Diskuse


Čs. ekonomika byla v roce 1989 dlouhodobě nemocná, ale neumírala

Je nám líto, ale interní diskuse k tomuto článku už byla uzavřena.

m.petr [200]

a ty fabriky,králíkárny a družstva,která nám záviděl celý svět,se udělaly samy???o nejpřísnější normě na světě na skutečné potraviny ani nemluvě.skutečně byly fronty na kažém rohu?skutečně byl každý z nás zavíraný?

PeTaX [2]

Jak jste přišel na to, že nám celý svět záviděl králíkárny, fabriky a družstva?
Ani nejpřísnější normy na potraviny nejsou pravda. Potraviny byly kontaminovány zejména dusitany, o nichž se nesmělo mluvit. Zcela stejně o polychlorovaných bifenylech. Potraviny byly jednotně vyráběny podle Oborových norem, to nepochybně, tzn. že např. Gothaj z jakékoliv výrobny musel být stejný, jako z jiné. Ale Oborové normy z druhé strany bránily konkurenci výrobků/výrobců a pestrosti nabídky.
A za poslední: celé to eldorádo spotřebovávalo kapitálovou podstatu ekonomiky, protože komunistům na kapitálovou vybavenost nezbývaly peníze, které se prohospodařily v dotacích do politických cen (nejen základních potravin, spotřebního zboží a bydlení).
Ano, fronty byly trvalým jevem na nedostatkové zboží, které bylo chybně naplánováno a soustavně nebyl stát schopen je pružně dovyrobit a z důvodu chronického nedostatku deviz ani dovézt.
Celá struktura ekonomiky byla vinou politiky RVHP chybně orientována a především zcela chyběl cenový systém, jako základní ukazatel alokace kapitálu — peníze se utrácely, projídaly, až už neměl systém z čeho dávat. Věděli to i soudruzi na nejvyšších místech. Přečtěte si nějaké stenozáznamy z jednání ČNR z let 1987-89. Jsou v archivu Parlamentu.
Údělem socialismu (i toho komunistického) a řízené a plánované ekonomiky je nevyhnutelný hospodářský krach, protože prohospodaří svou podstatu. I ten komunista Ota Šik to věděl.

jogín [279]

Podívejme se, co nám po vládě komunistů zůstalo. Něco dálnic, vltavská kaskáda, o kus kratší metro, stovky nových továren, tisíce paneláků, šest bloků atomových elektráren, atd. Dnes nedokážeme financovat jediný jaderný blok a a bytech líp nemluvit. Zato máme stovky velkých budov pro úředníky cizích firem a tisíce skladů opět pro cizí zboží.

Jan [280]

Opět nic nového. Obvyklé keci o špatnosti socialistického systému.
Ale nikde se nezmiňuje např. že od r.1945 se polovina obyvatel
Československa nastěhovala do nových bytů,kolik se postavilo průmyslových a zemědělských podniků, školky, školy, sportovních objektů, nemocnic a jiných zdravotnických zařízení,doly, hutě, papírny,cementárny,loděnice,přehrady atd.A to, prosím za své, ne na dluh. Bezplatné školství, zdravotnictví, slevy na veřejnou dopravu.
Naproti tomu vychvalovaný západní svět: FRANCIE od 70-tých let minulého století deficitní státní rozpočet. Západní státy prakticky
všechny zadlužené,mnohé s prakticky nesplatitelnými dluhy.Zřejmě
se inpirovaly epizodou ze ŠVEJKa:,,To se nám to hoduje,když nám lidé
půjčují." Na jedné straně milióny hladovějících a na straně druhé 30%
vyprodukovaných potravin se bez užitku vyhodí. Např. ve Španělsku se postavila Fabrika na likvidaci zcela nových automobilů,takže, mimo jiné zbytečná ekologická zátěž.A proč to všechno, na to ať si odpoví každý sám.

PeTaX [2]

Chcete říci, že jinde ve světě nestavěli tolik bytů, továren atd. atd.?
Stavělo se všude ve světě, ovšem v nesrovnatelně vyšší kvalitě, rychlosti a pestrosti. Socialismus za tím západním světem ve všech ukazatelích, vč. životní úrovně, ostudně zaostával.
A ani s těmi dluhy nemáte pravdu: finanční dluh byl sice do roku 1987 velmi malý, ale to jen proto, že světové banky a instituce odmítaly komunistickým režimům půjčovat. Sami jsme totiž na nátlak Moskvy museli ze světového finančního systému vystoupit brzy po válce. Poslední dva roky před pádem systému (po politickém uvolnění a nástupu Gorbačova) jsme se začali zadlužovat také, ale nestihli jsme enormně.
Po komunistech zde ale zůstal gigantický vnitřní dluh na neobnovované kapitálové vybavenosti podniků a hrůzné neefektivitě výroby. Leckde se ještě pracovalo i na předválečných strojích a zařízeních zabavených Benešem a komunisty při znárodnění.
Tento vnitřní dluh je vyčíslen v bilionech tehdejších korun.
Přestaňte si už nalhávat ty propagandistické chlísty komunistického režimu! Hospodářství bylo před krachem už v roce 1953 a zachránili ho jen loupežnou měnovou reformou a podruhé ke krachu spělo v průběhu osmdesátých let.
Socialismus je vždy hospodářsky neefektivní, každý socialismus, i ten dnešní, evropský.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top