Výpis článků autora


bilboard-cssd.jpg

Účast ve volbách je vlastně projevem zbabělosti

Přibližně v adolescentním věku člověk přijme za samozřejmost existenci voleb. A nejen to — aniž by si to uvědomil, většinou je v té době i rozhodnuto, jestli — až bude oprávněn volit — podpoří pravici nebo levici. Zásadní vliv na jeho volební preference m… Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 5,39 , přečteno: 922×
justice-day.jpg

Problém externí autority

Autoritářská instituce je instituce s monopolem násilí ve společnosti. Nárokuje si výhradní právo k určování, co je dobro a zlo, a k trestání těch, kteří se jejími pravidly neřídí. Má monopol, jelikož nikdo jiný nemůže vykonávat totožnou funkci. Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 5,03 , přečteno: 1 109×
hitler1.jpg

Následky bezmezné víry v autoritu

Pokud uvažujeme o vlivu existujících zákonů a víry v autoritu na lidské chování, je třeba ve smyslu zábran, působících jako odpuzující faktor při pokusu o zločin, odlišit dvě skutečnosti. Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 5,35 , přečteno: 848×
ovcani-2.jpg

Lidskost, kolektivismus a anarchismus

Při diskusi se státisty (etatisty) se často stává, že debata dospěje do bodu, pro který jsou charakteristické otázky typu: Jsou lidé schopni samostatné existence? Jsou lidé schopni zodpovědnosti? Jsou lidé schopni samostatnosti v rozhodování? Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 5,47 , přečteno: 1 102×
socialismus-semafory.jpg

Legislativa a přirozený zákon: Je možné uzákonit morálku?

Přirozená lidská práva jako právo na vlastnictví sebe sama a z něho vyplývající právo na legitimní nabytí soukromého majetku jsou založena na samotné podstatě lidské existence. Plynou z faktu, že to, co dělá člověka člověkem je, že k přežití používá vlast… Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 5,93 , přečteno: 1 202×
freedom-256.jpg

Autentická zpověď státisty

Aneb zpověď „státisty“ začátku 21. století pro budoucí generace žijící již ve Svobodné Společnosti. Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 5,97 , přečteno: 1 373×
freedom-256.jpg

Nepopsaná historie amerického vzdělávání

Uvedený knižní titul je šokujícím popisem historie vzniku povinné státní školní docházky, tak jak ji dnes známe nejen v USA, ale víceméně po celém světě. John Taylor Gatto předkládá faktické informace a snaží se odhalit původní úmysly při zavedení povinné… Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 5,54 , přečteno: 1 378×
otroci-2.jpg

Do jaké míry jsme opravdu svobodní?

Co si člověk představí, když uslyší pojem otroctví? Moje prvotní představa pod pojmem otroctví je ono otroctví z dob pro mě pradávných, a to otroctví ve formě situace, ve které jeden člověk je majetkem jiného člověka bez možnosti rozhodovat o vlastním osu… Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 5,40 , přečteno: 932×
novak-923-n.jpg

(Ne)efektivita státu je (vlastně) irelevantní

Kritiku státu a státní správy za neefektivitu, neflexibilitu, zbytečné rozhazování peněz na nepotřebné projekty atd. slyšíme víceméně ze všech stran, nejen ze strany lidí usilujících o svobodnou společnost. Někteří lidé neefektivitu státní správy pravidel… Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 5,46 , přečteno: 1 073×

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top