Štítky článku: •  

Bolševník velkolepý a Karla Maříková

Bolševník velkolepý! Impozantní, dravá, životaschopná rostlina. Superlativy dostanou trhliny, když zjistíme, že jde o obtížný, těžko zničitelný nepůvodní invazní druh, který se musí likvidovat už u kořenů, nenechat vykvést.

A původně to byla okrasná rostlina určená do zahrady! Bohužel, to se občas stává, že bohulibý úmysl se změní v noční můru.

Noční můru musel mít i policista, který dostal oznámení z podezření přečinu podněcování nenávisti podle § 356 Tr. z., na poslankyni SPD Karlu Maříkovou pro její výrok o invazním druhu vzhledem k muslimským imigrantům, kteří dle jejího výroku vytlačují původní obyvatele. V odstavci 3. písm. a) je sazba 6 měsíců až 3 léta, pokud se tak děje veřejně.

Stejnou trestní sazbu míval i dávný zákon tzv. opuštění republiky, § 109, a hned následně zákon o nezákonném vniknutí na území republiky, § 110, zákony na ochranu celistvosti státu.

Nehodlám diskutovat o tehdejší účelovosti těchto zákonů, zejména § 109, ale jen poukazuji na tzv. společenskou nebezpečnost vyjádřenou v trestní sazbě tehdy a dnes: 6 měsíců až 3 léta. Pokročili jsme.

Méně podivné se nám to bude zdát, když si přečteme, že při systematizaci nového trestního zákoníku po roce 1989 jsou „kladeny na přední místo trestné činy namířené proti základním právům jednotlivce (trestné činy proti životu, zdraví, svobodě a důstojnosti apod.), zatímco „komunistický režim kladl důraz na stíhání skutků namířených proti jeho podstatě a existenci, a proto byly na prvních místech zvláštní části vymezeny trestné činy proti republice, hospodářství a pořádku ve věcech veřejných.“ (Wikipedie)

Čili jinými slovy: lidská práva na prvním místě, i kdyby nás to stálo existenci.

A o existenci jde, protože jsme součástí Schengenu a porodnost zejména muslimských migrantů zaručuje, že za pár desetiletí budou původní obyvatelé v menšině. Tudíž dění v okolních státech dříve nebo později bude mít podstatný vliv i na naši společnost.

Nejde jen o nekontrolovatelné množství migrantů, ale i dopady spojené s jejich pobytem a jejich vnímání vstřícnosti společnosti, která je přijala: mnohonásobné identity, ozbrojené zločinecké gangy, podvody na sociálních příspěvcích, budování paralelní společnosti na základě jiného náboženství atp. Výdaje s tím spojené neúměrně zatěžují státní rozpočet a jdou na úkor původních obyvatel. Z důvodu krácení těchto výdajů z důvodu nedostatku financí může dojít i k společenským otřesům.

Ve švédské veřejnoprávní televizi se objevil případ imigrantské rodiny, které sociálka sebrala podporu, tzv. asistenční náhradu v rozsahu 84 hodin týdně pro jejich dceru s opožděným vývojem, diagnostikovaným ADHD, autismem a epilepsií. Dívka přese všechny handicapy studuje druhý ročník gymnasia. Sociálka seznala na základě několika nezávislých posudků, že se dívka z velké části postará o sebe sama, byť s pomocí rodiny.

Na základě toho vyšel na serveru Samhällstnytt článek o problému, před kterým mainstreamová média a švédští politici záměrně zavírají oči: tedy před rozsáhlým zneužíváním sociální pomoci.

Konstatuje se, že náklady švédského státu na tzv. asistenční náhrady činí se všemi přídavnými službami 80 miliard ročně. Částka, která je mnohonásobně vyšší než všechny ostatní sociální podpory. Před 25 lety činila tato částka pouhé 4 miliardy.

Píše se, že jde o zcela zřejmou návaznost na přistěhovalectví, ale že samozřejmě se nikdo nepustil do nějaké analýzy, protože by to nahrávalo „silám nepřátelským vůči cizincům“ a straně Švédských demokratů.

Jde o způsob, kterým si málo vzdělaní nebo nevzdělaní přistěhovalci, kteří se neuchytí na pracovním trhu a kriminální migranti zajišťují pohodlný příjem.

Samozřejmě, že dobré zprávy se šíří, zvláště v digitálním světě velmi rychle, a tak je tento systém jen dalším faktorem přílivu migrantů.

Stát velkou část asistenčních služeb přenechává soukromým firmám, které nápadně často vlastní osoby s mimoevropským původem a jejich klienti jsou převážně z řad přistěhovalců ze stejných oblastí.

Server také poukazuje na skutečnost, která je tabu ve Švédsku, ale nikoliv v Norsku, co se náchylnosti k takovým nemocem mezi imigranty týče, do jaké míry jde o následek kulturních zvyklostí v dotyčných regionech s ohledem na těsné příbuzenské vztahy mezi blízkými příbuznými.

V Norsku byla vládou předložena proposice, která požaduje od žadatelů o azyl v případě nejasností test DNA. Zjistily se totiž rozsáhlé podvody na základě požadavku o sjednocení rodiny. Nárok na permanentní povolení k pobytu má i osoba v manželství s osobou, která povolení již dostala. Je hodně případů, kdy na základě falešných dokladů o manželství a osobních údajů o příbuzenství se do Norska nelegálně dostává množství osob. Jde také o snahu vydávat např. jiné děti za svoje vlastní nebo vlastní vydávat za nové příchozí a adoptují je, aby si zajistili větší příspěvek od státu. Dostanou tak i nové pasy, které se obratem prodají a přicestují další. Testy DNA mají/mohou tyto podvody odhalit.

Tyto případy mezi mnohými jen ukazují, že tento druh migrace je novotvarem, který rozhazuje svoje metastázy do všech částí původních společenství a pod záštitou jakési proklamované humanity hostující společnost v konečném důsledku vysaje a rozloží. Protože evropské hodnoty…

Co vlastně řekla Karla Maříková? Že bolševník velkolepý…

Píše pan Otto Černý na blog.idnes.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 286 × | Prestiž Q2: 10,14

+29 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Napsat nový komentář

Dosud bez komentářů

Napsat nový komentář

Zbývá 2048 znaků.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top