Diskuse


Co s Koněvem?

Je nám líto, ale interní diskuse k tomuto článku už byla uzavřena.

Petr [243]

Celkově během tzv. Pražské ofenzívy padlo 436 sovětských vojáků, většinou mladých. Umírali nejen 9., ale i 10. a 11. května 1945. Jsou pohřbeni na Olšanských hřbitovech (na náhrobcích jsou data úmrtí). Během Pražského povstání padlo 1500 českých povstalců. Tvrzení, že se Praha osvobodila sama, je znesvěcení památky padlých. Němci sice v Praze podepsali českým povstalcům kapitulaci již den předtím (aby mohli bez odporu odjet), je však lež, že se už v Praze nebojovalo. Ještě 9. května se v Praze střílelo z děl a probíhaly těžké boje u tří klíčových mostů.
12. května se odehrála krutá bitva u Slivice nedaleko Příbrami (nedaleko demarkační linie). Padlo při ní 56 Sovětů a 50 českých partyzánů. Německý velitel se zastřelil. Byla to poslední bitva 2. světové války.
..............

Jedna puška na tři povstalce:
Povstání zažil v tajném skautském oddíle na Spořilově ve třinácti letech Vladimír Dvořák (87), jehož tatínka v roce 1942 umučili nacisté v Osvětimi. Odbojářům se podařilo 5. května bez výstřelu odzbrojit spořilovskou německou posádku. „My kluci jsme dělali spojky a nosili na barikády střelivo a jídlo,“ řekl Dvořák.

Ale dva dny nato začaly od jihu obléhat Prahu a také spořilovské barikády zbytky Schörnerovy armády s tanky a děly. A proti nim Spořilovští „s jednou puškou na tři povstalce“ neměli žádnou šanci.

„V noci ze sedmého na osmého května následovalo vyjednávání, při kterém němečtí důstojníci hrozili, že zaútočí tanky a nebudou nikoho šetřit a Spořilov srovnají se zemí,“ řekl Dvořák. Všichni povstalci se museli vzdát, odevzdat zbraně a na osvobození Rudou armádou čekat pod zámkem.

Redakce [1]

Zcela ignorujete roli Vlasovců, kteří měli lví podíl na osvobození Prahy, ještě když byl Koněv daleko na severozápadě.
A za druhé: za smrt mnoha pražanů v Pražském povstání je odpovědná tehdejší komunistická strana, jmenovitě Josef Smrkovský. Komunisté už se připravovali na převzetí moci a nutně potřebovali, aby Prahu osvobodila symbolicky Rudá armáda. Celé Pražské povstání tak bylo zbytečné a jeho mrtví posloužili pouze k tomu, aby znemožnili hladký průchod Schörnerových armád do amerického zajetí.
A pokud jde o Slivici: historici se přiklání k tomu, že Němci buď nedostali zprávu o kapitulaci Německa vůbec, anebo ji pokládali za propagandistický úskok Stalinových vojsk. (Rozkazy po kapitulaci vázly i na sovětské straně: Rudá armáda bombardovala Mladou Boleslav po vyhlášení klidu zbraní.)

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top