Diskuse


Socialismus …aneb Cesta tam a zase zpátky

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Chcete-li také diskutovat, musíte se nebo nejprve

Marcusant [217]

Konflikt se nikdy nezmění. Není nový, byl tu už věky a bude dál. Aristoteles x Platon, realismus x idealismus, individualismus x kolektivismus, konzervativismus x progresivismus. Je to do značné míry totež, jen v různých odstínech. Nesmyslnost všech těch druhých -ismů dokázala nade vší pochybnost teorie relativity, která mimo jiné říká, že svět je nepoznatelný a že jeho poznáváním ho měníme. To říká, že ideál/ideologie nikdy není přesný (ani se tomu neblíží) a že zaváděním ideologie do praxe měníme vstupní podmínky (např. lidi), tudíž ideální stav je vždy nedosažitelný. Všem těm druhým -ismům nahrávají negativní vlastnosti lidí jako bázlivost a úzkostnost. To ovšem nejsou vlastnosti dané, ale proměnlivé, úzce závislé na vůli a sebekontrole. Pokud by lidé byli vedeni k odvaze a přiměřené sebekontrole a úzkostnost a zbabělost byla ostrakizována, tyto vlastní emoce by již nemohly sloužit jako páka k omezování druhých, neb by byly oprávněně vysmívány. Slabí musejí poznat, že jejich slabosti jsou skutečnými slabostmi a schovávání se za dav z nich přednosti neudělá. Jedině pak se mohou změnit.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top