Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

       

Diskuse


Anarchokapitalistické právo (1/2)

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Chcete-li také diskutovat, musíte se nebo nejprve

Marcusant [217]

Vlastnictví sama sebe je za života vlastníka nepřevoditelné. Není možný výkon vlastnického práva k cizímu tělu v plném rozsahu a zároveň zachování jeho života. Částečné či dočasné pozbytí práv nebo pozbytí práv k části těla, která není nezbytná k přežití možné je. Otroctví nikdy nemůže být sPRÁVné.

Martin Štěpaník [218]

Re: Marcusant

Rovněž jsem spíše toho názoru, že vlastnictví sama sebe je za života vlastníka nepřevoditelné. Je to jedna z šedých zón anarchokapitalismu, společně např. s potraty, a chtěl jsem tam ten jinak výborný Urzův odstavec nechat.

gofry [219]

Čo je za problém s potratmi v anarchokapitalizme? Prečo je to "šedá zóna"?

Čo sa týka neprevoditeľnosti vlastníctva samého seba na iného človeka tak to podľa mňa nie je ani tak "šedá zóna" ako skôr dôsledok voľby zlých "axiómov" "prirodzeného práva".

top