Štítky článku: •  

Byty, byty, byty…

Pražský primátor Zdeněk Hřib uvedl, že v centru metropole je 15 tisíc bytů na Airbnb, z čehož v 80 procentech jde o celé pronajímané byty, které nemají nic společného s původní myšlenkou sdíleného bydlení. Snad ví, o čem hovoří.

Existence bytů v systému Airbnb [1] některé české politiky vytáčí a jeden se musí ptát, proč tomu tak je. Pražská radní Marvanová navrhuje, aby se pro používání bytu ke krátkodobým ubytovacím službám vyžadoval souhlas ostatních vlastníků bytů v daném domě. Nejenže by se k tomu musela svolávat pomalu každý měsíc schůze, na které by se vlastníci sešli tak jednou zas rok, ale v 99 % případech budou ostatní vlastníci bytů proti, a to i tehdy, když zrovna v jejich domě problém s návštěvníky není. Od předsudečného strachu, že by problém být mohl, až po závist a nepřejícnost. Vymezení takového souhlasu by mělo mít obranné parametry také pro toho, kdo byt pro Airbnb využívá, nebo se k tomu chystá. Jinak se to změní ve zvůli většiny.

Politické tažení se ale vždy a zásadně obrací proti těm, kteří byty prostřednictvím Airbnb nabízejí a provozují. O tom, že byty Airbnb si turisté vybírají především kvůli výhodné ceně, naši politici poněkud nehovoří. Samozřejmě, přijít s myšlenkou, že se budou regulovat ceny hotelů, aby jejich nemalé ceny v Praze turisty od jejich služeb neodrazovaly, by vyvolalo pozdvižená obočí a smích. Absurdnost takové úvahy by byla zřejmá.

Politici proto opačně hovoří o regulaci bytů Airbnb a dokonce to odůvodňují tím, že se tak prý nabídnou byty rezidentům. Nic není vzdálenějšího pravdě. Pokud se Airbnb i zakáže, podnikatelé tyto byty v centru Prahy neprodají (jejich ceny stále stoupají, a tak se vyplatí vyčkávat) a nájemné z těchto bytů si stejně běžný občan nebude moci dovolit. Budou v nich bydlet jen lidé dobře zajištění, především cizinci. A jen tak mimochodem: Nástupní plat prodavačky se v Praze nabízí ve výši 23 000 korun a strojvedoucího 47 000 korun. Myslíte, že takový pár nemá na pronájem bytu? Nájemné třípokojového bytu v Praze i s poplatky na novém sídlišti pořídíte za 18–19 000 korun měsíčně. Jeden ze známých serverů nevyužívající služeb realitních kanceláří nabízí jen v Praze přes 2100 bytů k pronájmu. Tak co to vlastně politici řeší?

Ministryně Maláčová (MPSV) pro změnu navrhuje, aby se podle vzoru Berlína opět regulovalo nájemné, jako bychom za ta minulá léta mohli prokázat jakýkoliv přínosný efekt této infantilnosti. A když pak bylo zjištěno, že v těchto bytech bydlí političtí prominenti včetně takového guvernéra České národní banky, pak celá ta trapnost dostala ještě asociální nádech.

Za hlavní příčinu nedostatku bytů (ke koupi!) je v Praze považován fakt, že na stavební povolení se v Praze čeká otřesných deset let. Ministryně Dostálová (MMR) mj. i proto přichází s novým návrhem stavebního zákona, jehož cílem je jeden úřad, jedno povolení, jedno razítko. Působnost stavebního práva by měla být rozdělena mezi obce a stát. Obce budou u místně příslušných staveb vykonávat v přenesené působnosti prvoinstanční schvalovací orgán. Od krajské úrovně budou fungovat státní stavební správy, které budou i odvolacím orgánem pro obce.

Státní stavební správa bude schvalovat především strategické a liniové stavby, aby se již nemohla opakovat situace, kdy o pražském silničním okruhu rozhodoval místní úřad v Uhříněvsi. Protože i kvůli tomu není pražský okruh ani za třicet let dokončen. Konečný návrh by měl být poslanci schválen ještě do konce tohoto roku. Zda to tak bude, nikdo netuší.

Je zde vhodné uvést, že sousední Polsko staví téměř bez problémů a s výstavbou jejich dálnic nebo vysokorychlostních železnic se nemůže současná Česká republika vůbec srovnávat. Možná je to i tím, že 40miliónové Polsko má 300 stavebních úřadů a desetimiliónová Česká republika má 714 obecních stavebních úřadů, 609 speciálních stavebních úřadů, 9 báňských a 4 vojenské. Takže celkem 1336 úřadů, v nichž si pohodlně hřaduje více jak 13 tisíc úředníků. (Zdroj MMR).

