Diskuse


Potravinovou soběstačností až k hladomoru

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Chcete-li také diskutovat, musíte se nebo nejprve

Petr [392]

Komunismus je třeba likvidovat.Jde o to že komunisté ukradly majetek a zpřetrhaly vazby.Určitá soběstačnost země a podpora domácího soukromého zemědělství je ve Spojených Státech,SRN,Dánsku a všech vyspělých demokratických zemích.U nás byla v době Klausovy vlády podpora výstavby luxusních vil a bytů pro bohaté Rusy a Číňany.Mohly být aspoň výhodné bezúročné půjčky na techniku a vrácení veškeré,né jen nějaké půdy.Cena půdy byla směšná a podporovala se obálková metoda a vyčlenění z půdního fondu.

Pavel [396]

Vám patrně komunisté "zpřetrhali vazby" k českému pravopisu!

poacher [377]

TAK hlad, ani jiný potravinový nedostatek,autorce určitě nehrozí.
Téma potravinové soběstačnosti totiž uchopila z pozice movitého spotřebitele,kterému současné ceny, nejen ovoce a zeleniny, nijak nevadí.

Ti, kteří se vyjadřují k VĚTŠÍ potravinové soběstačnosti, přece vůbec nevolají po tom, aby se v ČR pěstovalo ..."všechno obilí,zelenina,ovoce,maso."
Uvádět k tomu ještě banány,je naprosto nemístné.

Proti názorům těch,kteří by rádi viděli více domácích brambor a nikoliv jejich import až z Francie, nebo cibule bez dovozu až z N.Zélandu, ihned vystartovali obhájci společné zemědělské dotační politiky EU, která svými kvótami zadusila vše, co překáželo západní produkci.
Příklad :
V dobách EHS byly každoročně likvidovány na skládkách stovky tun italských a španělských rajčat,aby se udržely jejich ceny. U nás bylo hlavním dovozcem rajčat Bulharsko.
V realitě dnešní EU bylo pěstování této plodiny podřízeno Bruselu a kdysi hlavní producent Bulharsko musí část produkce rajčat dovážet.
To prostě nevymyslíš !

Nelze ovšem jednoznačně, tuhým centralismem řízenou zemědělskou politiku EU zatratit. Chválí ji ti,kteří z ní mají finanční prospěch a kritiku inkasuje od těch, kteří si nemohou za nynější ceny bez rozmyslu nakupovat.

QW [397]

v článku se věta "má smysl zaměřovat se na výrobu a vývoz takového zboží, které dokážeme vyrobit proti jiným efektivněji, a naopak koupit od jiných zemí zboží, které dokáží vyrábět nejefektivněji ony" vydává za absolutní pravdu. Bohužel v tomhle autorka ulítla a velmi se mýlí. Ono to totiž skvěle funguje pouze za dvou podmínek 1. existuje levná, výkonná, kapacitní doprava a 2. existuje volný obchod bez fysických či administrativních bariér. Soběstačnost není blud, ona znamená opravdovou svobodu a ta je pracná a velmi drahá. Snad proto se jí lidé tak lehko vzdávají...

PeTaX [2]

Už David Ricardo, světově známý pro svou teorii komparativní výhody, která je dodnes základem obhajoby mezinárodního obchodu a stala se též základem pro rozvoj dalších ekonomických teorií.
Mezi lety 1500 až 1750 nejvíce ekonomů stálo za merkantilismem, který klade důraz na ekonomický vývoz (export), za účelem vydělávání drahých kovů tím, že obchodní přebytek smění s jinými zeměmi. Ricardo tuto myšlenku zpochybnil a přišel s „komparativní výhodou“ ve prospěch průmyslové specializace a volného obchodu. Tvrdil, že specializace průmyslu s volným mezinárodním obchodem, bude vždy přinášet pozitivní výsledky.
Jeho teorie komparativní výhody rozšířila koncept absolutní výhody.
Ricardo také řekl, že vzájemný národní prospěch z obchodu existuje i v případě, že jedna země je konkurence schopnější, než její protějšek a národ by se tedy měl soustředit pouze na odvětví, kde má komparativní výhodu. Komparativní výhoda je v těch odvětvích, v nichž má konkurenční výhodu, například tedy v tom nikdo jiný nenabízí.
Ricardo navrhl, aby průmyslová odvětví, která jsou zisková a mezinárodně konkurence schopná, byla vyřazována ve prospěch těch nejkonkurenceschopnějších průmyslových odvětví. Následný hospodářský růst by kompenzoval hospodářské dislokace, které by vznikly uzavřením ziskových a konkurence schopných národních průmyslových odvětví.
Adam Smith se zabýval konceptem absolutní výhody, o obecné rozšíření, rozpracování a navázání se postaral právě David Ricardo. (kniha Principy politické ekonomie a zdanění, 1817). Ricardovu teorii mezinárodního obchodu dále rozšířil o teorii mezinárodní hodnoty John Stuart Mill, který také zahájil neoklacistní obrat v teorii mezinárodního obchodu.
Komparativní výhoda znamená, že pro zemi, která má absolutní výhodu u několika vyráběných výrobků bude nejvýhodnější vyrábět ten výrobek u kterého má oproti ostatním zemím co největší absolutní výhodu a ostatní výrobky dovážet. Tím zároveň umožní jiné zemi také něco vyvážet.

