Štítky článku: •  

O tom, jaké z nás dělají blbce (I.)

Již nějaký čas jsem poslouchal svalnatá slova naší demokraticky zvolené vlády o tom, že naprosto odmítá povinné kvóty „uprchlíků před terorem“ ze středního východu a severní Afriky. Nestačil jsem se divit a dumal jsem nad tím, co tuhle euorohujerskou vládu k takovým postojům přimělo.

No, snad se, vědomi si všeobecné nálady a postojů veřejnosti, bojí o voličské hlasy. Ať už byl důvod jakýkoliv, byl mi tento přístup sympatický a dokonce jsem přemýšlel o tom, zda bych neměl svůj názor na tuto vládu poněkud korigovat.

Také jste se, stejně jako já, domnívali, že vláda odmítá akceptovat tyto krajně podezřelé přivandrovalce, kteří pak budou po náměstích pořvávat, že všichni budeme jejich otroky, tak jako se stalo v Olomouci? Jaký omyl!

Cože, vy nevíte, co se stalo v Olomouci? Naše nezávislé a objektivní sdělovací prostředky (zejména debilizační médium známé pod označením televize) se vám o tom jaksi pozapomněly zmínit? No bodejď by se zmiňovaly, když je Akční plán Aliance civilizací vyzývá k následujícímu:

„…povzbudit média, aby nevytvářela stereotypy a nejitřila konflikty a neporozumění během globální krize, a podporovat mediální projekty přístupné dialogu a tolerantní k menšinám.“

Kdyby se ovšem televize zmínila o tom, že tlupa musulmánů napadla české občany v jejich vlastní zemi a řvala, že všichni budeme jejich otroky, to by patrně za „jitření konfliktů a neporozumění“ považováno bylo.

Jestli jste tedy o Olomouci nic nevěděli, tak si počtěte! Třeba tady, nebo tady, a taky zde, ba i tady.

Myslíte si snad, že ty výkřiky o našem zotročení byly individuálním výplodem jednoho chorobného mozku? Ale ani zdaleka ne! Je to součástí jejich „náboženství“, k němuž máme být podle názoru VEKÉHO HAVLA a dalších výtečníků podepsaných pod Aliancí civilizací maximálně tolerantní, rozuměj trpět ho ve své zemi.

Cituji z kázání českého muslima Lukáše Větrovce, na které jsem vás ostatně ji upozorňoval v jednom ze svých předchozích článků (viz zde):

„…Pokud tento národ dodrží a bude dodržovat tuto úmluvu (s Alláhem — poznámka autora) potom se jedná o nejvznešenější, nejvyšší vůdčí a přední národ, kterému je dána moc nad všemi ostatními národy…“

Krásně to do sebe zapadá, že? Politruk Větrovec indoktrinuje a v Olomouci to začali prakticky uplatňovat. Ona taková prohlášení nejsou v „demokratickém Česku“ trestná? Ale jsou, jenže jenom pro někoho. Nikoliv pro ty, kdo nás „kulturně obohacují“.

Vypichuji a zdůrazňuji to zejména kvůli takovým diskutérům a dokonce snad i autorům článků, jako ten, který byl schopen oponovat antickým Římem a jeho otroky.

Hitler (se kterým byli musulmáni mimochodem velmi zadobře) hlásal nadřazenost rasy, tihle hlásají nadřazenost náboženství. Jaký je v tom z hlediska těch porobených rozdíl? Důsledky vidíme dost zřetelně v činění takzvaného „Islámského státu“.

Stále vám to nestačí? Tak si přečtěte tohle. Jedná se o článek, který napsal český lékař žijící ve Velké Britanii. Stojí za přečtení celý, ale dovoluji si z něj citovat:

„…V univerzitní knihovně jsem potkal kolegu z nemocnice. Povídali jsme si o práci a potom přišla řeč i na politiku a na poslední události v Sýrii. Osmělil jsem se a zeptal se ho, co si myslí o krutosti islamistů.

Úplně se rozohnil: „Ale vždyť oni přece nemají letadla. Jak se můžou bránit?! Kdyby na ně Amerika neútočila, nikoho by nepodřezávali, to je přeci jasný ne?!“

„Nevím, Mohammede. Mám trochu obavy, jak to všechno bude pokračovat…,“ odpověděl jsem mu.

