Štítky článku: •  

Peklo EET

Každý známe příměr s žábou a teplou vodou: pokud hodíte žábu do vařící vody, okamžitě vyskočí, aby si zachránila život, pokud ji dáte do hrnce s vodou studenou a budete ji postupně ohřívat, žába spolehlivě promešká okamžik, kdy měla z vody vyskočit, uvaří se a zemře.

Vzdám-li se svého soukromí, vzdám se svobody

zaba-veget.jpg (11,865 kiB)
Žába není ještě v hrnci

Horkou vodou naší doby a civilizace je po­stup­né omezování našich vlastních svobod a soukromí, kdy se stát postupně dostává do pozice vykonavatele správy a sledování vlastních lidí na úkor plnění základních poslání, tedy ochraňovat bezpečnost proti vnějším vlivům a za­jiš­ťo­vat správu věcí veřejných. Postupně nastává situace zvaná někdy též měkká totalita, jejímž hlavním hybatelem je Evropská unie a so­ci­ál­ně­de­mo­kra­tic­ké vlády, případně paranoidní snaha zabránit jednomu deliktnímu jednání na úkor celé společnosti, aktuálním vrcholným příkladem je systém e­lek­tro­nic­ké evidence tržeb (dále jen EET).

Peklo

Odmysleme si smysl dané normy v Chorvatsku, jehož příkladem se chlubí česká vláda, jako bychom i my byli na Balkáně, v zemi, která před pár lety prošla válečným konfliktem a jejímž nosným rysem je rozpadlá byrokracie a absolutně nefunkční výběr daní. Tak to jistě není ani náhodou. Přejděme i to, že daňoví poplatníci jsou zločinci, všichni kradou, a proto je potřeba je hlídat formou uvalení x-té registrační povinnosti, jako by nestačila všemožná daňová přiznání a hlášení, výkazy a zprávy podávané příslušným orgánům.

Peklo EET spočívá v tom, co dokáže — a to nejenom na makro-úrovni, kdy se může stát chlubit tím, že ví, v jakém konkrétním oboru, v jaké konkrétní komoditě, na kterém místě, ulici, obchodě, ve kterou denní či noční hodinu se co prodává a v jaké míře (geniální marketingové informace mající zejména smysl pro velkoproducenty, jakým je kupříkladu Babišův Agrofert). Stát ale sleduje i zvyky svých občanů a kontroluje, protože evidence není nic jiného než stupeň kontroly, co jeho vlastní občané dělají s penězi, které si zcela legálně vydělali, jak je utrácejí a co za ně nakupují.

Horší než Orwellův svět

Svoboda spočívá v soukromí a obráceně — soukromí je svoboda. Vzdám-li se svého soukromí, vzdávám se celého rozsahu své svobody, učiním-li to jednou, učiním tak ve vztahu ke státu prakticky definitivně a napořád. Stát stále hledá a nachází prostor, jak shromažďovat veškeré informace, od profilu DNA po detaily pohybu a výskytu osob na území státu ve formě provozu telekomunikačních zařízení, s kým je kdo v kontaktu, co čte (ta samá technologie), kde má své peníze a kde je utrácí — nucené placení, bezhotovostní — a dnes pak co a kdo mu prodá, v případě EET.

Skutečnost hravě překonává veškeré úvahy Orwellova světa či autorů jiných dystopií. Technologické okouzlení možná zcela ustupuje základním filozofickým a morálním dilematům. Všechno se prostě řeší a vyřeší vždy a za každou cenu.

Žít pod dohledem, to je totalita, to není svoboda a my jsme se do bodu totality dostali. Systém EET je třeba odmítnout z principů morálních, neboť míra zasahování do soukromí všech překračuje to, co západní civilizaci činí nejprogresivnější a nejschopnější. Zasahuje už hranice kontroly toho, co si myslím, neboť moje nákupní návyky jsou odrazem mého já, a směřuje k absolutní moci státu. Vždy v takovýchto případech mi vytane na mysli obraz z dějin starého Říma, které nám dokazují, že jsme se stále nepoučili. Když barbaři zaútočili na Řím, tak je v určitý okamžik už obyvatelé Říma vítali, neboť míra byrokratického útisku a nařízení byla taková, že už v ní ani obyvatelé Říma nechtěli žít.

Václav Vlk, (Autor je advokát), NeviditelnýPes.Lidovky.cz, 9. 7. 2015

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 338 × | Prestiž Q1: 6,80

+5 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top