Štítky článku: •  

Desetina procenta a nesmysl s plošným testováním

Od počátku „boje s koronavirem“, tzn. od přelomu února a března si všímám a zkoumám řadu manipulací a hrubých logických chyb v některých tvrzeních zejména české vlády.

Jakkoliv se dá ocenit, že vláda reagovala extrémně rychle a zavedla část vhodných opatření, je třeba zároveň zdůraznit, že to byl právě lid této země, který svojí fantastickou reakcí koupil politikům čas, aby mohli lépe připravit národní zdravotní systém a poskytl tak lékařům čas na velmi dobrou přípravu.

Přesto je dnešní situace zcela odlišná a nacházíme se v situaci, kdy naprostá většina vládních opatření nyní škodí a způsobuje kritické problémy jak v ekonomice, tak dokonce paradoxně na zdraví a životech lidí.

Pokud bych zmínil tři rozumné osobnosti, které neměnily názory jak Baťa cvičky a od počátku si zachovávají velmi střízlivý pohled na věc, je třeba zmínit prof. Pirka, prof. Koláře, nebo dr. Šmuclera s jeho výstižným heslem: Covid19 za spálenou zemi nestojí!

Mým oborem, kromě světa IT a velkých implementačních projektů, je oblast manipulace a propagandy, ve které se mi několikrát podařilo rozkrýt zajímavé situace a předivo, které vedlo ke značným logickým chybám a dezinterpretaci reality. Nyní mám dvě oblasti, které v českém mediálním prostředí představují značný problém, rozpracuji to na dvou velice dokonalých případech, kdy zdánlivá logika ve spojení s iracionalitou lidského strachu a paniky vytváří nebezpečný koktejl, který většinu populace (včetně kalkulace Gaussovy křivky) vede k iracionálním reakcím a verbalizaci takových potřeb, které jsou následně příčinou extrémního nebezpečí a reálných škod.

Příklad první, nazvu ho: 1,1 %

Představme si malý modelový příklad, na konci uvidíte, že se vlastně o model nejedná a je u jednoho z našich sousedů realitou.

Pokud je populace neustále bombardována informacemi o denních nárůstech nemocných, denních úmrtích včetně jímavých a tragických příběhů jednotlivých pacientů, vytváří to v kombinaci s hysterickou komunikací politické reprezentace a například dennodenními tiskovkami extrémní napětí, které poutá pozornost populace k jedinému problému, který je politiky i médii nadhodnocen a ať už z neznalosti, nebo zlého úmyslu, či prostě jen z nedostatku logické úvahy vede k budování silného „destruktivního ideálu“ (abych si propůjčil něco ze „Vzpoury deprivantů“ F. Koukolíka).

Veškeré racionální úvahy a myšlenkové pochody mohou následně vykazovat značné chyby, protože racionalitu nahrazuje emocionalita, která omezuje vnímání reality. Jakkoliv je mi samozřejmě líto, že ve Španělsku „byli uspáni“ někteří lidé ve věku kolem 65 let, protože se na ně nedostalo s ventilací, tak konkrétní emočně vypjatý příběh, doplněný jiným, který ukazuje na stařenku, co se v Itálii vzdala ventilace ve prospěch mladšího pacienta a také zemřela, může vést k oslabení racionality a výměny za iracionální, emotivní strach, který povede k ochotě kupčit se svojí svobodou výměnou za iluzi bezpečí.

Obecně mě zajímají právě situace, kdy lidé ochotně obětují svobodu výměnou za iluzi, obvykle iluzi bezpečí. To se bohužel u nás děje.

Dejme tomu, že existuje země, která má zhruba osmdesát milionů obyvatel, vypracované plány už rok na modelu SARS a má též černý scénář pro Covid19, který říká, že v nejhorší variantě zemře tři sta dvacet tisíc lidí ve třech vlnách, ve 24 měsících. Řeknete si, to je hrůza. To bude připadat až 13 333 mrtvých na průměrný měsíc. Také si představte ty příběhy, ono je to totiž 444 mrtvých denně. Šílené, že? A určitě tam najdeme lidi naprosto nejrůznějšího věku, povolání, s určitě mnoha zajímavými lidskými příběhy.

A teď vám ukážu, jak toto palivo pro média a část neschopných, nebo všehoschopných politiků může způsobit pravou katastrofu, ačkoliv tento černý scénář ve skutečnosti není racionální hrozbou. Postačí ulpět na tématu a neustále se zabývat monotematicky těmito informacemi a rozvíjet emocionální šílenství a tím zapříčinit skutečné problémy a dokonce potenciálně zabít podstatně víc lidí, než je nutné.