„Ale to vůbec nemusíš! My to tady za nedlouho všechno převezmeme. A to bude pořádek, to uvidíš. Žádní opilci, žádná dekadence! Nakonec budete všichni rádi.“

Odmlčel jsem se: „Hmmm… a až to tady, jak říkáš, převezmete, budou pak muset všichni konvertovat na islám?“

„Ale vůbec ne,“ řekl nahlas a rozesmál se. „Klidně můžeš zůstat kuffar! Ale budeš mít daleko větší daně, samozřejmě. Takže nakonec bude i v tvém nejlepším zájmu, abys islám přijal. Alláh je veliký! A i pro rodinu to tak bude lepší. Ničeho se neboj, pomůžeme Ti, budeš šťastný!…“

V reakcích na mé články se opakovaně objevuje, že „nejsou všichni takoví“. Tak tohle je prosím jeden z těch, co „takoví“ nejsou. Vzpomínáte si ještě, co vyprávěl Benjamin Kuras v televizi? Vyprávěl o muslimovi, který se v dopise zapřísahal, že žádným teroristou není, ale džihádu a „práva“ šaríja se nikdy nevzdá. Tohle v žádném případě není podobnost čistě náhodná.

 Bůh nás ochraňuj, protože od naší vlády (kterou jsme si sami navolili) žádnou ochranu čekat nemůžeme.

Z kontextu vyplývá, že se jednalo o vzdělaného lékaře, s největší pravděpodobností vystudovaného a trvale žijícího ve Velké Britanii. Takže všem těm, co jako zaseknutý gramofon opakují tu vysoce humánní fráze o tom, že „nejsou všichni takoví“, kterou jim do hlav nalila banda levičáckých intelektuálů, přeju mnoho štěstí s islámem.

Chtěl bych se ale k té stále omílané frázi, že „nejsou všichni takoví“ a žvanění na téma neakceptovatelnosti kolektivní viny ještě jednou vrátit. Objevilo se to v diskusi pod tímto mým článkem, ačkoliv jsem nic takového nenapsal. Ó jak moudří a ušlechtilí si přispěvatelé do diskuse jistě připadali. Ta naše národní ušlechtilost jde až tak daleko, že jen pár, z těch třech tisíc českých turistů se po atentátu v Tunisku okamžitě pakovalo. Ten atentát spáchal jeden z těch co „takoví“ jsou a většina mých českých spoluobčanů byla schopná se i nadále válet na plážích, kde před několika dny zemřelo třicet devět lidí. Nejsou přece všichni „takoví“, že?

Tady už ale nešlo o bezpečnostní riziko, tady šlo přede vším o zásadní morální problém. Jednoznačně jsme neobstáli, protože já (pokud bych vůbec do muslimského státu cestoval), bych okamžitě odjel. Nikoliv ze strachu, ale z pouhé úcty a piety k těm mrtvým. Čeští turisté ovšem měli zaplaceno all-inclusive a tedy předplacené pyfko, že?

 Ne, že bych byl příliš hrdý na to, že jsem taky Čech!!!

A jen na okraj ve věci toho masového oblbování, o kterém hovoří titulek tohoto článku. Televizní retardoři, patrně na objednávku lobby cestovních kanceláří, nás začali okamžitě přesvědčovat, že žádné nebezpečí nehrozí (až na těch devětatřicet mrtvých), že turista se má vyhýbat trhům a větším shromážděním lidí, má se zdržovat v „resortu“ a tak dále a tak dál. Sakra, napadlo vás vůbec, že k tomu masakru přece nedošlo na žádném tržišti, ale právě v hotelu a na hotelové pláži?

Ale vraťme se do naší demokraticky zvolené sněmovny. Svítat mi začalo až po uveřejnění tohoto článku, respektive po tom, co jsem se dočetl v on-line reportáži pod článkem.

Samotná skutečnost, že na mimořádné zasedání sněmovny, svolané z důvodů, které pálí nejen občany (a voliče) tohoto státu, ale prakticky celou Evropu, se dostaví 66 pánů poslanců ze dvou set, je značně tristní. Vrcholem ovšem je, když někteří z těch fyzicky přítomných se v rozhodujícím okamžiku odhlásí.

Cituji z oné on-line reportáže:

„Redaktor iDNES.cz ve Sněmovně si všiml, že někteří poslanci schválně vyjmuli své karty z hlasovacích zařízení. Pro hlasování bylo třeba 66 poslanců. Počet přítomných podle hlasovacího zařízení se pohyboval mezi 62 až 65. V jednom okamžiku se objevilo i 66 přítomných, okamžitě se ale několik poslanců odhlásilo.“

Konec citátu.

