Diskuse


Teror stavebního zákona a peklo stavebního řízení

Je nám líto, ale interní diskuse k tomuto článku už byla uzavřena.

Vojtěch Běhunčík [306]

Poněkud ošizený a nekonkrétní článek.
Stavební povolení (SP) vyžaduje jak rekonstrukce rodinného domku (někdy stačí jen ohlášení), tak liniová stavba procházející stovkami soukromých pozemků. Od toho se odvíjí délka stavebního řízení. A průměr je prostě průměr - co na tom, že SP na rodinný domek vyřídíte za 2 měsíce, když SP liniové stavby trvá i tři roky.
Dalším problémem je, že lidé podceňují odbornost, nutnou pro získání SP.
Dnes si nikdo neopravuje sám automobil - jsou na to specialisté.
Stejně tak jsou odborníci pro inženýrskou činnost a projekční kanceláře, kteří znají podmínky v dané lokalitě, stavební právo a potřebné souvislosti. Stavebníkům se zdají být peníze vynaložené na odbornou firmu (která zabezpečí jak projekt, tak obstarání SP a návazné dokumentace), nepřiměřené a raději se vydají na tuto cestu sami - jednak ztrácejí svůj čas, jednak výsledek není ani rychlý, ani kvalitní.
I když získáte stavební povolení, pak tato dokumentace není postačující k provedení stavby. Stavebníci spoléhají, že zedníci a řemeslníci si už nějak poradí - což je omyl.
---odkazy---
Proč výstavba liniových staveb trvá v ČR tak dlouho?
http://zpravy.ckait.cz/vydani/2019-05/proc-vystavba-liniovych-staveb-trva-v-ceske-republice-tak-dlouho/
---
Právní úprava liniových staveb se zaměřením na jejich povolovací proces
http://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/pravni-uprava-liniovych-staveb-se-zamerenim-na-jejich-povolovaci-proces
---
Euro - téma: Liniové stavby
https://www.euro.cz/tema/liniove-stavby/
---

PeTaX [2]

Primárně v tom článku nejde o liniové stavby, ale o naprostý relikt minulosti, kterým jsou nejen Stavební úřady, ale i územní plánování. V obou případech je brutálně pošlapáváno vlastnické právo a nakládání se soukromým majetkem. Dokonce se dá říci, že v ohledu pozemků a staveb vůbec soukromé vlastnictví neexistuje, přetrvává jen ve formální podobě, a pravdivější je tvrzení, že vše náleží státu a ten jen milostivě uděluje dočasné užívací právo.

Vojtěch Běhunčík [306]

Indiáni mají názor, že vodu, vzduch a půdu nelze vlastnit - už ze samé podstaty těchto věcí. Viz též https://nadacepropudu.cz/
Nezabíhal bych do filosofických otázek - myslím, že (nový) občanský zákoník (Zákon č. 89/2012 Sb.) v tomto směru vychází vlastníkům vstříc.
Ke Stavebním úřadům:
Doposud vykonávají tuto funkci pověřené obce v přenesené působnosti státu.
Je to logické - nejlépe znají podmínky v dané obci.
Ministerští plánovači uvažují o možnosti, že by se zřídil nový centrální stavební úřad (určitě s ústředím v Praze).

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top