Diskuse


Raději o tom nemluvit na veřejnosti …

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Chcete-li také diskutovat, musíte se nebo nejprve

Tom-M [167]

Přísahám, že celá Levice je čím dál tím pošahanější. Zdá se, že to nebude trvat dlouho a budeme potřebovat celé zástupy Pinochetů, kteří budou ty zmetky vyhazovat z letících helikoptér...

PeTaX [2]

Obávám se, že máte pravdu… Pomalu, ale jistě začínám být velmi radikální.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top