Diskuse


Jak socialisticky zdražit byty

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Chcete-li také diskutovat, musíte se nebo nejprve

Vojtěch [409]

" ... zákon, který umožňuje neobývané byty vyvlastnit za polovinu tržní ceny."
Ten zákon musel španělský parlament schválit. Že by všichni poslanci byli socialisté?

PeTaX [2]

Španělé? Chroničtí socialisté. Už od pokusu nastolit bolševickou revoluci, do čehož jim hodil vidle Franco.

Vojtěch [409]

Ovšem musíte uznat, že zajímaví socialisté.
Jako konstituční monarchie si krále ponechali.
A také nemají rádi prázdné byty. Ono se tam stěhuje hodně lidí ze Spojeného království - jednak kvůli podnebí, jednak kvůli drahotě v UK.

Vojtěch [409]

A také Španělské království zůstalo v EU, což může být přínosné pro Brity, kteří mají vztah k majetkům v Evropě.

Tomáš Fiala [148]

Vlastnit prázdný byt? No to je zhruba podobné a hloupé, jako vlastnit auto a nejezdit s ním. K tomu, aby vlastník něco takového činil, nemůže být pohnutkou jeho vlastní rozhodnutí, protože to by pak hraničilo s diagnózou (doslova). K tomu musí správce trhu vytvořit takové podmínky, aby se vyplatilo vlastnit majetek a nechat jej ladem bez jakéhokoli užitku. Aniž by ho vlastník využíval pro vlastní osobní spotřebu nebo jako kapitálový statek. Za normálních okolností volného trhu by se vyplatilo vlastníkovi bytu, který ho v dané chvíli nepotřebuje k osobní (s)potřebě, pronajmout ho i za cenu, že ho nájemníci opotřebují, protože kapitálový výnos by byl větší, než náklady potřebné na jeho opravu. Na volném trhu by majitel bytu totiž mohl notorickému neplatiči nebo nějakému vybydlovači vypovědět smlouvu a bez náhrady ho vyhodit okamžitě klidně na ulici.

Vojtěch [409]

Takže souhlasíte s tím, že " ... zákon, který umožňuje neobývané byty vyvlastnit za polovinu tržní ceny " je vůči nekompetentním vlastníkům v pořádku?

Vajo [411]

Vlastníky dělíme zásadně na kompetentní a nekompetentní. Kompetentní jsme my a běda, když nám někdo na majetek sáhne. Naopak nekompetentním je možné majetek kdykoli uloupit.
Tak jste to myslel?

Vojtěch [409]

Myslel jsem to tak, že již římské právo znalo podobný objektivní princip očekávaného jednání povinné osoby - viz Péče řádného hospodáře
https://cs.wikipedia.org/wiki/Péče_řádného_hospodáře
Aktuálně se tento pojem vyskytuje v zákoně č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích).
---
"Péče řádného hospodáře je podobně jako dobrá víra neurčitým právním pojmem, který své specifické obrysy nachází vždy až ad hoc v konkrétním případě. Pomocí institutu péče řádného hospodáře jsme schopni posuzovat určité jednání konkrétní osoby v zákonem určeném postavení a vyvozovat z něho zákonem předpokládané důsledky.
https://www.epravo.cz/top/clanky/k-novemu-pojeti-pece-radneho-hospodare-94266.html
---
Takže pokud se majitel nevěnuje majetku s péčí řádného hospodáře, neměl by se divit, že mu bude vyšší mocí (v tomto případě státem) majetek odebrán.

Ostatně jistě všichni znáte případy chátrajících budov, které nejenže hyzdí města, ale mohou se stát pro okolí nebezpečnými v důsledku svého technického stavu. A obce s tím nemohou nic dělat (tedy ano, mohou jej, pokud je nebezpečný, zabezpečit na své náklady tak, aby nebezpečný nebyl) - protože majetek je nedotkutelný - i když majitel se nezdržuje na území ČR a neodpovídá na výzvy.

Vajo [411]

Jistě uznáte, že objekt ohrožující své okolí (legitimní zájmy jiných osob) je jiný případ než neobsazený byt. A ano, máte pravdu, stát je vždy připraven legalizovat nelegitimní jednání, pokud je mu ku prospěchu.

Vojtěch [409]

Liší se to jen dobou chátrání a náklady na znovuuvedení do obyvatelného / uživatelného stavu.

PeTaX [2]

Omyl. Juana Carlose si vybral Franco po republice.

Vojtěch [409]

Generál Franco zřejmě na stará kolena nahlédl, že konstituční / parlamentní monarchie je ve španělské společnosti nejlepším řešením.
---
https://en.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco

Borsuk [249]

Ad péče řádného hospodáře v korporacích. Zákon hovoří o "manažerech", tady osobách kteří pečují o cizí majetek. Vlastník majetku nechť si s ním dělá co uzná za vhodné. To by jste mohl pak živnostníkovi vyvlastnit živnost za to, že má menší ceny než konkurent, tedy méně vydělává. A soused se moc nestará o auto, tak mu ho sebereme...absurdní? Ano. Stejně tak je absurdní zastropovat nájem nebo vyvlastňovat neobsazené byty.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top