Diskuse


Socialismus …aneb Cesta tam a zase zpátky

Je nám líto, ale interní diskuse k tomuto článku už byla uzavřena.

Marcusant [217]

Konflikt se nikdy nezmění. Není nový, byl tu už věky a bude dál. Aristoteles x Platon, realismus x idealismus, individualismus x kolektivismus, konzervativismus x progresivismus. Je to do značné míry totež, jen v různých odstínech. Nesmyslnost všech těch druhých -ismů dokázala nade vší pochybnost teorie relativity, která mimo jiné říká, že svět je nepoznatelný a že jeho poznáváním ho měníme. To říká, že ideál/ideologie nikdy není přesný (ani se tomu neblíží) a že zaváděním ideologie do praxe měníme vstupní podmínky (např. lidi), tudíž ideální stav je vždy nedosažitelný. Všem těm druhým -ismům nahrávají negativní vlastnosti lidí jako bázlivost a úzkostnost. To ovšem nejsou vlastnosti dané, ale proměnlivé, úzce závislé na vůli a sebekontrole. Pokud by lidé byli vedeni k odvaze a přiměřené sebekontrole a úzkostnost a zbabělost byla ostrakizována, tyto vlastní emoce by již nemohly sloužit jako páka k omezování druhých, neb by byly oprávněně vysmívány. Slabí musejí poznat, že jejich slabosti jsou skutečnými slabostmi a schovávání se za dav z nich přednosti neudělá. Jedině pak se mohou změnit.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top