Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

       

Diskuse


Buď budete utrácet anebo ztrácet

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Chcete-li také diskutovat, musíte se nebo nejprve

czertwo [195]

Pamatuji si, že dřív jsem se cítil špatně, když jsem utrácel a nespořil. Bylo to nezodpovědné.
Teď je to prý naopak. Tím, že spořím a neutrácím bráním rozvoji ekonomiky.
Bylo by fajn, kdyby to někdo rozsekl. A nevadí, že pravda je asi někde uprostřed, tam uprostřed spolu vzájemně mluví lidé s různými názory a jsou ochotni respektovat názor těch druhých

PeTaX [2]

Když člověk čte Rašínovy memoáry, ten viděl spoření a investice jako klíčové prvky pro vzmach ekonomiky. Zbytečné utrácení ostře kritizoval. Dnes je to, prý, opačně. Co se změnilo?

Je už efektivita výroby tak vysoká, že je třeba spotřebu stimulovat centrálně? Anebo je to jinak? Přece, když lidé nebudou kupovat jsoucí zboží, budou muset podnikatelé pracně hledat jiné výrobky, aby se zavděčili klientům a odbyt si zajistili.

Nevede náhodou podpora utrácení k plýtvání zdroji a snižování konkurence? Ke konzervaci statu quo a tím pádem k zaostávání?

top