Diskuse


Stávka učitelů — pro co, proboha!

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Chcete-li také diskutovat, musíte se nebo nejprve

Jan [278]

Ano, všichni píší o tom, že se učitelům přidává - a je to pravda. Stejně jako všem, průměrná mzda roste poměrně utěšeně. Český statistický úřad i ministerstvo mládeže a tělovýchovy zveřejňují statistiky, stačí porovnat. Z pohledu těchto čísel jsou ta navýšení platu totiž těsně nad hranicí valorizace - průměrný plat učitele se vzhledem k průměrné mzdě od roku 2014 do 2018 zvýšil o necelých 5% Uvidíme jaká budou čísla za 2019.

Se stávkou také nesouhlasím, požadavky odborů mi přijdou směšné, směšně malé.

PeTaX [2]

A výsledky státního školství horší a horší. Školství je jen černou dírou na peníze, dokud nebude hodnověrně měřit a selektivně odměňovat výsledek práce. Do té doby se nezbaví špatných učitelů a nebude schopno dobře platit vysoce kvalitní.

Navíc odbory prosazují zvyšování tabulkových platů na úkor ředitelské pravomoci, což povede k ještě větší nivelizaci (socializaci) platů ve školství.

Ta rovnice totiž nikdy nestojí tak, že zvýšením platů vzroste kvalita výuky nějak automaticky. Kauzalita je opačná: za kvalitní výuku lepší plat, za špatnou tak malý, že dotyčný raději školství opustí.

Řešením by samozřejmě bylo skutečné soukromé školství (nikoliv ta dnešní parodie, kdy vlastník školy je soukromý, ale zřízení školy mu stát povolí jen za podmínky podřízení se centrálnímu plánu) a s ním souběžné snížení daní o částku na státní školský systém.

Alternativně (pokud existuje obava, že by někteří tyto peníze raději prolili hrdlem, než za ně poslali děti do škol) pomocí státních voucherů, které by lidé na vzdělání vynaložit museli, ale podle vlastního výběru; třeba i adresně konkrétním pedagogům.

PS: Jo, a odbory státních zaměstnanců bych postavil rovnou mimo zákon!

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top