Dejme tomu, že si nyní ten příklad rozvineme dále a dejme tomu řekneme, že tento moudrý soused se nehroutí dokonce ani z tohoto černého scénáře. Možná při vzpomínce na první tiskové konference, kde Andrej Babiš obvinil Italy, „že to prostě nezvládli“, si řeknete, že musím být nebezpečný šílenec či psychopat, pokud připouštím 13 333 úmrtí na Covid19 v našem modelovém případě, když zdůrazním, že je tento soused moudrý a nehroutí se ani z takového černého scénáře.

Proto pojďme o kapitolku dál. Připusťme s trochou přihlédnutí k demografii, že u tohoto moudrého souseda, který nezmatkuje a nehysterčí, dochází k jevu, který nazvěme „přirozenou obměnou populace“, která na těch dejme tomu 80 milionů lidí činí něco kolem osmi set tisíc lidí ročně. Chcete-li, tolik jich běžně zemře, ať už v autě, na rakovinu, chřipku nebo třeba zásahem blesku, a zhruba tolik se jich plus minus narodí.

Dokonce si představme, že zdejší epidemiologové, kteří představují evropskou špičku této vědní disciplíny, také vědí, že i pro ten černý scénář bude docházet k jistému souběhu, dokonce se může stát, že mladík s rozvíjejícím se oboustranným zápalem plic kvůli Covid19 dostane zásah elektrickým proudem, či umírající na chřipku se ještě stačí nakazit. Podstatné je, že lze s poměrně slušnou mírou jistoty říci, že se „většinou bude kácet ve stejném lese“.

Dokonce se může stát, že tento černý scénář nebude mít příliš velký vliv na celková čísla za 24 měsíců, protože část, asi dost velká, by v tomto období zemřela na nějakou jinou, pro většinu populace banální nemoc.

Pojďme být však v naší úvaze poněkud radikální a dejme tomu, že řekneme dvě podmínky, první z nich bude, že skutečně dojde k černému scénáři (jako že k němu ve skutečnosti tedy náš soused aktuálně nesměřuje), a řekněme druhou radikální podmínku, a tedy že polovina z toho počtu mrtvých zemře výhradně na Covid19 a nezemřela by na nic jiného v období oněch 24 měsících, a i to je značně ambiciózní tvrzení, které nebude v reálné situaci pravdivé. Ale máme tedy naše dvě podmínky a pojďme se podívat na výsledek.

Přirozená obměna tvoří tedy 800 000 úmrtí ročně.

Pokud akceptujeme naše dvě extrémní podmínky, vzroste počet úmrtí na 880 000 úmrtí.

A teď realita v našem případě znamená, že tu máme „normální obměnu“ na úrovni 1 %, nově při aplikaci nejčernějších scénáře a ještě za předpokladu poloviny úmrtí bez toho, aby to byla shodná „cílová skupina“, lidově tedy pacienti, kteří by stejně zemřeli na chřipku, slepák či rakovinu, a toto číslo je i pro takto přehnané podmínky našeho modelu 1,1 %.

1,1 %, desetina procenta.

A tahle (navíc) zcela nepravděpodobná desetina procenta nepovede u našeho souseda k tomu, aby se z toho posadil na zadek a začal zmatkovat či zabíjet své občany chaosem kvůli bombardování emotivními příběhy s opomíjením reality. U nás však média i politici, dílem z nezkušenosti, možná dílem ale z jiných pohnutek, akceptují a přiživují právě onu mediální hysterii, která vede zejména u části voličské základny některých stran k tomu, že vděčně přijímají omezování svobod výměnou za iluzi bezpečí, kterou jim ti politici svými velkohubými prohlášeními servírují.

Tragédií pak u nás může být, že pokud se situace bude vyvíjet právě jako v sousedním Německu, ve skutečnosti zmizí i ona námi kalkulovaná desetina procenta. Prostě zmizí, v realitě neexistuje.

Takže má smysl, aby média šířila spolu s vládními politiky nepravdivou propagandu a manipulovala velkou část společnosti zdůrazňováním rizik, když je to naopak vládní politika a větší část nesmyslných opatření, která naopak už nyní zabíjejí lidi, kteří by jistě nezemřeli, pokud by panika neexistovala?

Ptám se vás, stojí vám desetina procenta rozdílu (nebo také 0) za to, aby se rozložily instituce, zavládl chaos, rezignovali jsme na normálně fungující zdravotnictví i školství a pohřbili byznys, nebo se stali v Evropě ukázkou směšnosti a iracionální zbabělosti?

