Štítky článku: •  

Neuvěřitelné reakce na zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem

Naši samozvaní „majitelé“ demokracie, kteří tak ostře bojují proti všem nedemokratickým způsobům uspořádání jakékoli lidské komunity ve světě i u nás doma, se tentokráte úžasně předvedli a plně odkryli své pravé nedemokratické já.

Ve zcela demokraticky zorganizovaných volbách ve zcela demokraticky zvolené Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky byl většinou hlasů zvolen ombudsmanem bývalý zástupce ombudsmanky Šabatové Stanislav Křeček. Ti, kteří v této volbě prohráli, spustili spolu s Milionem chvilek na dr. Křečka a na výsledek této volby neskutečně agresivní útok.

Opět se ukázalo, že demokratické uspořádání nepřijímají, pokud není výsledek voleb takový, jaký by si přáli oni. Není to nic nového. Stalo se to opakovaně v minulosti, např. při volbě prezidenta Zemana, při výsledcích parlamentních voleb, v nichž uspěla strana premiéra Babiše a v mnoha dalších případech. Výsledek demokratických voleb nepřijímají.

Že to dají tak rychle a tak hrubě okamžitě najevo, je určitou novinkou. Při opačném výsledku voleb by druhá strana nic takového určitě neudělala. Prohru ve volbách by přijala bez jakéhokoli komentáře. Prostě jako prohru, která k demokracii patří. Ukazuje se, že progresivističtí věční majitelé pravdy (už od éry pravdy a lásky) považují volby za komplikaci, která jim znemožňuje uskutečňovat jejich politické plány, kterým je popření parlamentní demokracie a nastolení vlády nevolených, ale vyvolených. Demokracie jim vyhovuje, jen když vede k jejich vítězství.

Pro lidi mého typu byla před šesti lety volba bývalé trockistky Anny Šabatové do funkce ombudsmanky jasnou prohrou. Víme, že do této funkce nepatří (a celou dobu jejího fungování to jen dokazovalo), ale neřekli jsme ani slovo. Nedělali jsme žádné hrubé útoky na integritu její osobnosti. Výsledek volby jsme — neradi — respektovali. Dr. Křeček byl dlouholetý poslanec sociální demokracie, tedy strany, které jsem nikdy nebyl přívržencem, ale přesvědčil jsem se, že na tuto funkci má nesporné profesní a — jak ukazuje svou častou publicistickou aktivitou — i odborné předpoklady. Přeji mu, aby se mu v práci dařilo.

Něco jiného je můj názor na instituci ombudsmana. V tomto ohledu plně souhlasím s názory svého syna. I já jsem v 90. letech proti zavedení instituce ombudsmana vždy rezolutně protestoval. Vždy jsem tuto instituci, o které se v klasických učebnicích demokracie nikdy nemluvilo, chápal jako pokus oslabit systém parlamentní demokracie. Ombudsmanem je ve skutečnosti každý významný politik, lidé se na něho se svými stížnostmi nepřetržitě obracejí. Kancelář prezidenta republiky za rok řeší o řád více stížností, než které se dostanou do rukou ombudsmana. Ombudsman podle zákona každý rok předává zprávu o své činnosti do rukou prezidenta republiky — my jsme mu vždy na oplátku předávali naši podobnou zprávu o řešení stížností, které přicházely do našeho úřadu. Bylo jich daleko více.

Absurdní souboj o tento zbytečný úřad a následná hysterie pokrokářů však prokazuje, že v jejich plánech na rozbití normální společnosti a na vnucení nám všech zhoubných migračních, genderových a antidiskriminačních projektů, které rozvracejí společnost za oceánem a v západní Evropě, měla a má tato instituce zásadní roli. Proto ten řev a proto ta neskrývaná nenávist. Nevyšlo jim to. Zatím.

