tisíc korun za úmyslný pokus zranit Ladislava Jakla. „Tak proč tedy, když je známo, kdo byl ten násilník, Ministerstvo vnitra jmenuje pana Jakla, ale místo jmenování útočníka pana Rubína použije formulaci ‚s dalším mužem‘. Tak tohle nepovažuji za náhodu. To je snaha denunciovat pana Jakla a zlehčovat celou tu událost. Mimochodem, stejné přestupkové oddělení dalo pokutu i Ladislavu Jaklovi. Přestože byl napaden, tak dostal pokutu tisíc korun. Zřejmě jim na úřadě přišel poměr jedna ku pěti jako adekvátní té situaci v metru. A to údajně na základě sdělení nějakého svědka, u něhož není vůbec jisté, že tam u toho byl. Ale to už je takový český úřední a justiční folklór,“ uvědomuje si Petr Žantovský.

Také druhý útok na Ladislava Jakla, který se odehrál ve Zlíně, už také prošel přestupkovým řízením a pachatel toho napadení dostal nějaký trest. „Nevíme jaký, to bychom si museli zjistit podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Ale pokud je mi známo, tak to přestupková komise panu Jaklovi odmítla sdělit, protože prý v případu figuruje jen jako svědek. To mi přijde také docela bizarní, být svědkem ve věci vlastního přepadení a ublížení na těle, to je také folklor už poněkud orwellovský.

No a jenom abychom byli v obraze, tak pachatelem toho zlínského napadení je externí učitel FAMU a profesionální pořadatel večírků pro herce na festivalech, jistý Tomáš Flisník. Tak abychom věděli, kdo je kdo, jak se říká, padni, komu padni. No, ale jestli tohle učí na FAMU, tak pánbůh stůj při FAMU a jeho studentech,“ dodává mediální analytik.

Uvádí Plisty (redakčně zkráceno o kauzu Zeman-Peroutka-Kaslová)

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 301 × | Prestiž Q1: 13,04

+26 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top