Vojtěch Běhunčík [306]

Jak už tady na webu bylo řečeno, předpokladem je funkční a levná doprava. Teď ještě uvážit, zda do ceny dopravy zahrnout také externality jako například náklady na nápravu ekologických škod, dopravou způsobených nebo udržování průchodnosti dopravních cest.

PeTaX [2]

Jelikož všichni platí daně (tedy většinou) a investice do infrastruktury a nápravy ekologických škod platí stát z daňového výnosu, spotřebních daní PHM, silničních daní a mýtného, jsou již náklady dopravy zahrnuty. Doprava je (přepočteno na kg) marginálním nákladem.

Vojtěch Běhunčík [306]

Ačkoliv jsou náklady dopravy na kg zboží snad marginální, existují podstatné rozdíly ve vlivu různých druhů dopravy na životní prostředí.

PeTaX [2]

To je právě ta levičácká nadutost. Vždy vědí nejlépe, co je pro ty druhé to nejlepší…ROZDÍLY MEZI PRAVIČÁKY A LEVIČÁKY:
♥ Nemá-li pravičák rád zbraně, nekupuje je.
♣ Nemá-li levičák rád zbraně, chce je zakázat.
♥ Pravičák vegetarián nejí maso.
♣ Levičák vegetarián dělá povstání proti živočišným proteinům.
♥ Pravičák-homosexuál chodí do gay-klubu a užívá si tam.
♣ Levičák-homosexuál neustále požaduje od společnosti, aby ho respektovala.
♥ Pravičák z etnické menšiny se snaží přesvědčit majoritní společnost svými schopnostmi, že na jeho etnické příslušnosti nezáleží.
♣ Levičák z etnické menšiny se snaží přesvědčit majoritní společnost, že je diskriminován kvůli své etnické příslušnosti a že na jeho schopnostech nezáleží.
♥ Pravicová žena považuje volbu mezi rodinou a kariérou za svou osobní odpovědnost.
♣ Levicová žena považuje volbu mezi rodinou a kariérou za diskriminaci.
♥ Když pravičák přijde o práci, přemýšlí, jak by se z toho dostal.
♣ Když přijde o práci levičák, stěžuje si na diskriminaci.
♥ Když se pravičákovi nelíbí televizní diskuse, televizi vypne.
♣ Když se levičákovi nelíbí televizní diskuse, chce zažalovat idioty, co v televizi vykládají nesmysly.
♥ Nevěřící pravičák nechodí do kostela, do synagogy, ani do mešity.
♣ Nevěřící levičák chce zakázat na veřejnosti symboly Boha, víry a všech náboženství.
♥ Je-li na tom ekonomika špatně, pravičák si vyhrne rukávy a začne něco dělat.
♣ Je-li na tom ekonomika špatně, levičák začne stávkovat — hořekuje a nadává na zlé zaměstnavatele, kteří si cpou kapsy, okrádají zemi a on je oběť.
♥ Pravičák, co dočetl tyto řádky, je pošle dál.
♣ Levičák, co dočetl tyto řádky, je rozhodně dál nepošle. Nebo ještě lépe — řekne, že TO ANI NEBUDE ČÍST!

Zuzka [406]

Nesouhlasím s názorem, že potravinová soběstačnost je nebezpečná.
Spojení s tím, že potravinová soběstačnost znamená závislost pouze na jednom zdroji, považuji za falešné dilema.
Potravinovou soběstačnost chápu tak, že v zemi je vyprodukováno dost potravin, aby nenastal hladomor v krizových situacích, kdy nelze (nebo lze jen omezeně) potraviny (hlavně ty neprodukovatelné u nás) dovážet.
Potravinová soběstačnost sama o sobě nepopírá např. výměnu rajčat za banány za běžných okolností ( běžných ve smyslu, že není krize ).

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top