Václav Klaus, iDNES.cz, 13. února 2020

Via Klaus.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 263 × | Prestiž Q2: 11,03

+28 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 5 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.
Vojtěch Běhunčík

Od Václava Klause se nedalo nic jiného čekat, včetně toho, že prohlásí úřad ombudsmana za zbytečný tak jako desítky nevládních organizací - viz NGOismus)*.
On přece ví nejlíp, jak věci řešit a nenechá rozvracet demokracii (tedy - pokud se rozvrací jiným, než jím navrženým způsobem).
ZÁKON č. 349/1999 Sb.ze dne 8. prosince 1999, o veřejném ochránci práv
§ 1 / (1) Veřejný ochránce práv (dále jen "ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod.
§ 28
Účinnost: Tento zákon nabývá účinnosti šedesátým dnem po jeho vyhlášení.
Klaus v. r.; Havel v. r.; Zeman v. r.
---
)*
NGOismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/NGOismus
NGOismus je v českých podmínkách pejorativní označení ideologie nadřazující názory občanských sdružení a dalších nevládních neziskových organizací (NGO) před názory demokratických orgánů obsazovaných standardní demokratickou cestou, tedy na základě voleb. V tomto významu termín zavedl v Česku Václav Klaus v roce 2005 a převzali jej někteří kritici politizace tzv. občanské společnosti.
---
Zrušme němčinu, je falešná! - Břetislav Horyna
http://glosy.info/rejstrik/ngoismus/
Německý slovník uvádí u termínu "der Klaus" jednoznačný ekvivalent: "Dummkopf". U slova "der Dummkopf" pak nalezneme bližší vysvětlení: "nicht klug; von schwacher, nicht zureichender Intelligenz". Nevím, co si to Duden troufá, ale přeloženo do naší mateřštiny označuje podle něj slovo "Klaus" člověka nemoudrého, kterého vyznačuje slabá, nedostatečná inteligence. Netřeba dodávat, že za tímto literárním opisem se skrývá jediný výraz, zhusta užívaný v lidové mluvě, který použít mi brání vrozený odpor k vulgarismům a úcta k mocnářství. Zdá se ovšem, že tady si němčina dovolila příliš a nezbývá, než ji odsoudit: sama se stala součástí falešného multikulturalismu, který my, co jsme naši, přirozeně zavrhujeme.

Vojtěch Běhunčík

Nadále budeme používat pouze angličtinu, kde se pitomec řekne úplně jinak.
Němčina se tak ocitla na jedné lodi s odporným humanrightismem, NGOismem a dalšími projevy falešné postdemokracie, v níž by si lidé nakonec začali myslet, že mohou mluvit do veřejných věcí (které jsou zpravidla věcmi, jež se jich navýsost týkají) svobodně, otevřeně, bez politického mandátu získaného ve volební soutěži politických stran. Takhle ne, vážení občané!
---
Ombudsman je záchranný pás pro občany, kteří už vyčerpali všechny možnosti (včetně apelů na své volené poslance).
Viz také (i když soudnictví v USA je založeno především na precedentním právu)** Erle Stanley Gardner - Soud posledního odvolání
https://www.databazeknih.cz/knihy/soud-posledniho-odvolani-52822
)**
Precedens
https://cs.wikipedia.org/wiki/Precedens

Angloamerické právo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Angloamerick%C3%A9_pr%C3%A1vo

Common law
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_law

PeTaX

Toto není věcná a slušná diskuse, ale čistý útok ad hominem na autora článku. A spamming mimo téma článku.
Nehodlám takové exhibice trpět a platit vám k nim datový prostor. Berte to jako první vážné varování.

Vojtěch Běhunčík

Nu ano - lépe by určitě bylo diskutovat přímo s autorem článku.
Pokusím se svou animozitu trochu zmírnit.

Vojtěch Běhunčík

Pokud se vyjádřím slušně - i když z příspěvku to vyplynulo - tak Klaus podepsal zákon, se kterým nesouhlasí:
"I já jsem v 90. letech proti zavedení instituce ombudsmana vždy rezolutně protestoval. Vždy jsem tuto instituci, o které se v klasických učebnicích demokracie nikdy nemluvilo, chápal jako pokus oslabit systém parlamentní demokracie."
I nyní má možnost prostřednictvím volených zástupců iniciovat zrušení tohoto podle něj zbytečného zákona a úřadu, který tento zákon vykonává.
Vůbec nepokládám tento úřad za zbytečný - viz "Absurdní souboj o tento zbytečný úřad" a nésledující odbočka k "hysterii pokrokářů" je Klausův konzistentní NGOismus (viz výše).
Naopak trvám na tom, že ombudsman je nyni poslední zákonná možnost odvolání v případě, že všechny předchozí snahy žadatele o právo selhaly.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top