Štítky článku: •  

Waters Act.

Kdykoliv vydá Trumpova administrativa nějakou změnu zákona, strhne se mediální poprask.

Po dekádě zpřísňujících dodatků k zákonu o ochraně vod, Trumpova vláda zákon zjednodušila a zrušila regulační dodatky Obamovy administrativy, které zahrnuly pod federální ochranu miliony akrů soukromých pozemků. Zákon z roku 2015 „Vody Spojených Států“ vyžadoval od vlastníků pozemků, na nichž se vyskytovala voda, ať to bylo jezero, rybník, strouha nebo louže, povolení Agentury pro životní prostředí pro jakoukoliv aktivitu na tomto pozemku.

Trumpova deregulace vrací znění zákona před rok 2015. Kritika ze strany Demokratů a všelijakých organizací ochránců přírody obviňuje Trumpa, že ruší i původní zákon z roku 1973 „Clean Water Act”, který stanovil parametry čistoty vod a jejich ochranu. Obamův dodatek byl největším zásahem do práv vlastníků v padesátileté historii EPA (Agentury pro ochranu životního prostředí). Na zákonu vydělali jen právníci a konzultační firmy, zatímco podstatně paralyzoval investiční snahy soukromníků.

Také slova dnešního šéfa EPA Andrew Wheelera znějí zcela jinak než hrozby těch předchozích: „Dnes, díky novým pravidlům se mohou zemědělci, rančeři a podnikatelé věnovat produkci potravin a komodit, které Američané každodenně potřebují, místo utrácení desetitisíců dolarů za právníky a konsultanty, aby zjistili, nemá-li na jejich pozemku přednostní právo federální vláda. Zákon z roku 2015 byl tak komplikovaný, často si protiřečící, že vlastníci pozemků byli trvale pod hrozbou soudních žalob od ekoligistických hnutí, organizací či federálních orgánů pro sebemenší porušení nepřesně a nejasně formulovaných regulací.

V předvolební kampani Trump slíbil změnu zákona ve prospěch pozemkových vlastníků. Loni v září zastavil řadu probíhajících procesů proti vlastníkům tím, že Obamův zákon exekutivním příkazem zrušil. Mohl si to dovolit, neboť Obama tento zákon legalizoval stejným exekutivním příkazem, aniž by se obtěžoval ho předložit Kongresu ke schválení. V nynější verzi zákona jsou zbývající regulace přesně a srozumitelně definovány, takže i obyčejný sedlák se v předpisech vyzná a nemusí najímat konzultanty.

Nová verze definuje pouze 4 hydrologické formace spadající pod federální jurisdikci — teritoriální moře a splavné toky, řeky a jejich přítoky, jezera a rybníky a některá mokřiska. Zato přesně definuje 12 typů krajiny a vod, které pod federální zákon nespadají. Pro zemědělce je důležité, že ze zákona jsou vyjmuty i pozemky kultivované v minulosti na pole. (V předchozí verzi zákona byly takové pozemky definovány jako „pomíjivé” a vlastníci byli často nuceni je vrátit do stavu mnohdy neexistujícímu desítky, někdy i stovky let.

Zákon byl příznivě přijat profesionálními organizacemi farmářů, stavařů, průmyslových výrobců, guvernéry států i místními (okresními) vládami. To ovšem nijak nebrání desítkám neziskových ochranářských organizací a aktivistů, aby Trumpa denně obviňovali, že preferuje zájmy znečišťovatelů životního prostředí a pitné vody.

Nový zákon nemění nic v ochraně pitné vody, která je chráněna zákonem „Safe Drinking Water Act”.

Píše z USA pan Dušan Neumann na Šumavák.blokuje.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 223 × | Prestiž Q2: 11,66

+26 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top