Diskuse


Buď budete utrácet anebo ztrácet

Je nám líto, ale interní diskuse k tomuto článku už byla uzavřena.

czertwo [195]

Pamatuji si, že dřív jsem se cítil špatně, když jsem utrácel a nespořil. Bylo to nezodpovědné.
Teď je to prý naopak. Tím, že spořím a neutrácím bráním rozvoji ekonomiky.
Bylo by fajn, kdyby to někdo rozsekl. A nevadí, že pravda je asi někde uprostřed, tam uprostřed spolu vzájemně mluví lidé s různými názory a jsou ochotni respektovat názor těch druhých

PeTaX [2]

Když člověk čte Rašínovy memoáry, ten viděl spoření a investice jako klíčové prvky pro vzmach ekonomiky. Zbytečné utrácení ostře kritizoval. Dnes je to, prý, opačně. Co se změnilo?

Je už efektivita výroby tak vysoká, že je třeba spotřebu stimulovat centrálně? Anebo je to jinak? Přece, když lidé nebudou kupovat jsoucí zboží, budou muset podnikatelé pracně hledat jiné výrobky, aby se zavděčili klientům a odbyt si zajistili.

Nevede náhodou podpora utrácení k plýtvání zdroji a snižování konkurence? Ke konzervaci statu quo a tím pádem k zaostávání?

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top