Neměl by už konečně někdo, v dobré víře, Babiše a Hamáčka profackovat, dát jim čistý papír a tužku a donutit je propočítat náš (sousedův) model? Aby se hoši probrali?

Příklad druhý, plošné testování

Další příklad manipulace a naprostého selhání logického myšlení je tvrzení současné politické reprezentace, že udělá plošný screening u více než 20 000 obyvatel a dle výsledku pak udělají to či ono. Tzn., výsledek určí další směr naší politiky a opatření. Jak jsme si ukázali již v předchozím příkladě, opatření se dají zrušit v podstatě plošně ihned s tím, že rozumné bude pouze dodržovat osobní hygienu, více používat desinfekce a používat roušky po určitou dobu v rizikovém prostředí, bez drakonických sankcí, samozřejmě.

Plošná studie na populaci působí jaksi nezpochybnitelně, to je skvělý krok AB a jeho Vojtěcha s Prymulou, bravo, řeknete si. Konečně se dozvíme, jaká je promořenost.

Dvě drobné připomínky:

Testy, které se použijí, mají vysokou míru chybovosti, jinými slovy vykazují pozitivitu, tedy setkání s infekcí i u lidí, kteří se s ní nesetkali. Pokud bychom udělali příklad a značně zredukovali chybovost testů na pouhých 15 % (a věřte nebo ne, je vyšší) a dále ještě řekli, že se chybovost zcela rozděluje rovnoměrně mezi pozitivní/negativní chyby, máme tu ve studii, světe div se:

  • 1500 falešně negativních,
  • 1500 falešně pozitivních.

Mohlo by se zdát, že pokud by došlo k tomu, že se chyba takto vzájemně vyruší, že je vlastně vše v pořádku, tak tedy: není.

V našem případě by totiž k předpokládaným 10–30 % v populaci v první vlně infekce přibylo právě oněch 7,5 %, a to pouze za našeho předpokladu, že je chybovost takto nízká. Jinými slovy: aktuální promořenost může být 10 %, nebo 40 % a tento způsob plošného testování, navíc s chybovostí 40–80 %, nám nesdělí o realitě v zásadě vůbec nic.

Budeme mít opět emotivní příběhy a hausnumero, kterým zdůvodníme cokoliv — klidně zpřísnění, klidně uvolnění.

Jde o podobný logický nesmysl jako výrok, že neukázněnost lidí o Velikonocích vedla k nárůstům nakažených. Z tvrdých dal lze dovodit, že to není pravda.

Zakládat cokoliv na této studii, která je prezentována vládními představiteli jako spolehlivý kurzy nástroj, který nám umožní zahájit ta správná opatření, je logický nesmysl, podobně jako je nesmyslné rozhodovat na základě emocionálního tlaku či hysterie kvůli mediální neodpovědnosti a nedostatku kritického myšlení.

Závěrem

Milí přátelé, pokud jste to dočetli až sem, pak palec nahoru a děkuji. Zároveň bych měl prosbu: Nedovolte nikomu, aby kvůli desetině procenta, nebo nule, zbavil vás nebo vaše blízké osobní svobody za provolání, že vám za to zajistí bezpečí. Nezajistí. Nedovolte nikomu, aby na základě šarlatánské úvahy o plošném testování pomocí testů s vysokou chybovostí dál ničil ekonomiku, likvidoval firmy a uvrhl většinu do bídy, nebo poslal tuhle zemi do středověku. Příjemným sdělením pak je, pokud zvítězí racionalita a ne propaganda a manipulace, Covid19 bude skvěle zvládnut i se setinovým úsilím a drobnými opatřeními a není třeba skákat na špek politikům, kteří by rádi vedli stádo vyděšených a tupých ovcí. Nedejme se.

Píše pan Jan Sedláček na NP

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 293 × | Prestiž Q2: 12,29

+15 plus Známkuj článek minus –21

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 1 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.
Pavel Kepák

Plně souhlasím s autorem . Bohužel se domnívám, že celý proces se zneužitím této banální chřipkové krize již nabral takový spád, že ani nejdemokratičtější dostupné procesy již jej nemohou zastavit. Vlastně proběhl jen jediný soud,který ještě jen celkem alibisticky "zhodnotil" formální stránku opatření vlády. Zcela však chybí verdikt proporcionality oněch opatření vlády. Zatím většina zbabělých vlád jde cestou - sousedovi asi (!) hoří dům, tak pro sichr začnu hasit i ten svůj.. čest zemím jako Švédsko, Británie...

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top