Ptáte se proč tak učinili? Ale vždyť je to přece prosté! Bylo nutno zařídit, aby sněmovna nebyla usnášení schopná. Hrozilo totiž, byť jen teoretické nebezpečí, že parlament zaváže vládu ke zcela jednoznačnému postoji, tedy k odmítnutí přijímat na naše územní a na naše náklady jakékoliv muslimské utečence před válkou muslimů proti muslimům a ty další, kteří Evropu infiltrují pouze proto, že se doslechli o bohatých sociálních dávkách zde štědře poskytovaných, za což se nám odmění tím, že „…to tady za nedlouho všechno převezmou“ a postarají se o naše štěstí s obřezanými ženami zahalenými od hlavy k patě do pytlů na odpadky a prostřednictvím trestů bičování a kamenování podle „práva“ šaría se postarají o naše nevýslovné štěstí. Budeme si na to ale muset přitlačit na daních.

Mám již připraven dopis, ve kterém žádám předsedu parlamentu o sdělení jmen a stranické příslušnosti těch sto třiceti čtyř „zástupců lidu“, kteří se neobtěžovali dostavit na zasedání sněmovny na téma tak zásadní a ožehavé a rovněž těch, kteří situaci jistili svým odhlášením.

Hle, „demokracie“ po česku! O výsledku vás neopomenu informovat.

Všechno začalo praskat ve středu 24. 6., kdy jsme se dověděli, že vláda České republiky odmítá „diktát Bruselu“, ale je připravena pomáhat na bázi dobrovolnosti. Na bázi dobrovolnosti je ochotna přijmout „několik set“ uprchlíků. V televizním vystoupení bylo uvedeno číslo sedm set, a opět cituji:

 „…v případě potřeby i více“. Vůbec bych se nedivil, kdyby to „více“ ve finále znamenalo oněch jeden tisíc tři sta dvacet osm kousků, jež nám tatíčkové v Bruselu předepisují.

Postupovat se přece musí salámovou metodou že? Napřed to bylo patnáct dětí, pak patnáct rodin, pak 500 musulmánů (viz zde), no a dnes už jsme u čísel přesahující tisícovku…

Jsme přece svrchovaný stát, diktát z Bruselu odmítáme, ale stačí jen vyslovit číslo a my ho na principu „dobrovolnosti“ beze zbytku splníme.

Cituji:

Také Česko je proti povinným „kvótám na uprchlíky“. Český premiér Bohuslav Sobotka místo toho nabídne, že Česko dobrovolně přijme zřejmě až několik stovek lidí. Podobné sliby by mohly podle diplomatů učinit i další země. Zdroj.

Víte, že bych považoval za přijatelnější, kdybychom byli donuceni podřídit se nějakému diktátu, než když totéž uděláme „dobrovolně“? Nebylo by to ostatně v naší historii poprvé, jsme na to ze strany našich spojenců už zvyklí, že sladká Francie?

Naivita operetního ministra neméně operetní obrany šla až tak daleko, že se současně před kamerou holedbal tím, že ubytování pro importované trpitele je již připraveno. Ó jaká akční a akceschopná vláda!

Jinými slovy, ta naše chrabrá a zásadová vláda od počátku počítala s tím, že dotyčné přijme a daňoví nevolníci je budou živit, šatit a postarají se jim o bydlení. Na principu dobrovolnosti, samozřejmě. Ti ostatní, tedy s výjimkou Cikánů, ti ať se starají sami! Jo, a platit daně, bando jedna nevolnická!

Vše ostatní bylo pouhým oblbováním, protože těm rezolutním vládním prohlášením mnoho lidí rozumělo a patrně dosud rozumí úplně stejně jako já. Tedy tak, že žádné musulmány akceptovat nebudeme, nikoliv tak, že totéž učiníme „dobrovolně“. Podle mého názoru pouhé sbírání politických bodů.

A to není všechno. O dva dny později se dovídáme o nutnosti rozšíření ubytovacích kapacit, protože ty současné nebudou prý v budoucnu stačit. Kolik jich tedy vlastně úhrnem a opět na principu „dobrovolnosti“ bude?

Dostali jste se kdokoliv do stejné situace jako já, kdy bylo nutno někam umístit alzheimrickou babičku, jejíž stav byl takový, že jsme se o ni už nedokázali postarat? Tak na to zapomeňte, v tomto „sociálním“ státě holá nemožnost. A těch míst v Klokánku pro opuštěné, nebo týrané děti, kolik těch by se za stejné peníze pořídilo!

Na to ovšem peníze nejsou, ovšem: „Vláda schválila přijetí 15 syrských rodin. Na uprchlíky dá 100 milionů” (zdroj). Troufám si tvrdit, že dnes už to bude podstatně víc. Tehdy se ještě hovořilo o pouhých patnácti rodinách.

My je ale raději „dobrovolně“ utratíme na lidi, kteří zastávají názory, o kterých jsem se zmiňoval výše a o kterých se hodlám zmínit i dál.

Kdyby na takovéto politice neměl pan Václav Havel a jemu podobní svůj lví podíl, napsal bych, že tohle už je absurdnost hodná absurdního divadla a jeho pera.

