Diskuse


Perspektivy euroatlantické civilizace

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Chcete-li také diskutovat, musíte se nebo nejprve

Vojtěch Běhunčík [306]

On ten křesťanský / římsko-katolický Bůh je sice jeden, ale ve třech osobách ...

"Tento teologický koncept není možno dokonale pochopit, neřkuli pak vysvětlit."
https://www.proc-krestanstvi.cz/a76-otazka-jak-muze-byt-buh-ve-trech-osobach-trojice/

Karel Kužel [368]

Ostatně tu trojjedinost tam zavedli až dlouho po Ježíšovi:
"Proti víře v trojjedinost existoval od počátku v křesťanství i odpor, především proto, že podle názoru odpůrců představa Trojice odporuje absolutnímu monoteismu. Odpor existoval i z dualistických pozic: někteří gnostici přišli s teorií nemilosrdného Boha Starého zákona a stvořitele světa a milosrdného láskyplného Boha Nového zákona, Ježíše Krista.

V průběhu 4. století došlo k poměrně rychlému vnitrocírkevnímu posunu ve vnímání této nauky v souvislostí s ariánskou krizí a Prvním konstantinopolským koncilem (381). Církev pak přijala za vlastní nauku obsah Nicejského vyznání a Nicejsko-konstantinopolského vyznání; tato vyznání uznává naprostá většina současných křesťanských církví. Ariánství přežívalo ještě několik staletí u germánských kmenů, avšak v teologických debatách již nehrálo žádnou roli."

Ale to je patlání se v prkotinách, na myšlenky v článku obsažené to nemá významný vliv.

Vojtěch Běhunčík [306]

Ještě bych si dovolil poznamenat, že všechna 3 zmíněná náboženství (židovské, křesťanské a islám) nemají nejmenší zábrany v žehnání zbraní vlastních vojáků a dštění ohně a síry na hlavu nepřátel. To mají opravdu společné.
Obrovký rozdíl vůči konfucianismu a šintoismu (které zde, jak píšete, nebudeme rozebírat).

Karel Kužel [368]

Ano, lidé se setkávají s problémy, které potřebují nějak vyřešit. Někdy se snaží najít ideologii, která by jim v řešení problému pomohla. Monoteistická náboženství jsou asi k řešení řady problémů vhodná. Dramaticky se to ukázalo ve druhé světové válce, kdy moskevský patriarcha přišel s konceptem VLASTENECKÉ války - války za vlast a národ. Požehnal zbraním své země a to mělo obrovský vliv na bojovou morálku a značnou měrou donutilo strejdu Adolfa rezignovat na své dobyvatelské plány.
Konfucionismus není náboženství a nejsem si jist, zda ho označit za ideologii. Pokud ano, tak pouze ideologii apologetickou, k využití v boji nevhodnou. Ostatně vojenský stav v Číně neměl nikdy vysoký kredit.
O šintoismu se v článku nezmiňuji, protože příslušná partie je o Číně, nikoli o Japonsku.

Vojtěch Běhunčík [306]

Spočívají tedy hodnoty euroatlantické civilizace v boji a dobývání?

Karel Kužel [368]

V článku mluvím o ZÁKLADECH,ne o hodnotách. Ale za sebe považuji za nejdůležitější přínos naší EA civilizace vytvoření vědy, jakožto metody poznávání světa. S tím souvisí samozřejmě rozvoj kritického myšlení.

Vojtěch Běhunčík [306]

Zapeklitá odpověď - byly nejprve základy a pak hodnoty nebo naopak?
Ale o to asi nejde: vidíte jistý rozpor mezi vědou a náboženstvím. Vědec nicméně může být zároveň věřící, a opravdu jsou i takoví vědci.
To celé je složité téma na samostatný článek - ba i na několik knih.
Benjamin Kuras píše o knize "The Great Partnership - God, Science and the Search for Meaning" (Velké partnerství – Bůh, věda a hledání smyslu) od Jonathana Sackse:
https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/big-ben-velke-partnerstvi-vedy-a-nabozenstvi.A130613_215751_p_spolecnost_wag
a z tamější diskuze nevidím,že by se přispěvatelé k něčemu dobrali. Obě strany stojí na svých pozicích a obě si myslí, že mají pravdu.

Karel Kužel [368]

Však tím taky Mohamed získal hezkých pár bodů, když ten prapodivný koncept zase zjednodušil! ;-)

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top