Štítky článku: •  

Ozvěna starých časů

Tento text byl inspirován článkem europoslankyně Kateřiny Konečné (KSČM), který vyšel na jejím blogu na portále iDNES dne 31/1/2020 pod názvem Trumpův „mírový plán“ znamená likvidaci Palestiny.

Nerad ten argument používám, ale dnes udělám výjimku. Europoslankyně Kateřina Konečná se narodila v lednu 1981. Je tedy o téměř čtvrtstoletí mladší než já. Krátce po sametové revoluci jí bylo devět let.

Proč tato čísla? Protože KK nemohla jako malé dítě — nepředpokládám, že se v útlém dětském věku zajímala o politiku a že poté, co se naučila číst, pročítala komunistické tiskoviny v čele s Rudým právem — zažít na vlastní oči a uši masivní lživou a hnusnou protiizraelskou propagandu, která nás provázela po celá sedmdesátá a osmdesátá léta. Den co den, ve všech sdělovacích prostředcích bez výjimky. Nejen ve zmíněném Rudém právu, režimním rozhlase a televizi, ale také například v časopise Nová doba.

Sotva si dovede představit, jak nechutná ta propaganda byla. Jedním slovem: hnus. Odporný hnus.

Komunistické režimy střední a východní Evropy (kromě rumunského) v čele se SSSR přerušily po třetí arabsko-izraelské válce v červnu 1967 s Izraelem diplomatické styky. To co následovalo nemělo daleko ke goebbelskovskému štvaní — jen s tím rozdílem, že nikoli proti Židům, ale proti Státu Izrael a sionismu. Den co den, rok co rok kýble špíny, nenávisti, nasazování psí hlavy a malování rohů, kopyt a ocasu do jakéhokoliv obrazu Izraele. Fanatická zaujatost šla tak daleko, že v Československé televizi byly vystříhávány izraelské příspěvky ze záznamů pop soutěže o Velkou cenu Eurovize. Objevovaly se knihy (jiné ne), v nichž bylo izraelské národní hnutí za návrat Židů z diaspory do historické pravlasti — sionismus — nechutně dehonestováno a lživě označováno jako rasistické; jako hnutí sestávající z „falešných mýtů“.

Ještě v roce 1989 vyšel v agentuře Orbis překlad propagandistického díla amerického autora Alfreda M. Lilienthala v originále nazvaného Zionist Connection (česky Sionismus), k němuž napsal komunistické propagandě poplatnou předmluvu dnes vážený arabista Miloš Mendel. V předmluvě nalezneme perly typu:

Když V. I. Lenin analyzoval podstatu sionistických postulátů v souvislosti s odtahováním židovských pracujících od idejí proletářského internacionalismu, zdůrazňoval, že „neudržitelná je zejména myšlenka zvláštního židovského národa, neboť je nevědecká a reakční v politickém slova smyslu“.

Tato slova by Kateřině Konečné měla znít jako libá píseň, nicméně mně, když jsem se s předmluvou seznámil, zvedal se z nich žaludek. Jak patrno, když šlo o to nalít na Izrael a sionismus smrduté kýble vrchovatě nabrané v komunistické propagandistické žumpě, hodil se i ten nejodpornější a s antisemitismem hraničící Leninův výrok. (Co asi o svém tehdejším angažmá ve službách antiizraelského štvaní soudí Miloš Mendel dnes?

V roce 1986 vydal Melantrich další protiizraelskou a protisionistickou knihu. Autor: Josef Šebesta. Název: V Zemi zaslíbené? Spisovatel se neštítil použít odporné lži (v komunistické propagandě nic neobvyklého), když Ericha Kulku, přeživšího holocaust (v lednu 1945 se mu po evakuaci KT Osvětim podařilo uprchnout z pochodu smrti) označil jako konfidenta nacistické tajné policie, „který byl podle potřeb gestapa zatýkán a opět propouštěn na svobodu“.

