Diskuse


Rovné podmínky pro podnikání

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Chcete-li také diskutovat, musíte se nebo nejprve

Marcusant [217]

Obávám se, že situace je zcela obdobná s tím, kdy opřete kolo o zábradlí a zámek protáhnete rámem a zadním kolem, aniž byste ho přichytili i k zábradlí. Nic výjimečného v mnoha městech se sjízdnějším terénem, než je Praha. Koloběžky jsou elektronicky zamknuté a jejich majitel neustále přesně ví, kde jsou. Právní názor autora je dle mého vadný.

Alex [281]

A co třeba vozidla různých distributorů? Že by jejich parkující majitelé platili za zábor veřejného prostranství, obdobně jako tomu je u hospodských zahrádek? Nebo že by byla houfně vrácena magistrátu za nálezné, pokud by je jejich uživatel zapomněl uzamknout? A že neumíme stále vyjasnit pravidla pro provoz a nakládání s koloběžkami není chybou provozovatelů, ale spíše zákonodárců, kteří nedokáží flexibilně reagovat na změny a vytvořit pro ně příslušné zákonné normy. Takže podle Zákona o provozu na pozemních komunikacích je uživatel koloběžky "chodec" a tudíž může používat pro jízdu chodník a přechod pro chodce. V Rakousku již to vyřešili zákonem, který postavil koloběžku na úroveň jízdního kola. Z dřívějšího pohledu byla totiž koloběžka v kategorii "hračka"

Quido Wertz [282]

Přesně tak, sice by bylo možné koloběžku považovat za nález, ale pak platí, že nálezce je povinnen odevzdat vlastníkovi. Teprve nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou (musela by se na stejném místě válet nejméně tři roky), oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena.
V obou případech má nálezce právo na vyplacení nálezného ve výši desetiny hodnoty (ne pořizovací ceny!!!) nalezené věci.
Dohromady je to asi tak, že transport koloběžky k vlastníkovi by se asi nedal zcela jasně považovat hned za krádež, ale nápad, že odnést ten krám na úřad znamená automaticky 1000 Kč nálezného, je taky zcestný.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top