A pan Havel má zdatné pokračovatele.

Nevím, zda máte nervy na to, sledovat pořady retardorky Jílkové, ve kterých prý „Máte slovo“. Přiznám se otevřeně, že já na to nervy nemám, ale zároveň přiznávám, že někdy dělám chybu. Všem, kteří to neviděli, doporučuji, aby to shlédli zde. Závěry si udělejte sami!.

Pan „profesor“ Kohout je zjevně přímo patologický případ sebestředného magora, který bude bojovat vždy všude a proti všemu. Napřed proti komunismu tady, potom proti kapitalismu ve Spojených státech, aby nakonec konstatoval, že nejsvobodněji se cítil za československého komunizmu (viz zde). Z jeho verbálního i „uměleckého“ projevu je jasné, že jediný na světě koho uznává a koho má rád je on sám.

Zajímal by mne názor kvalifikovaného psychoanalytika, co o autorově osobě vypovídá takovýto druh „umění“.

performer-kohout.jpg (76,752 kiB)
Performer Milan Kohout (zoom)

Ne, nejsem žádný prudérní puritán a originalitu oceňuju, ale čeho je moc, toho je příliš. Uvědomte si ale, že tohle individuum, tenhle hulvát, který nemá ponětí ani o základní lidské slušnosti je „vysokoškolským pedagogem“ ovlivňujícím vaše děti, a to za peníze čerpané z vašich daní.

O jeden důvod víc proč požadovat od studentů alespoň některých oborů pěkně mastné školné. Na tohle totiž nejsem v žádném případě ochoten daně platit.

Já bych rozhodně panu „filosofovi“ zadek nelíbal, já bych mu do něj s velkou chutí nakopal.

Začínám chápat postoj prezidenta republiky, který prostě odmítá podobná individua do profesorských funkcí jmenovat.

Mimochodem, víte, co znamená výraz „performer“? Jedná se o někoho, kdo se živí na rohu ulice žonglováním ping-pongových míčků, více či méně zdařilou hrou na nějaký hudební nástroj, nebo nehybným postojem znázorňuje sochu. Jedná se tedy o pouličního napůl žebráka, napůl klauna. Dnes se to ovšem považuje za „umění“ a někdy také za „umění“ shora uvedeného typu. Omlouvám se všem, kteří se po ulicích poctivě živí hrou na to, či ono.

 Ameriko, Ameriko, co nám to děláš? Jednou nám vracíš bolševika Svitáka a teď zase tohle!

Ale pan „profesor“ není sám. K dotyčnému konfliktu v Olomouci se vyjádřila i Jeho Magnificence, pan rektor Miller. Cituji odtud:

…Incident potvrdil rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller „…buď já, nebo pan děkan si dotyčného pozveme a vysvětlíme mu, že takto to dělat v ČR nebudeme. Jestli chce, ať si založí vlastní petici ‚Chceme v ČR přistěhovalce‘ a já ji klidně podepíšu jako první. Po otcovské domluvě bude možná i nějaká sankce, ale zatím nechci předbíhat,“ podotkl rektor…

Konec citátu

Jeho Magnificence pan rektor dotyčným musulmánům „otcovsky domluví“! No to se podívejme! To by mne skutečně zajímalo, jak by se Jeho Magnificence, pan rektor zachovala, kdyby se někdo z českých studentů choval podobně k musulmánům. Že by v tomto případě zůstalo jen u „otcovské domluvy“, o tom si dovoluji pochybovat! To by bylo dílo! Následně by se naše sdělovací prostředky zalykaly nacismem, rasismem a xenofobií!

Jeho Magnificence by jako první podepsala, že chce v ČR přistěhovalce. Jeho Magnificenci zřejmě mrzí, že jsme bohužel stále ještě nedosáhli oné žádoucí úrovně světovosti a multikulturalizmu, že se kolem Máchova jezera stále ještě neválejí desítky mrtvol, že v areálech průmyslových závodů dosud nejsou nalézány uříznuté lidské hlavy spolu s praporem Islámského státu, že občas někdo nevystřílí redakci nějakého humoristického časopisu, že se dosud nestalo, aby čtrnáctiletou dívku ubičovali k smrti za to, že byla znásilněna, že dosud neplatí, že nemuslimky lze unášet a znásilňovat a pravidla pro znásilňování a tak dále a tak dál.

Kdo si stále ještě myslí, že můj pravidelný pozdrav na rozloučenou, tedy „intelektuál do domu, hůl do ruky,“ není na místě, ať mi to napíše do těch chlívečků pod článkem.

Autorem textu je Katoda, převzato z D-FENS

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 149 × | Prestiž Q1: 7,93

+8 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top