Výpis článků autora


h.-l.-mencken.jpg

Zhroucení konservativismu

Šest desetiletí pracoval konzervativní establishment na vyvracení té největší z levičáckých lží: že kdokoliv napravo od demokratů je ve skutečnosti zakukleným nacistou. Kvůli tomu konzervativní proud procházel po druhé světové válce neustálou očistou. Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 5,51 , přečteno: 1 238×
i-ty-vlajka-ruka.jpg

Co nám Evropská unie dala

Není překvapující, že čtení vládních materiálů bývá většinou utrpením. Před nedávnem jsem se skepticky vyjádřil ke zprávě, která měla zhodnotit přínosy našeho členství v EU. Tehdy jsem vycházel z informací z druhé ruky a také samozřejmě ze svého apriorně … Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 5,61 , přečteno: 1 750×
prof.-ing.-zbynek-revenda-csc.-1951.jpg

Fungování ekonomiky v podmínkách poklesu cenové hladiny

V debatě o komoditních penězích jsou často důležité představy, které obě strany mají o fungování ekonomiky za podmínek trvajícího klesání celkové cenové hladiny. V sedmé kapitole z knihy Peníze a zlato[1] pana profesora Revendy můžeme nalézt některé nejob… Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 5,11 , přečteno: 1 371×
karl-heinrich-marx.jpg

Socialistický destrukcionismus II

Pro marxisty spočívá Marxova hlavní zásluha ve faktu, že pozvedl proletariát k třídnímu uvědomění. Před ním vedly socialistické ideje svou akademickou existenci v dílech utopistů a v úzkých kroužcích jejich následovníků. Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 5,53 , přečteno: 1 317×
dum-v-socialisticke-pici.jpg

Socialistický destrukcionismus I

Pro socialisty znamená příchod socialismu posun od iracionální k racionální ekonomice. V socialismu plánované řízení ekonomického života nahradí výrobní anarchii. Stát, který je považován za vtělení rozumu, zaujme místo konfliktních cílů nerozumných jedno… Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 5,46 , přečteno: 1 095×
nacism.jpg

Nacismus

Filosofie Německé nacionálně socialistické dělnické strany (NSDAP) je tím nej­ry­zej­ším a nejkonzistentnějším projevem antikapitalistického a so­ci­a­lis­tic­ké­ho ducha naší doby. Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 6,84 , přečteno: 1 574×
krupa_vladimir.jpg

Fašismus

Když v roce 1914 propukla válka, italská socialistická strana byla rozpolcena ohledně toho, jakou pozici by měla zaujmout. Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 6,40 , přečteno: 1 430×
trockij-lev-davidovic.jpg

Hereze Trockého

Doktrína ruských bolševiků, italských fašistů a německých nacistů tiše předpokládá, že nikdy nenastane rozkol ohledně otázky, kdo by měl být diktátorem. Mystické síly, řídící chod dějinných událostí, vždy vyberou onoho neomylného vůdce. Všichni poctiví li… Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 6,43 , přečteno: 1 549×
krupa_vladimir.jpg

Ruská agresivita

Němečtí, Italští a Japonští nacionalisté zdůvodňovali své agresivní politiky nedostatkem Lebensraum. Jejich země mají relativně velkou hustotu osídlení, relativně málo přírodních zdrojů a co se týče surovin i jídla jsou závislé na dovozech ze zahraničí. M… Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 10,90 , přečteno: 1 554×
ferdinand-lassalle.jpg

Epilog socialismu — Selhání intervencionismu

Ačkoliv kapitalismus zůstává hospodářským systémem moderní západní ci­vi­li­za­ce, politiky všech západních národů jsou dnes pod vlivem naprosto anti­ka­pi­ta­lis­tic­kých idejí. Cílem těchto intervencionistických politik je nahradit kapitalismus smí­še­n… Celý článek ⇒

Zveřejněn: , prestiž: 5,91 , přečteno: 1 137×

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top