Diskuse


Pět rozdílů mezi levicí a pravicí

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Chcete-li také diskutovat, musíte se nebo nejprve

rvx [365]

Coca Cola se vám ale nemůže vlámat do domu a zkonfiskovat váš majetek.
A proto velké korporace podporují levici - a naopak.

M. Nový [367]

Západo- či Východindická společnost mohla.

Vojtěch Běhunčík [306]

CocaCola by mohla žalovat o náhradu celou ČR, a pak byste škodu platil i vy ze svých daní - pokud by platila dohoda TTIP (Transatlantické obchodní a investiční partnerství), viz:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Transatlantick%C3%A9_obchodn%C3%AD_a_investi%C4%8Dn%C3%AD_partnerstv%C3%AD

Zajímavý článek také tady:
Vládnou korporace, postdemokracií je i Česko, říká britský politolog Crouch
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/britanie-cesko-eu-postdemokracie-korporace-globalizace-brexit-populismus-neoliberalismus-crouch.A191029_201258_zahranicni_luka

Petr Burian [310]

Nejčastěji se jako důkaz uvádí americké otrokářství.
-------------
Tohle je dost zakořeněný mýtus. Ve skutečnosti bylo "americké"otrokářství evropským otrokářstvím, protože ho založily a provozovaly evropské státy. Vznikem USA se v rámci možností a přiměřenou rychlostí oné doby otrokářství vymýtilo na tři doby: 1. zákaz dovozu otroků, 2. zákaz obchodu s otroky 3. zrušení otroctví. Za což šly USA i do války.

M. Nový [367]

"Vznikem USA se v rámci možností a přiměřenou rychlostí oné doby otrokářství vymýtilo na tři doby" - Jak naivní. Jako by se to bez odporu neobešlo a všichni to chtěli....

Petr Burian [310]

Pane Nový, co vám na lakonickém sdělení faktu přijde naivního? Otrokářství v USA bylo vymýceno, máte s tím problém?

Vojtěch Běhunčík [306]

Jistě - otrokářství bylo vymýceno, neboť severní státy potřebovaly pracovní síly pro rozvíjející se továrny. Také proto se šlo do války - tento důvod byl tak trochu skryt v pozadí.
A noví dělníci mohli vesele pracovat u Fordových pásů v Detroitu.
Nemyslím to zas tak zle, to je jenom taková odbočka.

Petr Burian [310]

Tak jistě. Všude jinde v civilizovaném světě bylo otrokářství zrušeno jako nelidský přežitek, jen v demokratickém USA proto, že fabriky potřebovaly negramotné lidi bez jakéhokoliv základního vzdělání ke svým mašinám. A můžete mi říct, když by se tedy ty masy (4mil.) osvobozených otroků přestěhovaly do městských továren, kdo by pracoval v zemědělství? A co by pak dělaly ty čtyři miliony nově příchozích migrantů z Evropy po uvolnění poměrů revolučního roku 1848, a ty další vlny po nich v době, kdy USA rozdávaly nově příchozím půdu zdarma? A mimochodem, v té době ještě nebyl Henri Ford na světě, takže v onom Detroitu zela po jeho fabrice holá pláň.

Vojtěch Běhunčík [306]

Ano, i česká Wikipedie jen nesměle podotýká, že spor o otroctví jako hlavní příčinu ve válce Severu proti Jihu je značně zjednodušeným výkladem a že důvodů k válce byla celá řada.
Ale kde tedy měly fabriky států Severu brát dělníky, když je vázalo otrokářství na Jihu?
---
Rozbor ekonomiky otroctví a politický kontext je pěkně popsán v článku "Bylo možné otroctví v Americe zrušit i bez občanské války?" pana Loukoty:
https://zoommagazin.iprima.cz/historie/bylo-mozne-otroctvi-v-americe-zrusit-i-bez-obcanske-valky

" ... jakkoliv se můžeme opájet naší morálkou, převážily spíše ekonomické potřeby. Otroctví má, cynicky řečeno, sice výhodu v zisku levné pracovní síly pro málo sofistikované (leč fyzicky náročné) úkony, tím však jeho benefity také končí. Otroci jen problematicky mění mezioborovou specializaci, mají pramalou pracovní mobilitu, nejsou s to vykonávat náročnější úkoly ani sami nekonzumují služby či zábavu... "

"... Americký Sever se otroků zbavil z prostého důvodu, že pro jeho čím dál tím víc rostoucí průmysl už bylo potřeba vyšší vzdělání i vzestup urbanistické ekonomiky (služby), což je s otroctvím neslučitelné ..."

