Diskuse


Buď maturitu tvrdou a pořádnou … nebo žádnou

Je nám líto, ale interní diskuse k tomuto článku už byla uzavřena.

Marcusant [217]

Autor se hned na začátku dopouští zásadně demagogického tvrzení: "Maturita má být potvrzením, že student zvládnul střední školu na úrovni, která ho opravňuje k úspěšnému studiu na škole vysoké. Alespoň ke studiu bakalářskému." Z tohoto tvrzení jsou pravdivé pouze první dvě věty, tedy: "Maturita má být potvrzením, že student zvládnul střední školu." Ke studiu na vysoké škole opravňují pouze úspěšně složené přijímací zkoušky. Maturita opravňuje vzhledem k vysoké škole pouze k tomu se o přijetí ucházet. Maturita je završením úplného středního vzdělání. Matematika na úrovni současné maturity přesahuje potřeby 90% absolventů SŠ po zbytek života. Na vzdory přesvědčení mnohých matematika jako čistě abstraktní věda nevede k racionálnějšímu myšlení, k tomu vedou až aplikované vědy jako fyzika, chemie příp. technické kreslení a výpočty ke strojnictví či architektuře apod., které budují vztah k realitě jíž se zabývají. Nutit středoškoláky vykonávat zkoušku z oboru, který na dané i o mnoho nižší úrovni využije pouze 10% absolventů je dle mého absurdní plýtvání, buzerace a umělé síto.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top