Diskuse


Střípky (254)

Je nám líto, ale interní diskuse k tomuto článku už byla uzavřena.

Přemek [314]

Typické znaky života v uzavřeném a domněle známém světě jsou patrné u všech idealistických libertariánů, kteří nepochopili dvě věci: 1. není svobody bez odpovědnosti. 2. Kdo (se) neřídí, je řízen. Z uvedeného plyne, že podpora konkurence (bez přívlastků) je projevem nepochopení její destruktivní složky. Příkladů, kdu jeden konkurent má za cíl zničení všech svých konkurentů je až příliš a má své ekonomické i psychiatrické interpretace. Konkurence je proto přípustná pouze za podmínky, že je nedestruktivní. Tak to chodí ve sportu, a to i částečně ve sportu profesionálním, kde jsou respektována pravidla (řád). Další podmínkou přípustnosti konkurence je její propojení s kooperací lidí. Spolupráce totiž násobí své vnitřní synergické efekty férovou soutěží o nejlepší řešení za podmínky, že lidé mají lidskou, nikoli zvířecí, démonickou či zombie psychiku (tři poslední formy mají psychiatrické názvy). Pouze lidská psychika vede k prosperitě netušeného rozměru těm, kteří se sami uzavřeli ve světě destrukce, neřádu a neodpovědnosti.

Přemek [314]

Dokud se u lidských bytostí projevují nelidské podoby psychiky, je nezbytné vůči nim uplatňovat to, co je pro lidské bytosti s lidskou psychikou zcela přitozené - mravní řád. Mravní řád pak je přirozenou součástí Ústavy jako společně a skutečnými lidmi dobrovolně přijatého řádu. Takoví lidé nepotřebují zákony, protože je mají vepsané uvnitř sebe a řídí se jimi implicitně. Pro představu, jsou přátelští, ohleduplní, féroví, spravedlní, vědomí, společenští, činorodí, nezištní, důstojní, odpovědní, kritické a systémové mysli. Takoví lidé jsou ideální řiditelé řídící společnost a její segmenty na principu bezelitní mírové spolupracující společnosti. Nelidská stvoření v lidské podobě jsou povinny dodržovat řád, jinak ztrácejí právo na existenci, protože ohrožují stabilitu a pozitivní vývoj společnosti. Zločiny páchají pouze bytosti s nelidskou psychikou, proto také zasluhují trest a slouží jako výstraha ostatním. Vám, libertariánům, doporučuji naši národně sociální ideu jako horizont, k němuž se jako lidé upínáme v důsledku své lidské psychiky. Nechcete nás následovat? Nikoho k ničemu nenutíme - pouze nabádáme k respektu k přirozenému mravnímu řádu.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top