Diskuse


Buď maturitu tvrdou a pořádnou … nebo žádnou

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Chcete-li také diskutovat, musíte se nebo nejprve

Marcusant [217]

Autor se hned na začátku dopouští zásadně demagogického tvrzení: "Maturita má být potvrzením, že student zvládnul střední školu na úrovni, která ho opravňuje k úspěšnému studiu na škole vysoké. Alespoň ke studiu bakalářskému." Z tohoto tvrzení jsou pravdivé pouze první dvě věty, tedy: "Maturita má být potvrzením, že student zvládnul střední školu." Ke studiu na vysoké škole opravňují pouze úspěšně složené přijímací zkoušky. Maturita opravňuje vzhledem k vysoké škole pouze k tomu se o přijetí ucházet. Maturita je završením úplného středního vzdělání. Matematika na úrovni současné maturity přesahuje potřeby 90% absolventů SŠ po zbytek života. Na vzdory přesvědčení mnohých matematika jako čistě abstraktní věda nevede k racionálnějšímu myšlení, k tomu vedou až aplikované vědy jako fyzika, chemie příp. technické kreslení a výpočty ke strojnictví či architektuře apod., které budují vztah k realitě jíž se zabývají. Nutit středoškoláky vykonávat zkoušku z oboru, který na dané i o mnoho nižší úrovni využije pouze 10% absolventů je dle mého absurdní plýtvání, buzerace a umělé síto.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top