Doslova neuvěřitelné, kam „standardní strany“ českou společnost zavlekly. Ještě je někdo volí?

Více zde.

Píše pan Rudolf Mládek na NP


[1] Poznámka: Airbnb je webová služba zprostředkující pronájem ubytování. Loňská nabídka byla v Praze 12 674 lokalit a celkový počet hostů za loňský rok dosáhl 1 020 000 a průměrnou délku pobytu na 3,2 dne. Praha za poplatky získala 48 960 000 Kč. (zdroj).

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 337 × | Prestiž Q1: 11,36

+20 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 4 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.
Vojtěch Běhunčík

Nová soustava stavebních úřadů
https://www.novystavebnizakon.cz/zmeny/nova-soustava-stavebnich-uradu/
---
Návrh Ministerstva pro místní rozvoj:
Návrh počítá se zásadní změnou uspořádání stavebních úřadů. Má vzniknout speciální jednotná soustava stavebních úřadů, vyňatých z přenesené působnosti obcí a krajů. Jejich nadřízeným orgánem má být Nejvyšší stavební úřad.
Podrobněji:
- Vyloučení stavební správy ze spojeného modelu veřejné správy agendu v oblasti státní stavební správy již nemají mít na starost obce (v přenesené působnosti) ani krajské úřady
- změna má eliminovat problém systémové podjatosti, kdy úředníci stavebních úřadů nerozhodují zcela nezávisle na zájmu obce

Integrace stavebních úřadů a dotčených orgánů
- má vzniknout nová soustava profesionální státní stavební správy, která převezme stávající kompetence stavebních úřadů všech typů (obecných, speciálních, vojenských a jiných) a všech úrovní (ústřední, regionální, místní). Soustava stavebních úřadů by tedy měla fungovat podobně jako například stávající finanční nebo katastrální úřady.

Vznik Nejvyššího stavebního úřadu
- vrcholným orgánem nové soustavy by měl být Nejvyšší stavební úřad, který bude podřízen MMR
- Nejvyšší stavební úřad bude vykonávat působnost nejen ve správním řízení v jednotlivých věcech, ale též v oblasti výkonu vrchního státního dozoru, metodiky, ekonomiky, personalistiky aj.

Konstrukce zbytku nové soustavy státní stavební správy
- základním stupněm nové soustavy institucí se mají stát krajské stavební úřady se sídly v krajských městech s územními pracovišti v obcích
- v prvním stupni budou jako správní orgány rozhodovat územní pracoviště, o opravných prostředcích bude rozhodovat krajský stavební úřad

Výkon úřední činnosti
- mělo by dojít k posílení nezávislosti úředníků státní stavební správy a dalších podmínek pro personální stabilitu, kariérní růst a řádný výkon jejich činnosti díky služebnímu poměru
- MMR a dalších ústřední orgány státní správy, pod něž spadá agenda, kterou by nově měli vykonávat úředníci stavebních úřadů,

Vojtěch Běhunčík

- MMR a dalších ústřední orgány státní správy, pod něž spadá agenda, kterou by nově měli vykonávat úředníci stavebních úřadů, by měly získat možnost jejich jednotného metodického řízení.

Odpovědnost za způsobenou újmu
- mělo by dojít ke sjednocení a posílení principu odpovědnosti za újmu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem stavebního úřadu, která je dnes zcela rozptýlena mezi MMR, územní samosprávné celky a dotčené orgány a jejich gesční ústřední orgány státní správy
---
---
Dovolím si odhadnout, že novým návrhem se
- zvýší počet úřadů
- navýší počet úředníků
- dojde k větší centralizaci a odtržení centrálních úřadů od života v obci

PeTaX

O tom vůbec nepochybuji. Jak tam čtu kariérní růst a personální stabilitu, je jasné, komu je ta deforma především určena.
Že to nebude občan a jeho ústavou garantované právo na soukromé vlastnictví, jeho využívání a nedotknutelnost, je nade vší pochybnost.

Vojtěch Běhunčík

Byty (zejména v Praze):
Každý rok přibude Praze 12 000 až 15 000 obyvatel.
To znamená, že každý rok někde jinde v ČR zmizí jedno středně velké město.
viz Praha: Projekce obyvatelstva v hl. m. Praze do roku 2070
https://www.kurzy.cz/zpravy/522650-praha-projekce-obyvatelstva-v-hl-m-praze-do-roku-2070/

Nestálo by spíše za úvahu posilovat průmysl a zlepšovat životní podmínky v okrajových oblastech ČR, které se vylidňují?

P.S.
Morava doplatila na to, že se po rozbití ČSR stala nikoliv středem republiky, ale zanedbávanou okrajovou oblastí.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top