---
Konečné zrušení otroctví v USA se datuje k roku 1865, až po smrti A. Lincolna. Ford Motor Company v Detroitu byla založena roku 1903, právě včas, aby zaměstnala dorostlé děti osvobozených otroků.

Petr Burian [310]

Pane Běhunčíku, zapřaháte vůz před koně. Smyslem zrušení otroctví fakt nebyla myšlenka, že byv se negramotní otroci z jihu rázem zvedli, a šli makat do fabrik na severu. Koneckonců i onen vámi daný odkaz to vyvrací s tím, že myšlenka byla v tom, aby nově zakládané státy dál na západ nestály také na otroctví, což by bylo neslučitelné s dalším jejím vývojem. To ovšem ani nemohly, protože v té době byl už v USA zakázán nejen dovoz nových otroků, ale i obchod s těmi starými, takže by se tam neměli jak dostat.
Váš dovětek pod čarou je pak už úplný blábol. Občanská válka vypukla právě kvůli zrušení otroctví, takže datovat ho do doby po smrti Lincolna je zoufalost (předkladatelé zákona asi nepočítali se zdržením vlivem války, že?) a tohle: Ford Motor Company v Detroitu byla založena roku 1903, právě včas, aby zaměstnala dorostlé děti osvobozených otroků...je už vyloženě trapné. Jen připomínám, že každý rok dorazily do USA sta tisíce nových migrantů z Evropy, a kupodivu vzdělaných a technicky vyškolených, oproti otrokům, kteří měli ze zákona vzdělání zakázáno. Můžete si ty počty pak proskotačit na kalkulačce do toho vašeho roku "právě včas", jak jej vtipně nazýváte. Škoda slov.

M. Nový [367]

Jen to říkáte, jako by to byl zákonitý proces.
"Ve skutečnosti bylo "americké"otrokářství evropským otrokářstvím" - to je argument hodný genia..

Petr Burian [310]

Tak samozřejmě, že šlo o evropské otrokářství. USA ho získaly jako dědictví a hned zkraje dovoz otroků zakázaly. Na to nemusíte být génius, stačí umět googlovat a číst.

M. Nový [367]

A co byli samotní Američané (mimo indánů samozřejmě)? Výsadek z Marsu? Zákaz dovozu otroků ještě ale neznamenalo jeho zrušení. Mnoho předních vzbouřenců samo otroky stále celý život vlastnilo.

Petr Burian [310]

Samotní Američané byli poddaní jeho královského veličenstva.
Po zákazu dovozu otroků následoval zákaz obchodu s otroky.

M. Nový [367]

To jako následující den nebo rok? A to jako myslíte vážně?

Petr Burian [310]

Tohle fakt nemá cenu. Otrokářství v Americe zavedly a řídily evropské státy. Podílelo se na nich nejméně pět. Vznikem USA bylo toto temné dědictví zrušeno ve třech krocích. Je to nanejvýš pozitivní věc. A vy s tím máte ohromný problém, protože k USA podle vás patří všechno zlé a špatné.
Co nechápete na faktu, že američané byli poddaní jeho veličenstva krále?

M. Nový [367]

Oddělujete ty zlé Angličany a ty hodné Američany, což je nesmysl. Sami tito Američané /tj. původně z největší části Angličané/ otroctví zavedli a neměli nic proti němu, což se časem změnilo. AMimochodem Velká Británie zrušila otroctví daleko dříve.

Petr Burian [310]

Nikoho neodděluji. Pouze jsem konstatoval, že v USA bylo vymýceno otroctví na tři etapy a vy jste z toho chytl žlučníkový záchvat.

Borsuk [249]

Moc by mne zajímalo, kolik osvobozených otroků šlo do továren, myslím, že moc ne.

Vojtěch Běhunčík [306]

Tu novou služebnou třídu - novodobé otroky - je třeba nejprve vypěstovat.
Dát jim nějaké přiměřené vzdělání (ne moc, matematika není potřeba)*, nízké platy a nabídnout výhodné půjčky na nízké úroky.
Nízké úroky (a pokud možno záporné) je třeba držet, aby se nevyplatilo spořit, ale všechno se utratilo za spotřebu - to otáčí koly průmyslu.
Půjčky jsou potřeba, protože bankéři žijí z dluhu.
)*
Zpátky do středověku
https://www.svobodny-svet.cz/10086/zpatky-do-stredoveku.html

Petr Burian [310]

Tak na tuhle bramboračku se už vůbec nedá seriózně reagovat.

Vojtěch Běhunčík [306]

To bude tím, že svět není čirý a průhledný bujón, ale spíš ta zahuštěná bramboračka.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top