Erich Kulka — novinář, spisovatel a historik, mj. spolupracoval s československým vysíláním Svobodné Evropy; v roce 1968 odešel z Československa do Izraele — si tuto lež nenechal líbit a dal celou věc k československému soudu jako žalobu na ochranu osobnosti. Proces se táhl dva roky — a byl pro Kulku v podstatě vítězný. 25. září 1989 jsem si totiž zapsal do deníku:

Erich Kulka soudní spor vyhrál! Nakladatelství Melantrich se mu musí do 15 dnů omluvit v deníku Svobodné slovo. Finanční odškodnění a zničení zbylých výtisků bylo zamítnuto, ale ředitel nakladatelství dal knihu už 18. dubna 1988 z prodeje stáhnout.

Chtěl jsem těmito příklady připomenout atmosféru doby „normalizace“, která se vyznačovala nechutnou protiizraelskou atmosférou. Ve zkratce bylo tehdy možné říci: Komunisté jsou nepřátelé Izraele.

Od té doby uplynulo mnoho vody ve Vltavě i Jordánu, časy se změnily, stejně tak poměr státu českého ke státu izraelskému. Co se ovšem nezměnilo, je nenávist komunistů, lhostejno zda sdružených v KSČ nebo KSČM, k moderní izraelské republice.

Komunistická europoslankyně nás o tom v článku Trumpův „mírový plán“ znamená likvidaci Palestiny opět přesvědčila. Jako bych se vrátil do oněch časů „protiizraelského temna“.

Řečeno s Karlem Čapkem (jako parafráze):

Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní; kdo nenáviděl Izrael tehdy, nenávidí ho i dnes. Snad s tím rozdílem, že tehdy (po červnu 1967) ochotně poslechli nařízení Kremlu, dnes už nenávidí Izrael z vlastního, svobodného rozhodnutí. Podstata zůstala stejná.

Pozitivní na postoji Kateřiny Konečné, na její „ozvěně starých časů“, je snad jedno jediné: víme, na čem jsme. I když — nic nového.

Píše pan Lubomír Stejskal na blog.idnes.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 239 × | Prestiž Q1: 8,70

+15 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 6 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.
Vojtěch Běhunčík

Něco k věci by nebylo?
Jde o to, že "Trumpův mírový plán znamená likvidaci Palestiny.", není-liž pravda?
Skutečnost je taková, že Izrael je jediným státem na světě, který nemá stálé hranice a ty, které aktuálně má, se mění podle úradku Jehovy.
S Bohem nemůžete diskutovat - můžete jenom věřit nebo nevěřit, případně přidat něco do kasičky ve prospěch církve.

Vojtěch Běhunčík

¨* podle úradku Jehovy a výkladu svatých písem.
Nemyslím si, že rozhraní navržené v "mírovém plánu" bude trvalé - naopak se bude během času posouvat podle potřeb státu Izrael.

Olda Knížek

Nesmysl.Zretelne o veci naprosto nic nevite.Zato nenavist z vas strika na metry.

Vojtěch Běhunčík

Nemyslím si, že by až tak.
Pan Stejskal píše, jak musí psát, v souladu s vývinem situace v zahraniční politice USA - se kterou musíme být v souladu, viz
Trump And Israel by Barry Strauss, Wednesday, May 29, 2019
https://www.hoover.org/research/trump-and-israel
To jsou ty americké inovace:
Office of American Innovation
https://en.wikipedia.org/wiki/Office_of_American_Innovation
The Office is directed by Jared Kushner, Senior Advisor to the President.
Nazor druhé strany viz třeba zde:
The US is no honest broker in Israel and Palestine
https://newint.org/features/2019/12/18/us-no-honest-broker-israel-and-palestine

Vojtěch Běhunčík

P.S.
Znám více Židů a někteří jsou i mými přáteli.
To ještě nutně neznamená, že bych chtěl mít za přítele stát Izrael.

Borsuk

V Izraeli i v Palestině jsem byl....státy i mentalita naprosto neporovnatelné. Každému bych návštěvu doporučil, i když návštěva Palestiny byla poněkud dražší (během pár hodin nám ukradli 2 půjčená auta, všechny věci atd....ale třeba to byla výjimka potvrzující pravidlo).

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top